Verlies betaalbaar teenoor lener se verlies betaalbaar

Wat is 'n verlies betaalbare klousule, en hoe verskil dit van 'n lener se verlies betaalbare klousule? Hierdie klousules kan verwarrend wees omdat hul name so soortgelyk is. Hierdie artikel sal die doel van elke klousule verduidelik en hoe dit van die ander verskil.

'N Verliese betaalbare klousule word dikwels aangevra wanneer 'n besigheid eiendom gebruik wat deur iemand anders besit word. 'N Uitlener se verliesvorderende klousule word deur 'n lener aangevra. Hier is 'n voorbeeld.

voorbeeld

Bill Buckley besit Buckley se Diensstasie, 'n vulstasie in Pleasantville. Wetsontwerp brei sy besigheid uit om motorwasdienste in te sluit. Hy voeg een nuwe baai by wat 'n nuwe outomatiese motorwas sal bevat wat Buckley's met 'n banklening koop. 'N tweede baai sal 'n self-diens motor wasgoed toestel wat Buckley's is verhuur van Laver Supply, 'n motor was voorsien firma.

Bill het twee eise ontvang. Eerstens wil Laver Supply dat Bill Laver as 'n verliesbetaler onder Buckley se kommersiële eiendomsbeleid verseker deur 'n verliesvorderende klousule. Tweedens soek Pleasantville Bank, die uitlener, dekking as 'n verliesbetaler onder Buckley se eiendomsbeleid via 'n lener se verlies betaalbare klousule.

Wat is 'n verliesbetaler?

Die term verliesbetaler is 'n generiese term wat 'n persoon of entiteit beteken wat belang het in eiendom wat deur iemand anders gehou of gebruik word. 'N Verliesbetaler kan 'n eiendomsaandeelhouer, 'n lener, 'n koper van eiendom of 'n ander party wees.

In die bostaande voorbeeld het Pleasantville Bank 'n belangstelling in die outomatiese motorwasmasjien tot die omvang van die lening wat dit tot Buckley se verleng het. Laver Supply het 'n belang in die self-diens toerusting omdat Laver die masjien besit.

Die term verliesbetaler beteken gewoonlik iemand wat 'n belang in persoonlike eiendom het.

'N Verliesbetaler moet van 'n verbandhouer onderskei word. Laasgenoemde termyn beteken 'n lener wat fondse verskaf vir die aankoop van vaste eiendom (grond en / of geboue). Verbandleners word gedek onder 'n standaard verbandklousule wat in die meeste eiendomsbeleide ingesluit word.

Verlies Betaalbare Voorsienings Endossement

Verliesbetalers word tipies gedek onder 'n standaard ( ISO ) endossement wat by 'n kommersiële eiendomsbeleid gevoeg word. Hierdie endossement is geregtig op verliese betaalbare voorsienings. Elke verliesbetaler wat gedek moet word, moet in die endossement gelys word. Die endossement bevat 'n lys van die verliesbetaler se naam en adres asook 'n beskrywing van die eiendom waarin die verliesbetaler rente het.

Die verlies betaalbare endossement sluit beide 'n verlies betaalbare klousule en 'n lener se verlies betaalbare klousule in. 'N Verliesbetaler kan onder die een of die ander gedek word, maar nie albei nie. Die twee klousules verskil aansienlik van mekaar. Watter klousule is toepaslik hang af van die verliesbetaler se verhouding tot die persoonlike eiendom.

Verlies betaalbare klousule

Die verliesbetaalbare klousule word gewoonlik gebruik wanneer die verliesbetaler 'n eiendomsaandeelhouer is, eerder as 'n skuldeiser. In die Buckley se Diensstasie voorbeeld hierbo genoem, besit Laver Supply die motorwasmasjien. So, Laver het 'n versekerbare belang in die masjien.

Om sy eienaarskapsbelang in die motorwasmasjien te beskerm, vereis Laver Buckley om Laver te verseker as 'n verliesbetaler onder Buckley se eiendomsbeleid. As die masjien gedurende die termyn van die huurkontrak beskadig word deur 'n gevaar wat deur Buckley se beleid gedek word, moet Buckley se beleid die verlies dek. Let daarop dat Buckley se versekeraar die verlies met Buckley, nie Laver, sal aanpas nie. Daarbenewens sal die versekeraar die verliesgeld gesamentlik aan Buckley en Laver maak.

Lender se verlies betaalbare klousule

Hierdie klousule word gebruik wanneer die verliesbetaler 'n skuldeiser is. Vir 'n skuldeiser onder hierdie klousule gedek word, moet die belang daarvan bepaal word deur 'n skriftelike dokument soos 'n pakhuisbewys of vrachtbrief. Indien eiendom waarin die verliesbetaler 'n versekerbare belang het, beskadig word deur 'n gedekte risiko, sal die versekeraar die skade direk aan die verliesbetaler betaal.

Vir die redes wat hieronder gelys word, bied die Betaalbare Klousule van die Verlanger die verliesbetaler aansienlik meer beskerming as die hierbo beskryf Loss Payable-klousule.

Afskerming Aksie

Die verliesbetaler het die reg om verliesbetaling te ontvang selfs al is dit afgesluit of soortgelyke optrede op die bedekte eiendom begin. Stel byvoorbeeld dat Buckley se Diensstasie versuim om betalings op sy lening van Pleasantville Bank te betaal. Die bank begin negatiefprosedures. Twee weke later word die outomatiese voertuigwasapparaat deur 'n vuur vernietig. Alhoewel die bank op die lening van Buckley se diensstasie afgekeur het, is dit steeds in aanmerking vir betaling vir die verlies onder Buckley se eiendomsbeleid.

Handelinge Verplig deur die Versekerde

Die verliesbetaler hou sy reg om verliesbetalings te ontvang, selfs as die versekeraar die eis se eis weier weens dade wat die versekerde gepleeg het (soos oneerlikheid) of omdat die versekerde versuim het om aan die bepalings van die polis te voldoen. Pleasantville Bank behou byvoorbeeld die reg om betaling vir 'n gedekte verlies te ontvang, selfs al is Bill nie versuim om 'n kwartaallikse premie te betaal nie. Die bank moet egter sekere verpligtinge nakom.

Eerstens moet die verliesbetaler enige uitstaande premie betaal wat betaalbaar is. Indien die versekerde versuim het om 'n getekende, beëdigde bewys van verlies in te dien, moet die verliesbetaler een indien. Die verliesbetaler moet ook die versekeraar in kennis stel indien die eienaarskap van die versekerde eiendom verander het (byvoorbeeld, die verliesbetaler kan die eiendom herbesit het).

kansellasie

Die verliesbetaler sal in kennis gestel word indien die versekeraar die polis kanselleer of besluit om dit nie te hernu nie. Indien die versekerde versuim het om die premie te betaal, sal die versekeraar 10 dae kennis gee dat hy voornemens is om die polis vir premievermindering te kanselleer. Die versekeraar sal 30 dae kennis gee indien dit die polis om enige ander rede kanselleer. As die versekeraar besluit om die polis nie te hernu nie, sal hy die verliesbetaler 10 dae voor die polis verstryk, in kennis stel.

Krediteure benodig bygevoegde beskerming

Dit is duidelik dat krediteure baie beter beskerming teen eiendomsverliese verkry wanneer hulle onder 'n eiendomsbeleid verseker word deur 'n lener se verlies betaalbare klousule eerder as 'n verlies betaalbare klousule. Hou dit in gedagte as jou maatskappy geld aan ander ondernemings geld of krediet toestaan.