Hier is meer oor Home Office Belastingaftrekkings

Individue wat van die huis af werk, kan in aanmerking kom om 'n belastingaftrekking vir 'n gedeelte van hul behuisingskoste te neem. 'N Huiskantoor is deel van die huis wat eksklusief gereeld vir besigheid gebruik word. Dit kan 'n toegewyde kamer of gedeelte van 'n kamer of aparte struktuur wees.

Die aftrek van die tuiskantoor word bereken op grond van die persentasie van die werksarea tot die totale oppervlakte van die huis. Die toelaatbaarheid om huiskantoor se uitgawes af te trek, verskil afhangende van die feit of die belastingpligtige 'n selfstandige of 'n werknemer is.

In beide gevalle moet die huis kantoor gereeld en uitsluitlik vir besigheidsdoeleindes gebruik word. Selfstandige persone kan hul huiskantoor se uitgawes teen hul selfstandige inkomste aftrek en sodoende hul inkomstebelasting en selfbelastingbelasting verminder.

Werknemers wat van die huis af werk, kan die aftrekkings aftrek indien huistoe werk vir die werkgewer se gerief. Werknemers trek hul huiskantoor af as deel van die aftrek van die maatskappy se onkoste, wat die inkomstebelasting moontlik kan verminder.

Kwalifiseringskriteria vir die aftrekking van tuiskantore

Om in aanmerking te kom om huiskantoor uitgawes af te trek, moet 'n persoon op 'n gereelde basis 'n gedeelte van sy of haar koshuis uitsluitlik gebruik op een van die volgende maniere:

  1. as die vernaamste plek van besigheid vir enige bedryf of besigheid,
  2. as 'n besigheidsplek wat deur pasiënte, kliënte of kliënte gebruik word om die individuele belastingpligtige in die normale loop van sy of haar handel of besigheid te ontmoet of te hanteer, of
  1. In die geval van 'n aparte struktuur wat nie aan die koshuis geheg is nie, word die ruimte gebruik in verband met die persoon se handel of besigheid. (Interne Inkomste Kode Artikel 280A (c).)

Daarbenewens het werknemers 'n vierde maatstaf om te voldoen: die eksklusiewe besigheidsgebruik van die tuiskantoor moet vir die gerief van die werkgewer (Internal Revenue Code section 280A (c)) wees en nie "net toepaslik en nuttig nie" (Publikasie 587).

Terwyl die werk van die huis afkomstig is, kan dit toepaslik en nuttig wees vir die werknemer. Werk by die huis moet vir die werkgewer se gerief wees om belastingaftrekbaar te wees.

Telekommunikasieverskaffers wat by die huis moet werk, voldoen aan die werkgewer se geriefstoets, "let op die redakteurs van JK Lasser se u inkomstebelasting (bladsye 410-411, 2013-uitgawe)," maar as 'n werknemer telekommuting versoek en die werkgewer op kantoor het ruimte beskikbaar, sal die IRS waarskynlik argumenteer, met uitsondering van ongewone feite, dat die tuiskantoor vir die werknemer se gerief is en nie vir die werkgewer se gerief nie. Die IRS het nie spesifieke riglyne vir telekommunikasieverskaffers verskaf nie. "

Wat eksklusiewe gebruik beteken

Eksklusiewe gebruik beteken dat die tuiskantoor slegs vir besigheidsdoeleindes gebruik word en nie vir persoonlike doeleindes nie. In publikasie 587 verduidelik die IRS:

"Om te kwalifiseer onder die eksklusiewe gebruikstoets, moet jy slegs 'n spesifieke area van jou huis gebruik vir jou besigheid of besigheid. Die area wat vir besigheid gebruik word, kan 'n kamer of ander afsonderlike identifiseerbare ruimte wees. Die spasie moet nie gemerk word deur 'n permanente partisie.

"U voldoen nie aan die vereistes van die eksklusiewe gebruikstoets as u die betrokke gebied gebruik vir besigheids- en persoonlike doeleindes nie."

Daar is twee uitsonderings op die eksklusiewe gebruikstoets:

1. 'n Deel van die huis word gebruik vir die berging van voorraad of produkmonsters

As 'n persoon deel van sy of haar koshuis gebruik om voorraad- of produkmonsters te stoor, kan die bergingsarea ingesluit word by die berekening van die aftrek van die tuiskantoor sonder dat die spasie die eksklusiewe gebruikstoets moet nakom. Ten einde die bergingsarea af te trek, moet die persoon aan al die volgende vyf toetse voldoen:

Hierdie reël lyk veral nuttig vir mense wat handelsware verkoop per veiling of besending, by vlooimarkte of straatfeeste, en ander kleinhandelaars of groothandelaars wat nie 'n aparte winkel of pakhuis het om voorraad te stoor nie. Die IRS verduidelik in Feiteblaad 2007-23:

"Aksie- en besendingverkopers kan hul aftrekking bereken in die mate van uitgawes wat toegewys kan word aan spasie in die koshuis wat gereeld gebruik word (hoef nie eksklusief te wees nie) om voorraad en / of produkmonsters te stoor indien die koshuis is die enigste vaste plek van die kleinhandel- of groothandel-veiling of besending besigheid. "

Die IRS bied die volgende voorbeeld van hierdie uitsondering op die eksklusiewe gebruikstoets in Publikasie 587:

"U huis is die enigste vaste plek van u besigheid om meganiese gereedskap by kleinhandel te verkoop. U gebruik gereeld die helfte van u kelder vir die berging van voorraad en produkmonsters. U gebruik die area soms vir persoonlike doeleindes. Die uitgawes vir die stoorplek is aftrekbaar alhoewel jy nie hierdie gedeelte van jou kelder uitsluitlik vir besigheid gebruik nie. "

2. Deel van die huis word as 'n dagsorgfasiliteit gebruik

As 'n persoon 'n dagsorgdiens uit hul huis bestuur, kan die area wat vir dagsorg gebruik word ook gebruik word na werk vir persoonlike gebruik. Om hierdie situasie te akkommodeer, kan dagversorgingsverskaffers huiskantoorkoste aftrek, selfs al word die area nie uitsluitlik vir besigheid gebruik nie.

In publikasie 587 verduidelik die IRS:

"As jy gereeld plek in jou huis gebruik vir die voorsiening van dagsorg, kan jy dalk 'n aftrekking vir daardie gedeelte van jou huis eis, selfs al gebruik jy dieselfde ruimte vir nie-besigheidsdoeleindes. Om vir hierdie uitsondering vir eksklusiewe gebruik te kwalifiseer reël, jy moet aan albei die volgende vereistes voldoen.

  • "U moet in die handel of besigheid wees om voorsiening te maak vir dagsorg vir kinders, persone 65 jaar of ouer, of persone wat fisies of verstandelik nie in staat is om vir hulself te sorg nie.
  • "U moet aansoek gedoen het, toegestaan ​​of vrygestel wees van 'n lisensie, sertifisering, registrasie of goedkeuring as 'n dagsorgsentrum of as 'n gesins- of groepdagversorgingshuis onder staatsreg. U voldoen nie aan hierdie vereiste indien u aansoek nie is verwerp of jou lisensie of ander magtiging is herroep. " (Sien ook die Wet op Interne Inkomste Kode 280A (c) (4).)

Dagversorgingsdiensverskaffers bereken hul besigheidsgebruik persentasie vir die tuis kantoor aftrekking op Vorm 8829, lyne 4 tot 7.

Wat gereelde gebruik beteken

Gereelde gebruik beteken dat die huis kantoor area konsekwent vir besigheidsdoeleindes gebruik word, eerder as sporadies of af en toe.

"Om te kwalifiseer onder die gereelde gebruikstoets, moet u gereeld 'n spesifieke area van u huis vir besigheid gebruik. Toevallige of af en toe besigheidsgebruik is nie gereeld gebruik nie. U moet alle feite en omstandighede oorweeg om te bepaal of u gebruik op 'n gereelde basis." (Publikasie 587, IRS.gov)

Die Tuiskantoor Aftrekking vir Selfstandige Persone

Vir selfstandige persone verminder die aftrek aftrekkings netto besigheidsinkomste onderhewig aan inkomstebelasting en belasting op selfbelasting. Dus, die aftrekking van die huiskantoor help om die inkomstebelasting en die belasting op selfbelasting te verminder.

Die Huis Kantoor Aftrekking vir Werknemers

Vir werknemers word die aftrekking van die tuiskantoor geneem as deel van die diverse gespesifiseerde aftrekking vir werknemervernemingsuitgawes . Totale diverse aftrekkings (wat enige huiskantoor uitgawes insluit) word verminder met 2% van 'n persoon se aangepaste bruto inkomste. Die res, nadat dit met 2% van AGI verminder is, is wat ingesluit word as 'n gespesifiseerde aftrekking. Diverse aftrekkings word egter met die alternatiewe minimumbelasting (AMT) aangepas. Daarom sal werknemers wat onderhewig is aan AMT vind dat hulle min of geen voordeel het om huishoudelike en ander werkverwante uitgawes af te trek.

Werknemers wat van die huis af werk, wil dalk oorweeg om terugbetaling van hul werkgewer te soek vir die sakegebruik van hul huis. Solank die werkgewer die werknemer vergoed vir huishoudelike uitgawes onder 'n aanspreeklike plan , sal die werknemer belastingvrye vergoeding van hul huiskantoor uitgawes ontvang en die werkgewer sal 'n aftrekking neem vir die huiskantoor se uitgawes. In hierdie situasie sal die werknemer nie huiskantoor uitgawes aftrek op hul belastingopgawe nie, omdat die koste reeds vergoed is. Terugbetalings vermy dus die 2% van die aangepaste bruto inkomstebeperking op die aftrekking van die tuiskantoor en vermy die AMT-aanpassing.

Voorbeeld. Teresa is 'n buitepersoneel en haar werkgewer bied haar geen kantoorruimte aan nie. Teresa moet van die huis af werk wanneer sy nie reis om met kliënte te ontmoet nie. Teresa gebruik 12% van haar huis as kantoor, wat sy gereeld gebruik (vyf dae per week, nie reis nie) en eksklusief (die kamer word nie vir persoonlike aktiwiteite gebruik nie). Teresa se lone is $ 50,000 en sy het geen ander inkomste en geen aanpassings aan inkomste nie. Teresa se huur is $ 2,000 per maand, en sy het geen ander tuiskantoor uitgawes nie. Kom ons kyk hoe haar aftrekkings vir huiskantore bereken word en wat die belastingimpak sal wees.

Home office aftrekking: 12% x $ 24,000 jaarlikse huur = $ 2,880.

As 'n werknemer sal Teresa dit as 'n diverse toegewysde aftrekking op haar Bylae A aftrek. Relevante lyne van haar Vorm 1040 en Bylae A sal soos volg lyk:

lyn

beskrywing

bedrag

1040 Lyn 7

lone

50000

1040 lyn 37

Aangepaste bruto inkomste

50000

Sch. 'N Lyn 21

Onvergoedde werknemer uitgawes

2880

Sch. 'N Lyn 26

Minder 2% van aangepaste bruto inkomste

-1000

Sch. 'N Lyn 27

Aftrekbare gedeelte van diverse aftrekkings

1880

Kom ons kyk nou wat die belastingaangeleenthede vir Teresa sal wees. Eerstens moet ons analiseer of dit vir Teresa voordelig is om die standaardaftrekking te itemiseer of te neem. Op grond van die inligting wat aangebied word, weet ons nie. Is die totaal van al Teresa se gespesifiseerde aftrekkings, insluitend die aftrekbare gedeelte van haar diverse aftrekkings, groter as haar standaardaftrekking vir die jaar? Of is sy verplig om te itemiseer? As dit so is, sal itemisering beter belastingresultate lewer as om die standaardaftrekking te neem.

Wat sal die belastingimpak wees as sy spesifiseer? Op grond van wat ons van haar finansies weet, is Teresa waarskynlik in die 25% -belastingkoers (met behulp van die belastingkoerse van 2014). Teresa se aftrekking van tuis kantoor van $ 1,880 (ná die 2% van AGI-drempel) sou haar federale inkomstebelasting met 1,880 x 25% = $ 470 verminder.

Alternatiewelik kan Teresa vergoeding van haar werkgewer soek. As haar werkgewer Teresa $ 2.880 vir die sakebruik van haar huis vergoed het, sou $ 2.880 belastingvry wees aan Teresa. Sy sal nie in aanmerking kom om dieselfde huiskantoor uitgawes weer as 'n diverse itemaftrekkings af te trek nie. In hierdie spesifieke voorbeeld kan Teresa óf die aftrek van die kantoor afneem en haar federale inkomstebelasting verminder met $ 470 óf sy kan $ 2.880 ontvang in belastingvrye vergoedings van haar werkgewer.

Watter uitgawes kan ingesluit word by die aftrekking van tuiskantoor

Huiskantoor uitgawes word gegroepeer in direkte en indirekte uitgawes. 'N Direkte uitgawe is 'n koste wat uitsluitlik verband hou met die tuiskantoor en kan ten volle afgetrek word. "Direkte uitgawes baat slegs die sakegedeelte van u huis. Dit sluit in skilderye of herstelwerk aan die spesifieke area of ​​kamers wat vir besigheid gebruik word" (Instruksies vir Vorm 8829).

Indirekte uitgawes is uitgawes wat van toepassing is op die hele eiendom. "Indirekte uitgawes is om jou hele huis op te hou en te bestuur. Hulle het beide die besigheids- en persoonlike dele van jou huis ten goede" (Instruksies vir Vorm 8829). Indirekte uitgawes soos huur, versekering en nutsdienste is aftrekbaar gebaseer op die besigheidsgebruik persentasie van die tuiskantoor.

Uitgawes wat verband hou met 'n tuiskantoor sluit in:

Sake-gebruik persentasie vir die tuiskantoor aftrekking

Die hoeveelheid huiskantoor uitgawes wat afgetrek kan word, word bepaal deur vas te stel watter persentasie die huis kantoorruimte vergelyk word met die hele huis of woonstel. Hierdie persentasie word gebruik om te bepaal hoeveel van u indirekte uitgawes afgetrek kan word. Die IRS beveel aan:

"Om die besigheidspersentasie te vind, vergelyk die grootte van die deel van jou huis wat jy vir besigheid aan jou hele huis gebruik. Gebruik die gevolglike persentasie om die besigheidsdeel van die uitgawes vir die bedryf van jou hele huis te bepaal.

"Jy kan enige redelike metode gebruik om die besigheid persentasie te bepaal. Die volgende is twee algemeen gebruikte metodes om die persentasie te bepaal.

  1. "Verdeel die area (lengte vermenigvuldig met die breedte) wat vir besigheid gebruik word volgens die totale oppervlakte van u huis.
  2. "As die kamers in u huis ongeveer dieselfde grootte het, kan u die aantal kamers wat vir besigheid gebruik word, verdeel volgens die totale aantal kamers in u huis" (Publikasie 587).

Stel byvoorbeeld dat Tom sy tweede slaapkamer gereeld en uitsluitlik as 'n kantoor gebruik, en daardie kamer meet 10 voet teen 150 voet. Tom se hele huis meet 1.250 vierkante voet. Tom se besigheids-persentasie is 150 gedeel deur 1 250, wat gelyk is aan 12%. As Tom aan die bogenoemde kwalifikasies voldoen, kan Tom 12% van onregstreekse tuiskantoorverwante uitgawes (soos huur, huurdersversekering en nutsdienste) aftrek. Daarbenewens kan Tom 100% van enige direkte tuiskantoor-verwante uitgawes aftrek (soos die herstel van die gips in die kantoor of die kantoor area).

Beperking op die aftrekking van die Huiskantoor

Die aftrek van die tuiskantoor is beperk tot 'n persoon se voorlopige netto inkomste uit die handel of besigheid waaraan die tuiskantoor verwant is. Tentatiewe netto inkomste is die bruto inkomste uit die handel of besigheid, minus aftrekbare uitgawes behalwe die aftrekking van die tuiskantoor. Enige huiskantooraftrekkings oor hierdie limiet word na die volgende belastingjaar oorgedra. Met ander woorde, die tuiskantoor kan die netto inkomste van 'n onderneming hoogstens tot nul verminder, maar nie minder as nul nie. Die aftrek van die tuiskantoor kan nie gebruik word om 'n verlies te skep of om 'n verlies te verhoog nie.

Meer spesifiek:

"As jou bruto inkomste uit die besigheids gebruik van jou huis gelyk is aan of groter is as jou totale besigheidsuitgawes (insluitende waardevermindering), kan jy al jou besigheidskoste wat verband hou met die gebruik van jou huis, aftrek.

"As u bruto inkomste uit die besigheidsgebruik van u huis minder is as u totale besigheidsuitgawes, is u aftrekking vir sekere uitgawes vir die besigheidsgebruik van u huis beperk.

"U aftrekking van andersins onuitklaarbare uitgawes, soos versekering, nutsdienste en waardevermindering (met laer waardevermindering) wat aan die besigheid toegewys word, is beperk tot die bruto inkomste uit die besigheidsgebruik van u woning minus die som van die volgende.

  1. "Die besigheidsdeel van uitgawes wat u kan aftrek selfs as u nie u huis vir besigheid gebruik het nie (soos verbandbelang, eiendomsbelasting en ongevalle en diefstalverliese wat toegelaat word as toegewysde aftrekkings op Skedule A (Vorm 1040)). ..
  2. "Die besigheidskoste wat verband hou met die besigheidsaktiwiteit in die huis (byvoorbeeld besigheidsfoon, voorrade en waardevermindering op toerusting), maar nie vir die gebruik van die huis self nie" (Publikasie 587).

Berekening van die afwyking van tuiskantoor

Om die tuisbasisaftrekking te bereken, moet u weet wat u uitgawes vir die tuiskantoor is, of die uitgawes direk of indirek verband hou met die tuiskantoor, die besigheids persentasie van die tuiskantoor en die beperking op die maksimum bedrag van die tuis kantoor aftrekking.

As die spasie slegs vir 'n gedeelte van die jaar as 'n tuiskantoor gebruik word, moet u slegs uitgawes gebruik vir die tydperk wanneer die spasie as tuiskantoor gebruik word om u aftrekking te bereken.

Huiseienaars sal hul aftrekkings tussen Skedule A en die tuiskantoor aftrekking moet voorskryf. Dit geld vir aftrekbare uitgawes vir verbandbelange, eiendomsbelasting en ongevalleverliese. Vir meer inligting, raadpleeg die instruksies vir vorm 8829, lyne 9, 10 en 11 van die IRS.

Vereenvoudigde Metode vir die Berekening van die Huiskantoor Aftrekking

Vanaf die jaar 2013 laat die IRS die gebruik van 'n vereenvoudigde metode toe vir die berekening van die aftrekking van die huiskantoor. Onder die vereenvoudigde metode word die aftrekking van die tuisblad bereken teen $ 5 per vierkante voet vermenigvuldig met die area van die tuiskantoor, tot 300 vierkante voet. Die vereenvoudigde metode is beperk tot "$ 1,500 per jaar gebaseer op $ 5 'n vierkante voet vir tot 300 vierkante voet," het die IRS gesê (IR-2013-5).

Rekordhouding

Dokumente met betrekking tot die aftrek van die tuiskantoor moet saam met u afskrif van die belastingopgawe gehou word. Relevante dokumentasie kan insluit: