Die basiese beginsels van die Medicare Belasting

Daar is drie vlakke van Medicare belasting vanaf 2018

Die Medicare-program en die ooreenstemmende belasting het ontstaan ​​sedert president Lyndon B. Johnson die Wysigingswet op Maatskaplike Sekerheid in 1965 onderteken het. Dit was uitsluitlik ontwerp om gesondheidsorgvoordele aan senior burgers en lae-inkomste individue te voorsien, maar die sosiale Sekuriteitswysiging van 1972 het die program uitgebrei om persone met permanente gestremdhede en nierstadiumsiekte te dek.

Lou Gehrig se siekte is ook sedert 2001 deur Medicare gedek.

As jy nie in enige van hierdie kategorieë val nie, het jy dalk nooit te veel gedink aan die klein persentasie wat jou werkgewer van elkeen van jou salarisse vir die Medicare-belasting afhou nie. Maar as jy ooit gewonder het, is dit hoe dit werk.

Die Medicare Hospitaal Versekeringsbelasting

Die Amerikaanse regering stel 'n vasgestelde Medicare-belasting van 2,9 persent op alle lone wat deur werknemers ontvang word, sowel as op besigheids- of boerderyinkomste wat deur indiwiduele individue verdien word. "Vaste koers" beteken dat almal of amper almal dieselfde 2,9 persent betaal, ongeag hoeveel hulle verdien. Maar sommige hoë-inkomstebelastingbetalers moet ook 'n ekstra Medicare-belasting betaal bo en behalwe dié 2,9 persent.

In teenstelling met die sosiale sekerheid belasting-die ander komponent van die Federal Insurance Contributions Act of FICA-al jou lone en besigheid verdienste is onderworpe aan ten minste 'n 2,9 persent Medicare belasting.

Maatskaplike Sekuriteit het 'n ingeboude jaarlikse loonlimiet, sodat u slegs die belasting op inkomste tot op hierdie bedrag betaal.

Die helfte van die Medicare-belasting word deur werknemers betaal deur die aftrek van salarisse, en die helfte word deur hul werkgewers betaal. Met ander woorde, 1,45 persent kom uit u loon en u werkgewer pas dit dan by en betaal 'n addisionele 1,45 persent namens u vir altesaam 2,9 persent.

Die belasting op selfbelasting

Jy sal iets van 'n dubbele treffer op die Medicare-belasting neem as jy selfstandig is. Selfstandiges moet albei helftes van die belasting betaal omdat hulle beide die werknemer en die werkgewer is. Saam met die betaling van albei helftes van die maatskaplike sekuriteitsbelasting staan ​​hierdie verpligting bekend as die belasting op selfbelasting.

Die Internal Revenue Service werp jou egter 'n bietjie van 'n been. U mag die helfte van u belasting op selfstandige belasting aftrek as 'n aanpassing van inkomste bo die lyn op die eerste bladsy van u Vorm 1040 belastingopgawe. Anders as ander aftrekkings wat jy later op die tweede bladsy van jou opgawe wil eis, het hierdie een die voordeel om jou aangepaste bruto inkomste of AGI te verminder, wat 'n goeie ding is. Baie belastingpaaie hang af van jou AGI wat onder sekere perke val.

Die Addisionele Medicare Belasting

Die Addisionele Medicare Belasting is bygevoeg deur die Wet op bekostigbare sorg in November 2013. Die ACA het Medicare met 'n bykomende 0,9 persent toegeneem, maar slegs vir hoë-inkomste individue wie se inkomste oor 'n sekere drempel is. Diegene wat geraak word, betaal 'n totaal van 3,8% in Medicare-belasting. Vanaf 2018 is die inkomstedrempels:

Bykomende Medicare Belasting Drempels

Lêer status

Lone en / of selfstandige inkomste in oormaat van

Getroud Filing Gesamentlik

$ 250,000

Enkel of Hoof van Huishoudelike of Kwalifiserende Weduwee (er)

$ 200,000

Getroud Filing Apart

$ 125,000

Betaalstaat Terughouding vir die Addisionele Medicare Belasting

Werkgewers moet 'n bykomende 0,9 persent weerhou van werknemers wie se lone groter is as hierdie drempelbedrae, maar dit kan soms moeilik wees. Werkgewers is dalk nie altyd bewus daarvan dat 'n werknemer onderhewig is aan hierdie addisionele weerhouding nie. As 'n werknemer meer as een werk werk, kan sy inkomste uit beide Werkgewer A en Werkgewer B elkeen onder die drumpel val, maar die belastingpligtige sal aanspreeklik wees vir die belasting wanneer sy inkomste bymekaar getel word.

Enige tekort wat nie deur onttrekking gedek word nie, moet teen belasting betaal word. Werkgewers kan onderworpe wees aan strawwe en rente omdat hulle nie die Addisionele Medicare Belasting weerhou nie, selfs al is dit as gevolg van verstaanbare omstandighede.

Die Onbevoegde Inkomste Medicare Bydrae Belasting

'N Bydrae van Medicare se bydrae van 3,8% is ook van toepassing op "onverdiende inkomste" - wat van beleggings ontvang word, eerder as arbeid, soos rente of dividende.

Hierdie belasting heet die netto beleggingsinkomste belasting. Die 3,8 persent koers is van toepassing op die mindere van u netto beleggingsinkomste of u aangepaste aangepaste bruto inkomste oor 'n drempelbedrag. Vanaf 2018 is die drempelbedrae:

Netto Beleggingsinkomste Belasting Drempels

Lêer status

Gewysigde Aangepaste Bruto Inkomste

Getroud Filing Gesamentlike of Kwalifiserende Weduwee (er)

$ 250,000

Enkel of Hoof van Huishouding

$ 200,000

Getroud Filing Apart

$ 125,000

Vir die meeste belastingbetalers is u aangepaste aangepaste bruto inkomste of MAGI dieselfde as u AGI, maar as u onseker is, raadpleeg 'n belastingprofessie.

Al vertel, kan jy uiteindelik meer betaal as net 'n klein persentasie aan Medicare as jy 'n hoë verdiener met beleggingsinkomste is.