Wat is besigheidsverpligtinge?

Bates vs Laste

Laste is daardie bedrae wat op 'n keer deur 'n besigheid verskuldig is. Laste word dikwels vir rekeningkundige doeleindes as betaalbaar aangewend. Tensy jy 'n volledige kontantbesigheid bedryf (slegs kontant betaal en invorder), het jy waarskynlik verpligtinge.

Hoe werk Laste?

Wanneer u enigiets vir u besigheid koop, betaal u óf met kontant uit u rekeningrekening of u leen, en alle lenings skep 'n las.

Koop op 'n kredietkaart is ook leen tensy u die kredietkaart betaal voor die einde van die maand. Natuurlik, om 'n besigheidslening of 'n verband op 'n besigheidseiendom te besit, tel jy as 'n las.

Jou besigheid kan ook aanspreeklik wees vir aktiwiteite soos betaling van werknemers en die invordering van verkoopsbelasting van kliënte. Hierdie verpligtinge word trustfondsbelasting genoem omdat u hulle in trust hou en u besigheid moet hulle as laste aanspreek totdat dit betaal word.

Wat is die verskillende tipes aanspreeklikhede?

Laste word op u besigheidsbalansstaat getoon , 'n finansiële staat wat die sakesituasie aan die einde van 'n rekeningkundige tydperk toon. Die bates van die besigheid (wat dit besit) word aan die linkerkant getoon, en die laste en eienaarsbelang word aan die regterkant getoon. Laste word in 'n spesifieke volgorde gelys:

Langtermynlaste. Langtermynverpligtinge is daardie verpligtinge van die onderneming wat na verwagting vir langer as een jaar sal voortduur.

Dit sluit in lenings betaalbaar en verbande betaalbaar.

Korttermynlaste. Korttermynverpligtinge is daardie verpligtinge van die onderneming wat na verwagting binne 'n jaar betaal sal word. Dit sluit in

Wat is die verskil tussen laste en uitgawes?

'N Verpligting is gewoonlik geld wat deur 'n besigheid verskuldig is vir die aankoop van 'n bate. Byvoorbeeld, jy kan 'n maatskappy se motor koop vir besigheidsgebruik, en wanneer jy die motor finansier, eindig jy met 'n lening - dit is 'n las.

'N Uitgawe is 'n deurlopende betaling vir iets wat nie tasbare waarde het nie, of vir dienste. Uitgawes word gebruik om inkomste te genereer. Die fone in u kantoor, byvoorbeeld, word gebruik om kontak met kliënte te hou. Sommige uitgawes kan algemeen of administratief wees, terwyl ander direk met verkope geassosieer kan word.

Die meeste van die betalings wat 'n besigheid maak, is vir uitgawes. Byvoorbeeld, jy kan betaal vir 'n huurkontrak op 'n kantoorruimte, of nutsdienste, of fone. As jy ophou om 'n uitgawe te betaal, gaan die diens weg of die ruimte moet ontruim word.

Uitgawes en laste verskyn ook op verskillende plekke op maatskappy se finansiële state. Aangesien dit met bates geassosieer word, verskyn laste op die maatskappy se balansstaat .

Uitgawes wat met inkomste geassosieer word, verskyn egter op die maatskappy se inkomstestaat (wins en verliesstaat) .

Hoe is aanspreeklikhede geassosieer met hefboomfinansiering?

Die konsep van hefboomfinansiering vir 'n besigheid verwys na hoe 'n besigheid nuwe bates verkry. As die bates verkry word deur lenings - dit wil sê deur toenemende aanspreeklikhede - word die besigheid gesê dat dit aangewend word. Sommige aanspreeklikheid is goed vir 'n besigheid; te veel kan 'n besigheid se finansiële posisie benadeel.

Hoe kan ek my besigheids aanspreeklikheid analiseer?

Besighede kan die bedrag van die skuld (laste) meet teen twee ander maatreëls om vas te stel of die besigheid te veel skuld / aanspreeklikheid het.

Skuld tot ekwiteitsverhouding. Die skuld-tot-ekwiteitsverhouding meet sowel korttermyn- en langtermynverpligtinge teen die eienaar se ekwiteitsrekening. TheBalance sê 'n verhouding van meer as 40-50% skuld tot ekwiteit beteken dat die sake-eienaar moet kyk na die vermindering van skuld.

Skuld tot bateverhouding. Die skuld-tot-bate verhouding meet die persentasie totale skuld (beide langtermyn en korttermyn) tot die totale besigheidsbates. Jy moet genoeg bates hê om te verkoop om jou skuld af te betaal, indien nodig.