Alles oor u Korporasie se Direksie

Onder die vele take in die inkorporering van 'n besigheid , is niemand meer belangrik om 'n direksie te kies nie. In hierdie artikel kyk ons ​​na die raad en die inligting wat u nodig het om raadslede te kies en hulle te lei in hul pligte om u korporasie te help.

Wat is 'n direksie?

Die direksie van ' n korporasie is die groep individue wat belas word met die bestuur van die korporasie.

Die direksie word soms 'n raad van trustees (vir 'n nie-winsgewende korporasie), raad van goewerneurs of uitvoerende raad genoem.

Hoe word die direksie gekies?

Die kies van die direksie is die werk van die president / uitvoerende hoof van die organisasie, aangesien die korporasie gevorm word. Raadslede moet gekies word vir hul vermoë om die korporasie vorentoe te beweeg en toesig en leiding te gee, nie vir vriendskap of politieke doeleindes nie.

U kan deur potensiële raadslede gevra word oor betaling. Betaalraadslede is nie 'n vereiste nie; Eintlik kan dit 'n potensiële botsing van belange wees. U kan beslis raadslede betaal vir hul reisuitgawes aan direksievergaderings; Hierdie uitgawes is aftrekbaar op u besigheidsbelastingopgawe.

Wat is die pligte van raadslede?

Die pligte van die direksie en beamptes van die korporasie word deur die korporatiewe verordeninge bepaal, maar word ook deur die wet bepaal, spesifiek deur die wette van die staat waar die besigheid opgeneem word.

Die primêre plig van die raadslede is om te sorg vir die finansies en wetlike vereistes van die korporasie. Daarbenewens moet hulle die missie en visie van die korporasie stel en die beleid vir korporatiewe beamptes en werknemers volg. Raadslede neem nie deel aan die daaglikse bedrywighede van die maatskappy nie.

Watter beamptes moet 'n raad hê?

Die direksie moet 'n raadslid, 'n ondervoorsitter, 'n sekretaris en 'n tesourier hê. Die pligte van elke beampte moet in die statute uiteengesit word. Direksiebeamptes behoort nie die bestuurders van die onderneming self te wees nie, weens die beginsels van botsing van belange.

Wat gebeur op 'n tipiese direksievergadering?

Raadsvergaderings moet 'n standaardformaat volg, insluitende die gebruik van Robert se Bestellingsreëls of 'n paar variasies.

Die vergadering begin met die goedkeuring van die notule van die laaste vergadering en die hersiening van die tesourier se verslag. As daar komiteeverslae is, word dit aangebied. Dan word ou besigheid bespreek en stem word in die notule aangeteken. Dan word nuwe sake bespreek en moontlik gestem voordat die vergadering verdaag word.

Direksievergaderings word in 'n spesifieke formaat deur die sekretaris geneem.

'N Paar ander kwessies om te weet oor u korporasie se direksie:

Aanspreeklikheid en Korporatiewe Raadslede

As daar iets in 'n korporasie verkeerd gaan, het die raadslede verskeie vorme van aanspreeklikheid . Hulle moet namens die aandeelhouers optree (geen belangebotsing nie) en moet nie persoonlike en korporatiewe fondse bymekaarmaak nie.

Baie direksies formuleer en stem saam oor 'n botsing van belange beleid , waarin verklaar word dat raadslede nie persoonlike belange kan toelaat om hul besluite namens die korporasie of sy aandeelhouers te beïnvloed nie.

Daarbenewens koop baie korporasies beamptes en lidmaatskap aanspreeklikheidsversekering om die korporasie te beskerm teen regsgedinge teen raadslede en ook om te verhoed dat raadslede persoonlik gedagvaar word.

Vergoeding van Korporatiewe Raadslede

Sommige maatskappye vergoed hul direksielede , met vergoeding gegrond op die tipe en grootte van die korporasie. Baie maatskappye, veral nie-winsgewende maatskappye, vergoed nie direksielede nie, maar gee hulle in plaas daarvan vergoeding vir reisuitgawes aan vergaderings en ander korporatiewe plekke.

Raadslede van beursgenoteerde maatskappye kan vergoed word met aandele-opsies, maar in elk geval moet die vergoeding van raadslede nie soveel wees dat dit die primêre aansporing is dat individue ooreenkom om op die direksie te wees nie.

Korporatiewe Jaarvergadering

Een van die belangrikste wetlike vereistes van 'n korporasie is om 'n jaarlikse vergadering van aandeelhouers te hê.

Die korporatiewe direksie is verantwoordelik vir die jaarvergadering, wat gewoonlik 'n jaarverslag van die staat van die korporasie bevat. Daar is spesifieke vereistes vir wat in die agenda vir 'n jaarlikse vergadering ingesluit moet word.

'N Korporatiewe Raadslid verwyder

Daar is verskeie maniere om ' n raadslid te verwyder . Die beste manier is om termynperke te hê, dus lede word outomaties verwyder wanneer hul termyn op is. Ander minder aangename maniere om 'n raadslid te verwyder is persoonlike ingryping en ontslag.