Huurdersverpligtinge onder verhuurder-huurderreg

Wat is 'n huurder se verantwoordelikhede?

Huurders is nie die enigste wat wette moet nakom nie. Huurders het ook sekere verpligtinge wat hulle onder verhuurder-wetgewing moet nakom. Hierdie verpligtinge kan effens verskil op 'n staat per staatsbasis, so jy moet altyd seker maak dat jou huurder weet wat van hulle verwag word in jou plek.

'N Huurder se vernaamste verpligtinge is drievoudig:

  1. Hou by die huurooreenkoms
  2. Onderhou die perseel
  3. Laat die verhuurder toe om die lokaal in te voer

Hou by die huurooreenkoms

Wanneer 'n huurder 'n huurkontrak teken om 'n woonstel te huur, stem hy of sy ooreen met die bepalings van daardie ooreenkoms. Elke huurkontrak is anders. Sommige mag slegs een bladsy lank wees, terwyl ander soveel as twintig bladsye kan wees. Solank die huurkontrak wettig is en nie verbied word in die staat of munisipaliteit waar die huur plaasvind nie, moet die huurder dit volg.

Enkele voorbeelde van algemene huurtermyn sluit in:

'N Huurder se versuim om die terme van die huurkontrak wat hy of sy onderteken het te volg, sal 'n skending van die huurkontrak wees. Die verhuurder kan geregtig wees om skadevergoeding te verhaal wanneer 'n huurder die huurkontrak oortree.

Onderhou die perseel

Benewens die ander bepalings en verpligtinge wat in die huurooreenkoms uiteengesit is, het die huurder ook die verpligting om die perseel te onderhou.

Die verantwoordelikhede sluit in:

Laat die verhuurder toe om die lokaal in te voer

Aangesien 'n verhuurder vir die perseel verantwoordelik is, het hy of sy die reg om die huurder se woning te betree. Daar is sekere reëls wat van toepassing is op beide die verhuurder en die huurder.