6 Stap Verkoper Keuringsproses

Die seleksieproses kan 'n baie ingewikkelde en emosionele onderneming wees as jy nie weet hoe om dit van die begin af te benader nie. Hier is vyf stappe om u te help om die regte verskaffer vir u besigheid te kies. Hierdie handleiding sal jou wys hoe om jou besigheidsvereistes te analiseer, na voornemende verkopers te soek, die span te lei om die wenverkoper te kies en jou insig te gee oor kontrakte en onderhandelingsfoute te vermy.

Ontleed die besigheidsvereistes

Voordat jy begin om data in te samel of onderhoude te voer, moet jy 'n span mense saamstel wat 'n gevestigde belang in hierdie spesifieke seleksieproses het. Die eerste taak wat die verskaffer-keuringspan behaal, is om die produk, materiaal of diens wat u op soek is na 'n verskaffer, op skrif te definieer. Definieer nou die tegniese en besigheidsvereistes. Definieer ook die verskaffervereistes. Laastens, publiseer jou dokument op die gebiede wat relevant is vir hierdie seleksieproses en soek hul insette. Ontleed die span die kommentaar en skep 'n finale dokument. In opsomming:

 1. Stel 'n evalueringspan saam
 2. Definieer die produk, materiaal of diens
 3. Definieer die tegniese en besigheidsvereistes
 4. Definieer die verskaffersvereistes
 5. Publiseer 'n vereiste dokument vir goedkeuring

Verkopers Soek

Noudat u 'n ooreenkoms oor die besigheids- en verkopervereistes het, moet die span nou begin om te soek na moontlike verkopers wat die materiaal, produk of diens sal kan lewer.

Hoe groter die omvang van die verkoperskeuse, hoe meer verskaffers moet jy op die tafel sit. Natuurlik sal nie alle verskaffers aan jou minimum vereistes voldoen nie en sal die span moet besluit watter verskaffers u meer inligting sal soek. Skryf dan 'n versoek vir inligting (RFI) en stuur dit na die gekose verskaffers.

Ten slotte, evalueer hul antwoorde en kies 'n klein aantal verkopers wat die "Kortlys" sal maak en na die volgende ronde gaan. In opsomming:

 1. Stel 'n lys van moontlike verkopers saam
 2. Kies Verkopers om meer inligting van te vra
 3. Skryf 'n Versoek vir Inligting (RFI)
 4. Evalueer Responses en skep 'n "Kortlys" van Verkopers

Versoek vir Aansoek (RFP) en Versoek om Kwotasie (RFQ)

Die besigheidsvereistes word gedefinieer en u het 'n kort lys van verkopers wat u wil evalueer. Dit is nou tyd om 'n Versoek om Voorlegging of Versoek om Kwotasie te skryf . In watter formaat u ookal besluit, moet u RFP of RFQ die volgende afdelings bevat:

 1. Voorleggingsbesonderhede
 2. Inleiding en Uitvoerende Opsomming
 3. Besigheid Oorsig en Agtergrond
 4. Gedetailleerde Spesifikasies
 5. Aannames en beperkings
 6. Terme en voorwaardes
 7. Keuringskriteria

Voorstel Evaluering en Verkoper Keuring

Die hoofdoel van hierdie fase is om menslike emosie en politieke posisionering te verminder ten einde te kom tot 'n besluit wat in die beste belang van die maatskappy is. Wees deeglik in u ondersoek, soek insette van alle belanghebbendes en gebruik die volgende metodologie om die span na 'n verenigde verkoper se keuringsbesluit te lei:

 1. Voorlopige oorsig van alle verskaffersvoorstelle
 1. Teken besigheidsvereistes en verskaffersvereistes op
 2. Ken die waarde vir elke vereiste toe
 3. Ken 'n prestasie waarde toe vir elke vereiste
 4. Bereken 'n totale prestasie telling
 5. Kies die Winnende Verkoper

Kontrakonderhandelingstrategieë

Die finale stadium in die seleksieproses is die ontwikkeling van 'n kontrakonderhandelingstrategie . Onthou, jy wil met jou verkoper "vennoot" en nie "hulle na die skoonmakers neem nie." Hersien jou doelwitte vir jou kontrakonderhandeling en plan vir die onderhandelinge moet die volgende items dek:

 1. Lys Rangskik jou prioriteite saam met alternatiewe
 2. Ken die verskil tussen wat jy benodig en wat jy wil
 3. Ken jou onderste lyn sodat jy weet wanneer om weg te gaan
 4. Definieer enige tydsbeperkings en maatstawwe
 5. Assesseer potensiële aanspreeklikhede en risiko's
 6. Vertroulikheid, nie-kompetisie, geskilbeslegting , veranderinge in vereistes
 1. Doen dieselfde vir jou verkoper (bv. Loop 'n myl in hul skoene)

Kontrak Onderhandelingsfoute

Die kleinste fout kan 'n andersins produktiewe kontrakonderhandelingproses doodmaak. Vermy kontrakonderhandelingsfoute en vermy 'n andersins produktiewe kontrakonderhandelingproses in gevaar