Hoe om sake geskille met arbitrasie of bemiddeling op te los

Verward oor Bemiddeling en Arbitrasie?

Die twee prosesse van bemiddeling en arbitrasie word dikwels verward. Hulle is twee verskillende prosesse, alternatiewe maniere om konflikte tussen individue, gesinne, groepe en besighede op te los. Ons sal kyk na beide bemiddeling en arbitrasie, hoe elkeen werk en hoe dit anders is.

In vandag se sakewêreld sluit meer en meer kontrakte arbitrasie en bemiddeling in as alternatiewe vir litigasie (hofbeslegting van geskille).

Sommige besigheidskontrakte en diensooreenkomste vereis selfs verpligte arbitrasie .

Voordat u 'n kontrak onderteken wat een of meer van hierdie twee tipes geskilbeslegting insluit of u saamstem om 'n besigheidskwessie op te los deur van een van hierdie prosesse gebruik te maak, moet u meer oor hulle en die ooreenkomste en verskille tussen hulle weet.

Hoe werk bemiddeling?

Bemiddeling is 'n metode om misverstande op te los. In 'n geskil word 'n derdeparty bemiddelaar ingebring om die partye by te staan ​​om 'n nedersetting te bereik. In baie gevalle het die bemiddelaar nie gesag om 'n bindende besluit te neem nie. Enkele voordele van bemiddeling oor litigasie is:

Volgens die Amerikaanse Arbitrasievereniging (AAA) lei ongeveer 85% van mediations tot 'n nedersetting. As die partye nie met mediasie kan saamstem nie, kan hulle tot arbitrasie of litigasie aangaan.

Hoe werk arbitrasie?

Arbitrasie is die proses om 'n geskil aan 'n onpartydige persoon voor te lê vir finale en bindende vasstelling. In 'n arbitrasieproses is wetlike reëls van bewyse nie van toepassing nie en is daar geen formele ontdekkingsproses nie.

Die arbiter kan vir relevante dokumente vra, en die arbiter lewer 'n mening na die hersiening van die saak. Soos met bemiddeling, kan die proses vinnig geskeduleer en opgelos word, en dit is veel minder teenstrydig as litigasie.

Arbitrasie teen Bemiddeling - Hoe hulle anders is

'N Vinnige Vergelykingskaart vir Arbitrasie en Bemiddeling

arbitrasie bemiddeling
Persoon aan bewind arbiter bemiddelaar
Formele / informele formele informele
doel Besluit oor 'n geskil Misverstande op te los
In plaas van 'n verhoor? Ja Geen
Wie maak besluit arbiter Partye mag besluit
Verpligte? Kan wees Geen
Tenuitvoerlegging van Besluit Arbitrasiebesluit is gewoonlik bindend Partye hoef nie die proses met ooreenkoms te beëindig nie

Soos u kan sien, is daar 'n plek vir albei prosesse in sake-geskilbeslegting.