Wins toets - Die CRA Definisie van Besigheid

Versuim om die wins toets kan 'n ernstige belasting gevolge hê

Die wins toets verwys na die besigheids definisie wat gebruik word deur die Canada Revenue Agency (CRA) en word gebruik om vas te stel of 'n persoon wat beweer dat hy 'n besigheid bedryf, al dan nie.

Slegs 'n persoon (of regspersoon) wat werklik 'n besigheid bedryf, kan besigheidskoste of besigheidsbelastingkrediete eis. As 'n persoon daarop aanspraak maak dat hy of sy 'n besigheid op sy of haar Kanadese inkomstebelastingopgawe of GST / HST- opgawe bedryf en daardie besigheid nie slaag nie die wins toets, al die geëis besigheids uitgawes en relevante belastingkrediete sal nie toegelaat word nie - die skep van 'n stewige belasting rekening.

Hoe definieer die CRA 'n besigheid?

Die Canada Revenue Agency definieer 'n besigheid as 'n aktiwiteit wat jy vir wins of met 'n redelike verwagting van wins doen.

Die wins toets vra, "Was die aktiwiteit uitgevoer met 'n werklike verwagting van wins?" en "Was die verwagting van wins redelik?"

Die Kanada-Inkomstediens se P-176R - Toepassing van Wins Toets om 'n Besigheidspublikasie te dra, bepaal die volgende kriteria vir die bepaling van die redelike verwagting van wins vir 'n besigheidsaktiwiteit deur 'n individu:

 1. Die wins en verlies ervaring in die afgelope jare;
 2. Die bedrag van bruto inkomste, indien enige, het oor verskeie jare gerapporteer;
 3. Die tydsduur waarteen 'n wins redelikerwys verwag kan word, moet relevant wees vir die aard van die aktiwiteit. Byvoorbeeld, in die geval van 'n boomplaas, kan die betrokke tydperk langer wees as 'n groenteplaas;
 4. Die omvang van die aktiwiteit in vergelyking met dié van besighede van vergelykbare aard en grootte in dieselfde omgewing;
 1. Die hoeveelheid tyd wat spandeer word aan die betrokke aktiwiteit;
 2. Die individu se kwalifikasies, soos ondervinding, opleiding en opleiding, insluitende sy / haar geskiktheid vir lidmaatskap in 'n professionele vereniging;
 3. Die kwalifikasie van die individu vir openbare bystand aan diegene wat 'n besigheid in daardie aktiwiteitsveld verrig;
 1. Die individu se beoogde aksieplan, soos blyk uit sy pogings om 'n wins te maak (bv. Die voorbereiding van 'n sakeplan );
 2. Die vermoë van die onderneming om gekapitaliseer te word om 'n wins te toon na die depresiasie van die waardevermindering en die ontwikkeling van die operasie en verpligtinge vir toekomstige uitbreiding volgens die individu se beskikbare hulpbronne. Dit sluit in die vermoë om behoorlike en redelike finansiering te verseker ten einde die onderneming ' n lewensvatbare besigheid te maak wat in staat is om wins te lewer;
 3. Die mate van poging om die produkte of dienste wat deur die individu verskaf word, te bevorder en te bemark , soos byvoorbeeld die registrasie van 'n handelsnaam en die opening en instandhouding van boeke en rekords;
 4. Die tipe uitgawes geëis en hul relevansie en redelikheid vir die aktiwiteit (dws, sal die uitgawes die vermoë verhoog om wins te maak); en
 5. Die aard van die produk of diens wat verskaf word, sodat dit 'n winspotensiaal het (dws 'n mark bestaan ​​of kan ontwikkel word).

Die publikasie verduidelik die saak verder en gee voorbeelde van hoe die winstoets in veral verlede gevalle toegepas is. Ook bespreek word, is die erkenning dat die kwessie van redelike verwagting van wins "waarskynlik meer dikwels sal ontstaan" met sekere soorte aktiwiteite wat mense probeer om wins te maak; beide boerderybedrywighede en kunstenaars en skrywers word in diepte bespreek.