Wat is die tipes van Aktes om Titel in Real Estate te verdeel?

Die oorgrote meerderheid van eiendomstransaksies gebruik vier hoofsoorte dade om die titel oor te dra. Die verskil in die tipes dade is hoofsaaklik die verbonde en waarborge wat deur die toelaag aan die begunstigde oorgedra word. Hulle wissel van min-tot-geen tot beduidende waarborge wat in 'n algemene waarborgakte oorgedra word.

Aktes kan baie kort wees (dws onder 'n bladsy), of hulle kan verskeie bladsye lank wees met baie beperkings, verbonde en spesiale toekennings. In 'n residensiële transaksie word die akte gewoonlik deur 'n prokureur voorberei.

 • 01 - Die algemene waarborgakte

  Die algemene waarborgakte gee die hoogste vlak van beskerming vir die koper. Daar is beduidende verbonde of waarborge wat deur die toelae aan die koper / begiftigde oorgedra word.

  'N Algemene vraag oor dade is oor die algemeen die aard van 'n algemene waarborgsakte en watter regte dit aan die koper oordra. In alle gevalle word 'n eiendomsverkoper die beste beskerm deur 'n algemene waarborgakte. Die verkoper of (verleender) dra die eiendom saam met sekere verbonde of waarborge. Dit is die toekenning wat wettiglik deur hierdie waarborge gebonde is.

  Hierdie artikel ondersoek alles wat u moet weet oor die algemene waarborgakte insluitend verbonde, waarborge en titelprobleme

 • 02 - Die spesiale waarborgakte

  Die spesiale waarborgakte gee nie soveel beskerming vir die koper soos die algemene waarborgsmaatreël nie. Die toekenning verskaf minder waarborge.

  Met hierdie daad is dit die verlener van die akte wat die eiendom vervoer, tesame met twee waarborge, die toekenning waarborg dat hulle die titel ontvang het en die toelae waarborg, tensy anders vermeld in die akte, dat die eiendom nie beswaar was nie hul tydperk van eienaarskap.

  Hierdie artikel kyk na verskeie voorbeelde van die spesiale waarborgakte en verskaf ook wettige beskrywings.

 • 03 - Die koop en koopakte

  Met die koop- en koopakte word die koper nie beskerm teen beswaring nie . Hierdie akte tipe het baie gespesialiseerde gebruike.

  Hierdie tipe akte maak nie reg op enige beswaren nie, alhoewel dit beteken dat die toekenning die titel van die eiendom bevat. En omdat dit nie 'n goeie titel van die toelae regverdig nie, kan die begiftigde in die moeilikheid wees indien titelfoute op 'n later datum voorkom. Hierdie akte word dikwels gebruik in belastingverkope en vir negatiefaksies.

  Hierdie artikel dek alles van eiendomsreg op eiendomsbelasting tot lening, lenings en meer.

 • 04 - The Quitclaim Deed

  Die Ontbrekende Akte bied die minste beskerming vir die koper van die vier hooftipes. Die gebruik daarvan is baie beperk.

  Met 'n opeisbare akte, wanneer die akte behoorlik afgehandel en uitgevoer word, dra dit enige rente wat die toestaanhouer in die eiendom aan 'n ontvanger het, oordra die begunstigde. Die eienaar, of die toelae, beëindig (of afsluit) enige reg en aanspraak op die eiendom, waardeur die reg of eis aan die ontvanger / begunstigde oorgedra word.

  In teenstelling met die meeste ander eiendomsaktes bevat 'n Quitclaim Deed geen titel titel nie en bied die begunstigde geen waarborg aan die status van die eiendomstitel nie.

 • Aktes is nie die enigste beperkinge op eienaarskapregte nie

  Soos tye verander, doen ook eiendomsaanbiedings, eiendomsgebruike, en die manier waarop mense met hul bure omgaan. Daar is dikwels beperkinge op eienaarskap in dade. Die oorgrote meerderheid van die beperkings en verbonde wat verband hou met die gebruik van eiendom is egter in die dokumente van huiseienaarsverenigings en condominium vereniging reëls.