Wat is die sosiale sekerheidslone vir FICA Belasting?

Betalings aan werknemers op Vorm W-2 en vir Aftreevoordele

Werkgewers moet beide sosiale sekerheid en Medicare belasting ( FICA belasting) van alle lone wat betaal word aan beide uurlikse en gesalariseerde werknemers, weerhou. Maar sommige tipes betalings is vrygestel van FICA belasting. In hierdie artikel word bespreek watter lone ingesluit word in die berekening van lone vir sosiale sekerheid en watter lone nie ingesluit word nie.

Watter lone is onderhewig aan weerhouding?

Die IRS sê dat hierdie FICA belasting betaalbaar is op lone wat betaal word vir "dienste wat as 'n werknemer in die Verenigde State uitgevoer word, ongeag die burgerskap of verblyf van die werknemer of die werkgewer." Met ander woorde, enigeen wat werk as 'n werknemer in die VSA moet die sosiale sekerheid en Medicare-belasting teruggehou het van lone.

Sodra die werknemer betaal word, word die FICA-belasting bereken op die bruto salaris van daardie individu. Hier is hoe dit werk:

Die totale weerhouding vir FICA belasting is 15,3% van die werknemer se bruto salaris; die werknemer en die werkgewer dra elkeen die helfte by. So die FICA onthoudingsbedrag vir die werknemer is 7.65% van bruto inkomste (6.2% vir Maatskaplike Sekerheid en 1,45% vir Medicare).

Maatskaplike sekerheidslone word deur die Maatskaplike Sekuriteitsadministrasie gebruik om uitkering van maatskaplike sekerheidsvoordeel by aftrede te bepaal. Dit is dus belangrik dat hierdie lone korrek bereken word.

Betalings aan werknemers wat vrygestel is van FICA Belasting

Dit is 'n lys van sommige van die mees algemene vorme van betalings aan werknemers wat vrygestel word van lone wat onderhewig is aan FICA belasting .

Dit sluit in beide lone en lone vir die lening vir Medicare. Vir 'n volledige lys, sien IRS publikasie 15.

Sommige ander betalings aan werkers in gespesialiseerde bedrywe is vrygestel. Lees IRS Publication 15, hoofstuk 15 vir meer besonderhede.

Jaarlikse Maatskaplike Sekerheid Loon Maksimums

Bedrae wat aan werknemers betaal word bo die Sosiale sekerheidsbelasting, word ook nie in die loon van maatskaplike sekerheid ingesluit vir die berekening van voordele vir sosiale sekerheid by aftrede nie. Die maksimum verander elke jaar. Daar is geen maksimum op Medicare voordele nie.

Betalings aan werknemers wat in die sosiale sekerheidslone ingesluit moet word

Benewens die betaalde lone en salarisse, moet sommige ander betalings aan werknemers ingesluit word in die loon van maatskaplike sekerheid. Sien die volledige lys in die algemene instruksies vir vorm W-2.

Lone Nie Onderhewig aan Federale Inkomstebelasting Weerhouding

Die lys van betalings aan werknemers wat nie by FICA-belasting ingesluit is nie, kan verskil van betalings wat nie by inkomstebelastingberekeninge ingesluit is nie.

Byvoorbeeld, bedrae wat 'n werkgewer bydra tot 'n belastinguitgestelde aftreeplan soos 'n 401 (k) of 'n 403 (b) plan vir 'n werknemer, word nie in berekeninge vir federale inkomstebelasting ingesluit nie.

In hierdie geval kan dit wees dat die loon van sosiale sekerheid hoër is as lone wat onderhewig is aan inkomstebelasting.

Lone aangemeld op vorm W-2

Al hierdie verskillende soorte lone word aangemeld op die W-2-vorm wat u in Januarie van elke jaar aan werknemers voorsien, sodat hulle hul inkomstebelasting kan doen.

Kyk na die W-2-vorm:

Vak 1, Lone, wenke, ander vergoeding: Dit is die bedrag wat aan die werknemer belasbaar is vir federale inkomstebelastingdoeleindes. Dit is die bedrag wat op die werknemer se inkomstebelastingvorm ingevul is.

Vak 3, Maatskaplike Sekerheidslone: ​​Dit is die bedrag wat deur die Maatskaplike Sekuriteitsadministrasie gebruik word om sosiale sekerheidsvoordele te bereken.

Wenke word ingesluit in die loon van Maatskaplike Sekerheid, maar word afsonderlik bereken en in vak 7 en 8 ingesluit.

Sien meer oor lone vir sosiale sekerheid en vorm W-2 in die instruksies vir vorm W-2, van die IRS.

Moet hierdie maatskaplike sekerheidslone werkbelasting beïnvloed?

Selfstandige individue moet sosiale sekerheid en Medicare belasting betaal, maar op 'n ander manier van werknemers en hul werkgewers. Hierdie belasting, wat selfbelasting belas word , is slegs op besigheidsinkomste gebaseer. Die tipe inkomste wat uitgesluit word van lone vir maatskaplike sekerheid is nie relevant vir belasting op selfbelasting nie.

Die tipes betalings wat ingesluit is in en uitgesluit word van die sosiale sekerheidslone, is ingewikkeld. Daar is baie kwalifikasies in die IRS regulasies. Hierdie bespreking is slegs vir algemene doeleindes en moet nie as belastingadvies aangevoer word nie. Kontroleer met u belastingpersoon voordat u probeer om die loon van sosiale sekerheid te bereken.