Voorbeeld van 'n finansiële begroting vir 'n klein besigheid

Net soos die bedryfsbegroting , is die finansiële begroting deel van die meesterbegroting van 'n besigheidsfirma. Die meesterbegroting maak deel uit van die strategiese plan vir die toekoms.

Die strategiese plan vir die besigheidsfirma wys die firma se beplande aktiwiteite vir vyf jaar in die toekoms uit. Die finansiële begroting word oor die algemeen nie beplan nie. Oor die algemeen word finansiële begrotings vir een jaar beplan.

Firmas kan begrotings verder in die toekoms voorspel as hulle bankkrediet of enige ander vorm van finansiering probeer kry, maar om praktiese redes kan begrotings slegs vir een jaar redelik akkuraat wees. Finansiële begrotings weerspieël die firma se doelwitte wat gekoppel is aan die firma se strategiese plan. Hulle weerspieël ook die firma se sakeplan , veral sy sakeplan.

Wat is die doel van die finansiële begroting

Die finansiële begroting help die firma in beplanning en beheer rakende sy invloei en uitvloei van kontant en sy algehele finansiële posisie. In vergelyking beskryf die bedryfsbegroting die inkomste-genererende aktiwiteite van die firma. Die bedryfsbegroting word eers voorberei omdat baie van die finansieringsaktiwiteite nie bekend is totdat die verskillende bedryfsbegrotings bekend is nie. Byvoorbeeld, die verkoopsbegroting en die produksiesbegroting moet bekend wees voordat die finansiële begroting voorberei kan word.

Hier is 'n finansiële begroting vir 'n klein hospitaal. Dit gee jou 'n voorbeeld van hoe ingewikkelde finansiële begrotings is. Hierdie begroting sluit selfs die bedryfsbegroting in, hoewel dit afsonderlik moet wees.

Wat begroot jy?

U sal baie finansiële begrotings sien wat slegs vir die inkomstestaat begroot. Alhoewel rentekoste uit die finansiële begroting kom, begroot jy nie net vir die inkomstestaat nie.

U begroot ook vir die balansstaat. As jy vir beide beplan, kan jy jou kontantvloeibehoeftes vir jou hele operasie sien. As u slegs vir die inkomstestaat begroot, sal u ook geen kapitaaluitgawes neem wat u moontlik sal moet in ag neem soos aankoop van nuwe aanleg en / of toerusting nie. As u nuwe kapitale bates koop, moet u ook vir skulddienste op daardie bates begroot.

Artikels van die finansiële begroting

Daar is drie afdelings aan die finansiële begroting: