Dele van 'n Bedryfsbegroting vir 'n Klein Besigheid

Wat jy moet insluit in jou besigheidsbedryfsbegroting

Die bedryfsbegroting is een van die twee dele van die meesterbegroting . Die doel van die bedryfsbegroting is om die inkomstegenererende aktiwiteite van die firma soos verkope , produksie en voltooide goedere te beskryf. Die uiteindelike gevolgtrekking van die bedryfsbegroting is die pro forma inkomstestaat en die bedryfswinsmarge. Die bedryfswinsmarge is nie dieselfde as die netto wins nie , wat u nie kan bereken voordat u die finansiële begroting opgestel het nie. Die bedryfsbegroting word voorberei voor die finansiële begroting aangesien baie van die finansieringsaktiwiteite nie bekend is totdat die bedryfsbegroting voorberei is nie.

By die ontwikkeling van 'n monsterbedryfsbegroting gaan ek die voorbeeld van 'n klein pottebakkery, ArtCraft Pottery, gebruik om die basiese konsepte en berekenings wat verband hou met 'n besigheidsbedryfsbegroting te illustreer.

Die bedryfsbegroting bestaan ​​uit 'n begrote of geraamde inkomstestaat wat ondersteun word deur 'n aantal skedules:

 • 01 - Verkoopsbegroting

  Die meeste sake-eienaars en bestuurders gebruik wat 'n "bottom-up" verkoopsvoorspellingstegniek genoem word. Met ander woorde, hulle soek verkoopsyfers van die verkoopspersoneel in die veld, aangesien hulle besef dat hulle die meeste weet van watter verkope in toekomstige tydperke sal wees. Hierdie verkoopsyfers word dan saamgestel om 'n totale verkoopsvoorspelling te vorm.

  As die maatskappy 'n steen- en mortelwinkel het, moet voorspelde verkope van die winkel ook ingesluit word soos verwagte aanlynverkope indien die maatskappy 'n aanlyn-teenwoordigheid het.

  Ander faktore wat in die verkoopsvoorspelling val, sluit in die algemene toestand van die ekonomie, prysbeleid, reklame, mededinging en ander faktore. In ons voorbeeld het die pottebakkery dalk tydens die Groot Resessie gely, aangesien kunswerke op daardie stadium as 'n luukse beskou sou kon word. Aangesien werkloosheid hoog is na die Groot Resessie en die herstel stadig is, kan dit steeds as 'n luukse beskou word, en verkope kan as stadig voorspel word.

  Die verkoopsbegroting kan effens verskil van die verkoopsvoorspelling nadat dit aangepas is volgens die begeertes van bestuur.

 • 02 - Produksiebegroting

  Direk na die ontwikkeling van die verkoopsbegroting, is die volgende taak in die ontwikkeling van die bedryfsbegroting om die produksiebegroting saam te stel. Die produksiesbegroting vertel aan die sake-eienaar hoeveel eenhede van die produk om te produseer om verkoopsbehoeftes te voorsien en voorraadvoorraad te beëindig. In ons voorbeeld moet die eienaar van die pottebakkery weet hoeveel stukke en watter soort pottebakkery in die begrotingsperiode moet wees.

  Daar is drie dele aan die produksiesbegroting: direkte materiaal aankope begroting , direkte arbeid begroting , en oorhoofse begroting . Elkeen is verplig om die produksiesbegroting te produseer.

 • 03 - Direkte materiaal Aankope Begroting

  Die direkte materiaal aankope begroting handel oor die rou materiaal wat die firma nodig het vir sy produksie proses. Dit bepaal die hoeveelheid en koste van elke tipe grondstof wat deur die firma benodig word, maar 'n aparte direkte materiaal aankoop begroting moet voorberei word vir elke tipe grondstof. Die firma se voorraadbeleid help om die hoeveelheid grondstowwe wat in voorraad gehou word, te bepaal.

  Die direkte materiaal aankope begroting in die voorbeeld is vir die klei wat net nodig is vir die potte. Jy kan die voorbeeld volg en 'n soortgelyke begroting voorberei vir die kleur wat nodig is vir die potte.

 • 04 - Direkte Arbeidsbegroting

  Die begrote ure vir direkte arbeid word bepaal deur die verhouding tussen arbeid en uitset. Die aantal eenhede van direkte arbeid word in die produksiesbegroting bepaal. Dan word die totale aantal direkte arbeidsure en die koste per eenheidskoste bepaal.

 • 05 - Oorhoofse begroting

  Die oorhoofse begroting is alles wat oorgebly het van produksie wat nie ingesluit is in die direkte materiaal aankope en direkte arbeid begroting s. Gewoonlik dryf die direkte arbeidsbegroting die oorhoofse begroting. Die koste wat met direkte arbeid wissel, word veranderlike bokoste genoem en alles anders is vaste koste.

 • 06 - Beëindiging van Goedere Voorraad Voorraad Begroting

  Die beëindigde voorraadvoorraadbegroting is belangrik omdat dit aan die maatskappy die inligting gee wat nodig is om die koste per eenheidskoste van sy produk te bereken. Hierdie koste per eenheid word bereken uit die inligting wat ingesamel word uit die direkte materiaal aankope begroting, direkte arbeid begroting en oorhoofse begroting.

  Hierdie begroting verskaf ook data vir die balansstaat en om die koste van goedere wat op die inkomstestaat verkoop word, te bereken.

 • 07 - Koste van Goedere Verkoop Begroting

  As u klaar is met voorraadvoorraad (wat die eindvoorraad vir voorraadgoedere uit die vorige tydperk sou wees), dan kan u die koste van goedere verkoopde begroting opstel met behulp van die inligting uit die direkte materiaal aankope begroting, direkte arbeid begroting en bokoste begroting.

 • 08 - Verkoops- en Administratiewe Uitgawes Begroting

  Die nie-vervaardigingsgedeelte van die geraamde begroting is verkoop- en administratiewe uitgawes . Hierdie uitgawes het vaste en veranderlike kostekomponente . Verkope kommissies is byvoorbeeld gebaseer op verkoopsvolume en is veranderlik. Utilities kan opgelos word.

 • 09 - Begrotingsopgawe

  Wanneer u hierdie agt begrotings voltooi, het u die inligting wat u nodig het om die begrote of voorgeskrewe inkomstestaat te ontwikkel. Die resultaat van die begrote inkomstestaat is die bedryfsinkomste van die firma, nie netto wins nie. U kan nie die netto wins vind voordat u die finansiële begroting voltooi het nie.