Kapitaalbegroting en die belangrikheid daarvan in besigheid

Verkryging en bestuur van vaste bates

Om kapitaalbegroting te verstaan, help dit om beide dele van die term te verstaan. "Kapitaal" verteenwoordig in hierdie verband beleggings in langtermyn vaste bates , soos die kapitaalbelegging in 'n gebou of masjinerie. Die "begroting" verteenwoordig die plan wat die verwagte inkomste en uitgawes verwant aan die belegging in 'n bepaalde tydperk aandui, dikwels die duur van 'n projek.

Die term "kapitaalbegroting" is die proses om te bepaal watter langtermynkapitaalbeleggings deur die firma gekies moet word gedurende 'n bepaalde tydperk gebaseer op potensiële winsgewendheid en dus ingesluit in sy kapitaalbegroting.

Kapitaalbegroting is uiters belangrik vir firmas aangesien kapitaalinvesteringsprojekte van hul belangrikste finansiële beleggings uitmaak. Hierdie projekte behels dikwels groot bedrae geld en die maak van swak kapitaalbesluite kan 'n rampspoedige uitwerking op die besigheid hê.

Kapitaal Versus Uitgawe Begroting

Die proses van begrotings vir kapitaalinvesteringsprojekte , soos die aankoop van toerusting, en die begrotings vir die uitgawes wat benodig word om die besigheid te bedryf, vereis verskillende metodologieë, alhoewel hulle albei geld verteenwoordig van die vaste planne vir besteding.

Besighede kan sekere kapitaalprojekte op grond van 'n "wenslys" van toekomstige doelwitte skep, terwyl uitgawes dikwels gedryf word deur behoefte of vereiste. Maatskappye moet dikwels uitgawes aangaan wat nie regstreeks wins oplewer nie, soos pakhuise, administratiewe arbeidskoste en besigheidsversekering, terwyl die maatskappy 'n wins kan verdien en meer invloed kan hê op die koste van hul kapitaalprojekte deur goeie finansiële bestuur.

Beleggingsprojek tipes

Kapitaalbeleggingsprojekte kan in twee soorte verdeel word: onafhanklike projekte en onderling eksklusiewe projekte. Onafhanklike kapitaalinvesteringsprojekte is daardie projekte wat nie die kontantvloei van ander projekte beïnvloed nie.

Onderling eksklusiewe kapitaalinvesteringsprojekte is daardie projekte wat ewe of soortgelyk aan ander kapitaalinvesteringsprojekte is wat hulle beïnvloed die kontantvloei van ander projekte.

Die verskil tussen hierdie twee tipes beleggingsprojekte vereis finansiële analise wat aangepas is om al die faktore wat nodig is om beleggingsprojekte te kies of te verwerp, te akkommodeer.

Kies 'n projek

By die oorweging van 'n kapitaalprojek en sy begroting moet 'n sake-eienaar die opbrengskoers wat die projek verdien teen die berekende geweegde gemiddelde koste van kapitaal vergelyk , of wat die maatskappy betaal om die skuld- of ekwiteitsfinansiering te bekom wat hy sal gebruik om te betaal vir die projek.

Maatskappye gebruik dikwels 'n besluitreël wat sê, indien die opbrengskoers groter is as die maatskappy se geweegde gemiddelde koste van kapitaal , aanvaar en belê dan in die projek. As die opbrengskoers van die projek minder is as die geweegde gemiddelde koste van kapitaal, verwerp dan en moenie in die projek belê nie.

Hierdie opbrengskoers verteenwoordig 'n geleentheidskoste. Met ander woorde, die opbrengskoers is gelyk aan die koste van belegging in een projek in teenstelling met die ander.

Kapitaalbeleggingsbesluitfaktore

Om die opbrengskoers van 'n projek op die firma se geweegde gemiddelde koste van kapitaal te vergelyk, is nie so eenvoudig soos dit klink nie. Die proses behels 'n relatief komplekse finansiële analise wat die sake-eienaar moet doen om die antwoord te vind.

Oorweeg professionele hulp van 'n finansiële of rekeningkundige konsultant.

Die sake-eienaar moet die kontantvloei wat deur die gekose projek vir die kapitaalbegroting gegenereer word, skat . Dikwels word die kontantvloei die enkelste moeilikste veranderlike om te skat wanneer jy probeer om die opbrengskoers op die projek te bepaal.

Beide die hoeveelheid en tydsberekening van die projek se kontantvloei moet oorweeg word. As jy byvoorbeeld 'n sakeplan skryf , moet jy ongeveer drie tot vyf jaar se kontantvloei skat. Gewoonlik word kontantvloei geskat vir die ekonomiese lewe van die projek deur gebruik te maak van projekaannames wat poog om soveel akkuraatheid as moontlik te skep.