Watter besigheids entiteitstruktuur is die beste vir jou?

Die voor en nadele van elkeen

Is jy van plan om al jou pogings in die sakewêreld te stuit? Die meeste van ons wil of eerder wil groot maatskappye besit wat goeie reputasie beveel. Ons droom almal om miljoene dollars te maak sonder om te gaan vir 'n lening . Een van die weë wat elkeen van ons die geleentheid bied om winsgewende winste te maak, is entrepreneurskap. Dit behels die opstel van 'n ander regsentiteitstruktuur, afhangende van die belange van u.

Alhoewel dit waar kan wees, is dit nie gegee nie! Die tipe besigheidsregstruktuur wat jy kies, kan jou maak of breek. Hoe? Dit is omdat verskillende besigheidstrukture verskillende maniere van bedrywighede het, verskillende laste wanneer dit kom by die betaling van belasting en verskillende laste. Daarom moet jy verskillende sake-entiteite en hul voor- en nadele verstaan ​​om te bepaal watter een van jou belangstellings pas.

Alleeneienaar

Volgens kenners is dit een van die eenvoudigste vorme van besigheidsorganisasies wat mens ooit kan hê. Dit is 'n besigheid wat gevorm word, bestuur en beheer word deur een persoon wat die eienaar is. Die besigheid en die eienaar is dieselfde ding. As jy hierdie tipe besigheid vorm, is jy jou eie konsultant, jy is die besluitnemer en al die verliese en winste kom na jou toe. Dit sluit in kantore, restaurante, eenvoudige winkels en boetieks.

Vir hierdie betekenis om te staan, moet die besigheid nie takke in ander gebiede hê nie.

Voordele van alleeneienaarskap

Die eienaar geniet al die winste van die besigheid: aangesien dit deur 'n enkele persoon besit word, geniet hy al die winste wat die besigheid toeval.

Nadele van alleeneienaarskap

Algemene Vennootskappe

'N Vennootskap is 'n tipe besigheidsentiteit wat deur twee of meer individue besit en bedryf word. Die vennote dra geld in om die vereiste kapitaal in te samel om die besigheid te begin. Almal is verantwoordelik vir die werking van die besigheid en neem deel aan besluitneming. Soms kan die vennote besluit om elkeen van hulle 'n ander rol toe te ken om die doeltreffendheid en prestasie van die entiteit te verbeter.

As jy 'n algemene vennootskap wil begin, kyk na die voor- en nadele.

voor

nadele

Beperkte aanspreeklikheidsvennootskap (LLP)

'N Beperkte vennootskap is dat alle individue beperkte aanspreeklikheid het, in teenstelling met algemene vennootskappe waar alle vennote onbeperkte aanspreeklikheid het. 'N Vennootskap werk slegs as 'n beperkte tipe nadat die vennote 'n aansoek van registrasie by die sekretaris van die staat indien. Hierdie tipe vennootskappe was beperk tot professionele dienste soos prokureurs, rekenmeesters of dokters.

Egter selfs gewone besighede kan vandag aansoek doen vir registrasie solank die vennootskap vennote het wat die besigheid en vennote bedryf wat as beleggers optree. Diegene wat die besigheid bedryf, het onbeperkte aanspreeklikheid terwyl die beleggers beperkte aanspreeklikheid het.

Voordele van LLP

nadele

Corporation

Dit is 'n sake-entiteit wat deur 'n lys van aandeelhouers besit word. Die aandeelhouers het die mandaat om 'n raad van direkteure te kies wie se werk toesig hou oor die daaglikse bestuur van die korporasie. Wat die besluitneming betref, is dit die direkteure se verantwoordelikheid om seker te maak dat enige besluit wat die korporasie geniet, bevoordeel en ter ondersteuning van die korporasie se doelwitte is. Die direkteure het ook die bevoegdheid om werknemers te huur en brand. Die werknemers van die korporasie het die verpligting om seker te maak dat die teikens van die besigheid binne 'n sekere tydsduur bereik word.

'N Korporasie werk as 'n afsonderlike regsentiteit van die eienaars. Dit beteken dat die eienaars beperkte aanspreeklikheid het. As 'n afsonderlike regsentiteit beteken dit dat dit eiendomsreg kan koop, dagvaar en selfs deur skuldeisers gedagvaar word. 'N gevestigde corp kan kapitaal verkry deur die verkoop van aandele in die aandelemark. Sy eienaarskap kan ook van een party na 'n ander oorgedra word. Dit het ook 'n voortdurende bestaan ​​wat beteken dat dit kan voortgaan om te werk, selfs al verander die eienaarskap.

Wanneer u 'n korporasie wil begin , sal u waarskynlik die hoof aandeelhouer wees met gesag om direkteure aan te stel. Die direkteure sal dan werknemers aanstel wat verantwoordelik sal wees vir die bestuur van die maatskappy. 'N Korporasie bedryf onder wat as korporatiewe verordeninge bekend staan. Hierdie is 'n stel dokument wat riglyne verskaf oor hoe die korporasie moet funksioneer. Hierdie verordeninge kan verander word namate die maatskappy groei. Elke jaar moet die korporasie 'n jaarlikse vergadering hou om te bespreek hoe die onderneming opgetree het.

voor

nadele

S Korporasie

Die verskil tussen 'n maatskaplike en naskorps is gebaseer op die belastingproses. As dit gaan om 'n maatskap, is daar slegs een vlak van belasting . Die inkomste wat deur die korporasie gegenereer word, word onder die aandeelhouers vir belastingdoeleindes versprei. Maar met korps is daar dubbele belasting. Die korporatiewe betaal korporatiewe belasting op sigself as 'n korporatiewe terwyl die dividende wat deur die maatskappy gegenereer word en aan aandeelhouers oorgedra word, ook belas word in terme van persoonlike inkomstebelasting.

Voordele van 'n S-Korporasie

Voordat u 'n stap neem en u besigheid as 'n korporasie registreer, moet u versigtig wees vir beide die meriete en demerits wat dit behels. Die meriete sluit in:

Nadele van 'n S Korporasie

Beperkte aanspreeklikheidsmaatskappy (LLC)

Dit is 'n baster van beide 'n korporasie en 'n vennootskap. 'N Beperkte maatskappy werk as 'n afsonderlike regspersoon en het dus eksklusiewe regte om bates te koop en te besit, te dagvaar of gedagvaar te word. Dit het 'n deurslagbelastingfunksie net soos 'n korporasie. Dit beteken dat die lede (aandeelhouers) net aan een belasting ly, net soos in 'n vennootskap. In teenstelling met 'n korporasie het dit geen voorraad nie en behels minder formaliteite tydens die vormingsproses.

Die eienaars van 'n LLC word lede genoem en nie aandeelhouers soos in 'n korporasie nie. Dit het baie mense na verwys as 'n korporasie met minder komplikasies. Hierdie tipe maatskappy funksioneer onder 'n riglyn van reëls waarna verwys word as 'bedryfskontrak'. Hierdie stel reëls kan verander word, afhangende van hoe die besigheid oor 'n sekere tydsduur verrig. Die bedryf van 'n maatskappy met beperkte aanspreeklikheid is minder kompleks aangesien dit slegs vereis dat die lede een of twee keer per jaar vergader om sekere besluite te neem of te implementeer.

Voorstelle van LLC

Nadele van LLC

Om 'n sake-entiteitstruktuur te vestig, vereis dus dat 'n entrepreneur hierdie dinge, die hoeveelheid kapitaal, die tipe aanspreeklikheid en hoe maklik dit is om dit te vorm, oorweeg. Dit is die riglyn wat jy moet volg voordat jy 'n sakeonderneming vir hulself besluit.