Gebiede van Rekeningkunde in Besigheid

Finansiële Rekeningkunde, Bestuursrekeningkunde, en Kosterekeningkunde

Rekeningkunde en finansies is integraal verwant aan 'n besigheidsfirma. Rekeningkunde is die studie van hoe inligting ingesamel en versprei word, in en uit. Finansies, in die breë, is die studie van hoe maatskappye die beleggings- en finansieringsbesluite neem wat hulle moet maak om hul besigheid te bedryf. Finansies benodig rekeningkundige inligting om te kan funksioneer. Rekeningkunde moet finansiële kundiges hê om rekeningkundige inligting vir algemene gebruik te vertaal.

Daar is drie belangrike areas van finansiering wat sake-eienaars en bestuurders gewoonlik moet ken. Daar is ook drie hoofareas van rekeningkunde:

Finansiële rekeningkunde is die gebied van rekeningkunde wat betrokke is by eksterne partye wat belangstel in die besigheidsfirma. Finansiële state word byvoorbeeld tot voordeel van die buitelandse beleggers geproduseer. Beleggers moet finansiële state soos die inkomstestaat , die balansstaat en die staat van kontantvloei kan hersien om vas te stel of hulle in die besigheidsfirma belê moet word of nie in die maatskappy belê moet word nie.

Finansiële state is ook van belang vir 'n ander groep eksterne persone en dit is die skuldeisers van die firma. Dié skuldeisers is die verbandhouers van die firma of hulle kan die debiteure van die firma wees. Krediteure is individue wat geld aan die firma geleen het en belangstel om 'n opbrengs op hul belegging te ontvang en uiteindelik 'n opgawe van hul prinsipaal.

Finansiële rekeningkunde, volgens die Raad op Finansiële Rekeningkundige Standaarde ( FASB ), bied belangrike finansiële versamelings- en verslagdoeningfunksies vir sakeondernemings.

Bestuursrekeningkunde is die rekeningkundige gebied wat verband hou met die insameling en voorbereiding van finansiële inligting vir diegene binne besigheidsorganisasies soos bestuurders en personeel.

Dit kan vergelyk word met finansiële rekeningkunde wat gemoeid is met inligting vir eksterne individue. Bestuursrekeningkunde is die gebied waar die insameling en voorbereiding van finansiële inligting vir die insiders van die firma is. Die Instituut vir Gesertifiseerde Bestuursrekenmeesters verklaar dat bestuursrekenmeesters die "waarde-skeppers" onder rekenmeesters is en sodoende hul plek tussen die finansiële mense en die finansiële rekenmeesters in die besigheidsorganisasie inneem.

Bestuurders gebruik finansiële inligting om beter sakebesluite te neem in hul bestuurs- en kontrolerolle. Baie van hierdie inligting is privaat omdat dit vir insiders van die firma in plaas van die publiek is. Die inligting waaroor bestuursrekeningkunde handel, is ook "vooruitskouend" in teenstelling met historiese inligting soos finansiële rekeningkundige gebruike. Hulle gebruik 'n verskeidenheid vooruitskattingstegnieke soos afwykingsontleding, risikobestuur en koste-volume-wins analise om die beste vooruitsigte te voorspel.

Sommige besigheidswerkers sluit kosteberekening in as deel van bestuursrekeningkunde en sommige dink dat kosteberekening 'n ander funksionele gebied van rekeningkunde is. Wat ook al die geval is, koste rekeningkundige en bestuursrekeningkunde oorvleuel.

Kosteberekening kyk na die koste van produksie vir 'n besigheidsfirma deur na die vaste koste van die produkte wat hulle verkoop en hul insetkoste te kyk. Insetkoste word vergelyk met uitsetkoste om die finansiële prestasie van die firma met betrekking tot produksiekoste te meet. Koste-elemente wat dikwels gebruik word, is indirekte koste of bokoste, grondstowwe en arbeid. Bestuurders gebruik dikwels die inligting van kosteberekening om kostebeheerprogramme vir die besigheidsfirma op te stel.

  1. Finansiële Rekeningkunde

  2. Bestuursrekeningkunde

  3. Kosteberekening

opsomming

Daar is ander areas van rekeningkunde betrokke by besigheidsfirmas. Daar is belastingrekeningkunde. Besigheidsfirmas kan interne belastingrekenmeesters hê of hul belastingrekeninge uitkontrakteer. Die area van ouditering is gewoonlik intern sowel as ekstern en begrotingsanalise is 'n interne funksie.

Daarbenewens is daar regeringsrekeningkunde, buite die sakesektor, en forensiese rekeningkunde, wat rekeningkundige en finansiële inligting gebruik om litigasie wat bedrog en verduistering betref, te ondersteun.