Leer hoe betalingskrediete werk aan konstruksieprojekte

'N Betaalverband word vereis vir baie konstruksieprojekte. In die konstruksiebedryf word die betaalband gewoonlik saam met die prestasiebinding uitgereik. Die betalingskontrak vorm 'n drieledige kontrak tussen die Eienaar, die kontrakteur en die borg, om seker te maak dat alle onderaannemers, arbeiders en materiële verskaffers betaal word om die projek vry te laat. 'N Betaling Slegs-verband word selde aangevra en word gewoonlik teen ongeveer 50% van die gewone premie gehef.

Betalingsverbandvoorwaardes

Die Borg is die maatskappy wat deur die Versekeringsdepartement en die regulerende agentskappe gelisensieer is om boeie te skryf in die land waar die werk uitgevoer sal word. Die Kontrakteur, ook die hoof genoem, beloof in die betalingsbinding dat die kontrak volgens bepaalde voorwaardes uitgevoer sal word, terwyl die Borg beloof dat indien die kontrakteur in gebreke bly op sy betalings, dit skade aan alle veeleisende partye sal betaal.

Op 'n private projek kan die betalingskans 'n plaasvervanger van 'n meganiese lien word . Wanneer die prinsipaal of kontrakteur versuim om die verskaffers en die subkontrakteurs te betaal, kan hulle onder die betalingskrediet van die borg afhaal. Betalings onder die verband sal die boetesbedrag, 'n bedrag minder as die totale hoofkontrak, afneem, wat bedoel is om verskaffers en onderaannemerkoste te dek.

AIA Betaling Bond Form

Die mees gebruikte Betaling Obligasie vorm is die AIA A312-2010 Prestasie- en Betaalverbandvorm.

Hierdie onlangse betaalbandvorm spesifiseer belangrike veranderinge wanneer dit vergelyk word met die vorige 1984 AIA 312:

'Die A312-2010 Prestasie Bond voeg taal toe wat verduidelik dat die eienaar se versuim om te voldoen aan die kennisgewingvereistes van Artikel 3.1 nie die borg van sy verpligtinge onder die verband vrystel nie, behalwe in die mate waarin die borg werklike vooroordeel toon.

Daarbenewens verkort A312-2010 die kennisgewingstydperk vir borgverstek onder die verband van 15 dae tot sewe dae. Verder is die limiet van die borg se verpligting op die bedrag van die verband nie van toepassing indien die borg verkies om die kontrak self te onderneem en te voltooi nie. Die A312-2010 Betalings Bond het ook algemene taal opgedateer.

Benewens ander veranderinge, is die tydperk waarin die borg 'n eiser se eis moet beantwoord, verhoog van 45 dae na 60 dae, en taal is bygevoeg dat 'n versuim van die borg om te antwoord of betaling te maak binne die vasgestelde tyd is nie 'n afstanddoening van die borg en kontrakteur se verdediging op die eis nie, maar kan die eiser aanspraak maak op prokureursfooie. ' soos op AIA se webwerf aangedui.

Baie maatskappye gebruik steeds die 1984-weergawe van die AIA 312 Betalings- en Prestasie-effekte. Die verbandmaatskappye, insluitende borgstate, verpligtinge en prinsipale kan die verbandtaal verander in spesifieke omstandighede van hul konstruksieprojek.

Hoeveel 'n betalingskostekoste

Alhoewel dit nie normaalweg is nie, kan betalingskrediete vereis word sonder dat prestasieverbande saam gebondel word. Die betaling verband moet tydens die tenderproses aangekoop word en sodra die projek toegeken is, aan die eienaar voorgelê word.

Betalingsbande sal normaalweg die tyd en betaling aan werknemers, verskaffers en onderaannemers spesifiseer. Wanneer betalingskrediete met 'n prestasiebinding uitgereik word, word beraam dat die premie tussen 1% en 2% sal wees, hoewel die werklike koste kan wissel afhangende van die kredietgeskiedenis en agtergrondkontrole van die kontrakteur wat die verband versoek.

Betaling Bond vs Mechanic's Lien

As jy dus vertroud is met beide terme, weet sommige bouers nie die verskil tussen hierdie twee nie. Die Meganiese Lien is 'n soort verband, maar dit kan nie teen openbare eiendom gebruik word nie. Daarom word die betalingsverband gewoonlik in staatsbeheerde projekte benodig. Die betaalband is die enigste opsie of hulpmiddel wat sommige verskaffers en subkontrakteurs het sodat hulle betaal kan word vir hul dienste en arbeid. Projek-eienaars gebruik nou die versekeringsversekeringsonderneming met subkontrakteurs in samewerking met betaling- en prestasieverbande.