Gids tot Kanadese Payroll Aftrekkings vir Werkgewers

Hoe om te betaal in Kanada

Sodra jy mense gehuur het om vir jou te werk, is een van jou verantwoordelikhede as werkgewer om hulle behoorlik te betaal. In Kanada beteken dit dat dit voldoen aan die vereistes van die Agentskap vir Inkomste in Kanada en die korrekte salarisaftrekkings maak en oordra. Hierdie artikel sal u lei deur die proses van hoe om 'n betaalstaat in Kanada te doen.

Hoe om te betaal in Kanada

As 'n Kanadese werkgewer is daar vyf stappe om loonstaat te bestuur:

1. Opening en bedryf van 'n betaalstaatrekening by die Canada Revenue Agency (CRA).

2. Versamel nodige inligting van werknemers, soos hul sosiale versekeringsnommer (SIN) en 'n voltooide federale en provinsiale TD1-vorm.

3. Maak die toepaslike Kanadese betaalstaataftrekkings van werknemers se betaal elke betaalperiode.

4. Die aftrekking van hierdie salarisaftrekkings, saam met die werkgewer se deel van die Kanada Pensioenplan (CPP) bydraes en Diensversekeringspremies, na die Canada Revenue Agency soos vereis.

5. Rapportering van elke werknemer se inkomste en aftrekkings op die toepaslike T4- of T4A-strokie en indiening van 'n inligtingsopgawe op of voor die laaste dag van Februarie van die volgende kalenderjaar.

Kom ons kyk na die besonderhede, dan.

Stap 1) Open en bedryf 'n betaalstaatrekening by die Canada Revenue Agency (CRA).

Jy sal 'n CRA-betaalaftrekkingsprogramrekening nodig hê om jou loonaftrekkings na die Canada Revenue Agency te verreken.

As u reeds 'n Besigheidsnommer het en voorheen vir ander CRA-programrekeninge (soos GST / HST) geregistreer het, sal u net 'n Payroll-aftrekkingsrekening by u bestaande programrekeninge byvoeg.

As jy nie reeds 'n besigheidsnommer het nie, moet jy eers een kry, wat jy op een van die volgende maniere kan doen:

Sodra u 'n Besigheidsnommer het, kan u vir programrekeninge registreer deur die Business Registration Online (BRO) diens, insluitend:

Stap 2) Versamel nodige inligting van werknemers, soos hul sosiale versekeringsnommer (SIN) en 'n voltooide federale en provinsiale TD1-vorm.

As deel van die huurproses moet u elke nuwe werknemer se SIN-kaart ondersoek het en die werknemer se naam en SIN aangeteken, presies soos dit op die kaart verskyn. (Onthou om te kyk vir Sosiale Versekeringsnommers wat begin met die nommer '9' wanneer u dit doen, omdat hierdie nommer 'n persoon wat u nie kan huur nie, aandui, hy of sy is nie 'n Kanadese burger of permanente inwoner nie en mag slegs werk vir 'n bepaalde werkgewer met 'n geldige diensmagtiging uitgereik deur Burgerskap en Immigrasie Kanada.)

U moes ook reeds die nuwe werknemer die toepaslike federale en provinsiale vorm TD1, Persoonlike Belastingkredietopgawe invul, wat bepaal hoeveel belasting van 'n persoon se indiensnemingsinkomste afgetrek moet word.

Stap 3) Maak die toepaslike betaalstaat aftrekkings van werknemers se betaling elke betalingstydperk.

Voeg eers jou werknemer se belasbare voordele by.

Voorsien u 'n werknemer met raad en verblyf, die gebruik van 'n maatskappy motor, parkering of 'n laer rentelening? Enigiets wat jy 'n ander werknemer as geld verskaf, kan as 'n belasbare voordeel beskou word.

En as 'n werknemer se betaling belasbare voordele behels, moet dit by elke werknemer se inkomste elke betaalperiode gevoeg word voordat u enige aftrekkings van die loonstaat maak, aangesien die totale inkomste die totale bedrag wat aan bronaftrekkings onderhewig is, bepaal en die belasbare voordeel onderhewig kan wees. CPP-bydraes, EI-premies en inkomstebelastingaftrekkings, net soos enige ander inkomste.

Die Canada Revenue Agency Guide T4130, Werkgewersgids - Belasbare Voordele en Toelaes gee besonderhede oor hoe om die waarde van hierdie voordele te bereken en watter belasbare voordele onderhewig is aan GST / HST.

Dan is jy gereed om jou Kanadese betaalstaat aftrekkings te maak. Oor die algemeen moet werkgewers die volgende drie regeringsprogramaftrekkings uit werknemersvergoeding maak:

  1. Inkomstebelasting
  2. Kanada Pensioenplan (CPP) bydraes
  3. Indiensnemingsversekering (EI) premies.

U mag dalk ander werknemersaftrekkings spesifiek vir u organisasie hê, soos uitgebreide gesondheidsvoordele, lewensversekering, aftreeplanne, ens.

1) Aftrekking van inkomstebelasting

Om uit te vind hoeveel inkomstebelasting u van werknemers se salaris moet aftrek, gebruik u die provinsiale of territoriale tabelle vir die provinsie of gebied waar die werknemer verslae doen om te werk. Die maklikste manier om dit te doen, is om die Canada Income Agency se Payroll Deductions Online Sakrekenaar te gebruik, wat ook al die ander betaalstaataftrekkings bereken wat jy moet maak.

As u egter nie die Laagrekenings aftrekkings-aanlynrekenaar kan gebruik nie, is al die tabelle wat u beskikbaar het vir die aftrek van betaalstaat, beskikbaar via die Payroll-bladsy van Kanada se inkomstediens.

2) Aftrekking van Kanada Pensioenplan (CPP) Bydraes

Oor die algemeen moet jy CPP-bydraes aftrek as 'n werknemer ouer as 18 en jonger as 70 jaar oud is, in pensioengewende indiensneming, nie gestremd is nie en nie 'n pensioen op pensioen of pensioen aan die pensioenfonds ontvang nie.

U sal 'n skakel na die CPP-bydrae, maksimum- en vrystellingskaart en ander nuttige inligting oor CPP-bydraes op hierdie bladsy van Kanada se pensioenplan van die Canada Revenue Agency vind.

As jy 'n werkgewer in Quebec is

Let daarop dat die provinsie Quebec sy eie provinsiale pensioenplan, die Quebec Pension Plan (QPP), die Quebec Ouderheidsversekeringsplan (QPIP) en sy eie provinsiale inkomstebelasting het -

"Werkgewers met werknemers in Quebec moet bydraes vir die KPP in plaas van die KPP aftrek, indien die indiensneming onder die KPP pensioengewend is. Werkgewers moet aftrekkings afneem vir beide die KPIP en KP as die werkversekering versekerbaar is." T4001 Werkgewersgids - Loonafwykings en -voordele (Canada Revenue Agency).

Besoek die webwerf van Revenu Québec vir meer inligting.

3) aftrekking van werkversekeringsversekering (EI) premies

Normaalweg trek u EI premies af van werknemers se betaling op elke dollar van versekerbare verdienste tot en met die jaarlikse maksimum. Die werkgewer se EI-bydrae is 1,4 keer die EI-premie wat vir elke werknemer teruggehou word. Let daarop dat, anders as CPP, daar geen ouderdomsperk is vir die aftrekking van EI premies nie. Wanneer u werknemers se EI-aftrekkings die jaarlikse maksimumbedrag bereik, stop u dit af te trek.

Verwys na die OIB premie tariewe en maksimums om die EI aftrekkings vir 'n gegewe jaar te bepaal. Let daarop dat daar 'n aparte grafiek vir Quebec is, wat 'n ander tariefstruktuur het.

In 2017 is die maksimum jaarlikse versekerde verdienste $ 51,300 en sal die aftrekkings betaalbaar wees teen 'n federale koers van 1,63% (1,27% in Quebec) met 'n maksimum jaarlikse werkgewer federale premie van $ 836.19 ($ 651.51 in Quebec). Die 2017 Maksimum Jaarlikse Federale Werkgewer Premie is $ 1,170,67 ($ 912,11 in Quebec).

Soos met ander aftrekkings, kan u die Inkomstebelastingadviesagentskap van die Canada Revenue Agency gebruik om die hoeveelheid werkversekeringsversekering wat u vir enige betaalperiode af te trek, te bereken.

U kan ook die tabelle gebruik wat deur die Canada Revenue Agency, Gids T4302, Loonaftrekkings Tabelle en Gids T4008, Loonaftrekkings bykomende tabelle verskaf word of hulle handmatig met hierdie metode bereken.

Sommige voordele en betalings wat u aan werknemers gee, is nie onderworpe aan Werkversekeringsversekering nie; sien hierdie lys van Kanada-inkomste-agentskappe.

As Kanadese werkgewer kan daar ook spesiale situasies wees wat jou EI aftrekkings beïnvloed; sien die Inkomstebelastingadministrasie-blad van Kanada vir inligting oor onderwerpe soos werk buite Kanada, spesiale betalings, en huur van 'n familielid.

Stap 4) Verlos jou werknemer aftrekkings aftrekkings, saam met die werkgewer se bydraes, aan die Canada Revenue Agency.

Normaalweg stuur die Canada Revenue Agency u 'n betaalvorm in die e-pos elke keer as 'n betalingskortingsvergoeding verskuldig is. As 'n nuwe Kanadese werkgewer, sal u egter nie 'n betaalvorm vir u eerste betaling hê nie. U moet dus 'n tjek of geldorder aan die Ontvanger-generaal stuur met u Besigheidsnommer (BN) wat op die rug na die toepaslike belastingsentrum.

Met hierdie tjek of geldbestelling moet u 'n brief insluit wat lui:

Nuwe werkgewers word deur die CRA as gereelde afgevaardigdes geklassifiseer, wat beteken dat u u aftrekkings moet oorreed sodat die Agentskap vir Inkomste in Kanada ontvang voor of op die 15de dag van die maand wat volg op die maand waarin u die aftrekkings gemaak het. Later, sodra u 'n oorbetalingsgeskiedenis gevestig het, kan u uself herklassifiseer as 'n kwartaallikse of versnelde afgevaardigde en minder papierwerk moet voltooi.

Vir meer inligting oor die terugbetaling, insluitend hoe om die terugbetaling van betalingstrokies reg te stel, sien die CRA se Remitting Payroll-aftrekkingsblad.

Stap 5) Voltooi alle T4-strokies en inligtingopbrengste.

Laastens, as 'n werkgewer, moet jy elke jaar 'n T4 Slip vir elke werknemer voltooi en die T4 Opsommingsvorm voltooi.

U moet die T4-inligtingopgawe inlewer en die T4-strokies aan die werknemers voor of op die laaste dag van Februarie gee na die kalenderjaar waarop die inligtingsopgawe van toepassing is.

T4-strokies kan elektronies ingevul word deur die T4 Web Forms-program van Kanada se inkomstediens te gebruik (waarmee u een tot ses oorspronklike of gewysigde T4-strokies kan laai) of aanlyn gevul word met 'n PDF-invulbare T4-vorm.

Vir meer inligting oor T4-strokies, sien die CRA se T4 - Inligting vir Werkgewers-bladsy.

Die T4 Opsommingsvorm kan ook elektronies ingevul word. U kan dit ook in papiervorm invul, in welke geval u die oorspronklike opsomming en verwante T4-strokies na die Ottawa Technology Centre moet stuur. U sal 'n skakel na hierdie adres vind en aanlyninstruksies vir die invul van die T4 Opsommingsvorm deur die skakel aan die begin van hierdie paragraaf te volg.

Meer inligting oor lopende betaalstaat in Kanada

Al u besigheidsrekords , insluitend u rekords wat verband hou met die betaalstaat, moet by u besigheidsadres of by u verblyf in Kanada gehou word, tensy die Agentskap vir Inkomste in Kanada u toestemming gegee het om dit elders te hou.

Let ook daarop dat sakerekords en ondersteunende dokumente "wat nodig is om u belastingverpligtinge en -regte te bepaal" vir 'n tydperk van ses jaar gehou moet word.

Versuim om te voldoen aan die Kanadese Payroll Vereistes

Die boetes vir nie-nakoming van die Kanadese betaalstaatvereistes wissel van boetes van $ 1.000 tot $ 25.000, gevangenisstraf vir tot 12 maande of 'n kombinasie van albei. Die CRA-strawwe-bladsy gee die besonderhede vir spesifieke oortredings en weglatings van die versuim om die toepaslike betaalstaataftrekkings te maak om inligtingvorms laat in te dien.

Meer betaalstaat in Kanada Resources

Die Canada Revenue Agency het baie hulpbronne wat verband hou met die betaalstaat. Behalwe die CRA-bronne wat hierbo genoem word, kan u hierdie Werkgewersgidse besonder nuttig vind:

Sien ook:

Die Huurproses: Hoe om werknemers in Kanada te huur

Stappe om 'n besigheid in Kanada te begin

7 maniere om werknemerswerving makliker te maak

Canada Inkomste Agentskap Online Rekeninge vir Besighede

Gids vir werknemersvergoedingversekering in Kanada