Belasbare Voordele Definisie in Kanada

Wat jy moet weet oor Belasbare Voordele as 'n Werkgewer

omskrywing te vervang:

Belasbare voordele is voordele aan werknemers wat die werkgewer elke werknemer se inkomste moet byvoeg om die totale bedrag van inkomste wat onderhewig is aan bronbelastingaftrekkings te bepaal.

'N Voordeel word deur die Kanada-inkomste-agentskap (CRA) gedefinieer as wat 'n werknemer (of nabye familielid van die werknemer, soos die werknemer se gade, kind of broer of suster), iets persoonlik van aard is.

Dit kan wees in die vorm van 'n vergoeding, 'n toelae of die gratis gebruik van eiendom, goedere of dienste wat u besit.

'N Toelae (of 'n voorskot) is 'n periodieke of enkelbedrag wat u 'n werknemer bo en behalwe sy of haar loon betaal om vir spesifieke verwagte uitgawes te betaal. U kan werknemers elke dag 'n vaste bedrag vir kos gee wanneer hulle byvoorbeeld uit die dorp reis.

'N Vergoeding is 'n bedrag wat u betaal aan 'n werknemer om uitgawes te betaal wat hy of sy aangegaan het tydens die uitvoering van dienspligte. In hierdie geval sal 'n werknemer u behoorlike kwitansies vir die koste (s) voorsien.

Of 'n voordeel is die vrye gebruik van eiendom wat die besigheid besit, 'n toelae of 'n vergoeding, as 'n Kanadese werkgewer, moet jy:

  1. Bepaal of die voordeel belasbaar is of nie
  2. Bereken die waarde van die voordeel
  3. Bereken salarisaftrekkings
  4. Lê 'n inligtingsopgawe

Byvoorbeeld, as u besigheid u werknemer (s) met slimfone voorsien, is die fone 'n belasbare voordeel en moet die koste daarvan dienooreenkomstig bereken word.

Hoe vertel jy of 'n voordeel belasbaar is of nie? As 'n werknemer 'n ekonomiese voordeel ontvang wat in geld gemeet kan word (CRA) en die primêre begunstigde van die voordeel is, is dit 'n belasbare voordeel. (Indien u onseker is, raadpleeg die Canada Inkomste Agentskap se Voordele en toelaes alfabetiese indeks.)

Oor die algemeen word die waarde van 'n belasbare voordeel beskou as sy billike markwaarde, die prys wat die goedere of diens in 'n oop mark sal haal.

(Wees bewus daarvan dat u die waarde wat u toegewys het, moet ondersteun indien die Canada Revenue Agency versoek.) U moet ook 'n bedrag vir die GST / HST en PST in die waarde van die belasbare voordeel insluit, indien van toepassing. Die CRA se T4130 Werkgewersgids - Belasbare Voordele en Toelaes het 'n voordele-grafiek wat sal wys watter belastingpligtige voordele GST / HST moet insluit, sowel as of jy Kanada Pensioenplan (CPP) en Diensversekering moet aftrek of nie. EI).

Wat is 'n paar voorbeelde van belasbare en nie-belasbare voordele?

Die T4130: Werkgewersgids van Kanada - Belasbare Voordele en Toelaes verskaf verdere besonderhede oor watter voordele belasbaar is, die berekening van loonaftrekkings en die indiening van inligtingsopgawes.

Is Belasbare Voordele onderhewig aan Kanada Pensioenplan (CPP) en Indiensnemingsversekering (EI) Aftrekkings?

Belasbare voordele en toelaes kan onderhewig wees aan die bydraes van Kanada Pensioenplan (CPP), Werkversekeringspremies en inkomstebelastingaftrekkings .

Hierdie voordele-grafiek toon watter belasbare voordele onderhewig is aan die KPP (Kanada Pensioenplan) en EI (Employment Insurance) weerhouding asook watter kodes jy moet gebruik om hulle aan te meld op werknemers se T4-strokies.

Voorbeelde: Selfoondiens is 'n belasbare voordeel wat Kanadese werkgewers onder Kode 40 rapporteer oor werknemers se T4-strokies.