Gebruik die Dupont Model vir ROI Analysis

Die Dupont Model is 'n waardevolle hulpmiddel vir sake-eienaars om te gebruik om hul opbrengs op belegging (ROI) of opbrengs op bates (ROA) te analiseer. Die uitgebreide Dupont-model maak dit ook moontlik om die opbrengs op ekwiteit te analiseer. Daar is so baie finansiële verhoudings vir 'n sake-eienaar om te ontleed dat dit dikwels maklik is om verlore te raak in die besonderhede. Deur die Dupont Model te gebruik, kan die besigheidseienaar die winsgewendheid van die firma in dele verdeel om te sien waar dit eintlik vandaan kom.

Hier is die stappe om die DuPont Model te gebruik om beide opbrengs op belegging en opbrengs op ekwiteit te bereken.

Moeilikheid: Gemiddeld

Tyd benodig: Onbepaald

Hier is hoe

 1. Kyk eers na die maatskappy se ROI-verhouding of ROA-verhouding wat is:

  ROI = Netto Inkomste / Totale Bates = _____% waar netto inkomste uit die inkomstestaat geneem word en totale bates uit die balansstaat geneem word. Hierdie verhouding vertel jou hoe doeltreffend jy jou batebasis gebruik het om verkope te genereer.

  As voorbeeld, sê ons dat ABC, Inc., 'n klein hardewarefirma, in 2009 $ 113,5 miljoen in verkope genereer het en totale bates van $ 2,000 miljoen gehad het. Dan sal die berekening vir ROI wees:

  ROI (ROA) = $ 113,5 / $ 2,000 = 5,7%

  Dit vertel jou nie veel nie, maar jy kyk na 'n bron vir gemiddelde bedryfsverhoudings soos Bizminer.com. Jy kan jou ROi vergelyk met dié van jou bedryf. As jou bedryfsgemiddeld byvoorbeeld 9,0% vir klein hardewarefirmas is, weet jy dat jou ROI onder die bedryfsgemiddelde is.

 1. Aangesien die ROI vir ABC, Inc onder die bedryfsgemiddelde is, wil jy uitvind waarom. Om dit te kan doen, kan jy die Dupont-model gebruik en die ROI in sy komponente afbreek. ROI sal so lyk:

  ROI = Netto Inkomste / Verkope X Verkope / Totale Bates = _____% waar netto inkomste / verkope die netto winsmarge is en kom uit die inkomstestaat en verkope / totale bates is die totale bate omset en verkope kom uit die inkomstestaat en totale bates kom uit die balansstaat.

  ROI bestaan ​​uit twee dele: die maatskappy se winsmarge en bateomset of sy vermoë om wins te genereer en verkope op grond van sy batebasis te maak.

 1. Vervolgens wil u uitvind watter deel van ROI die probleem vir u besigheid veroorsaak - die winsmarge of die bateomset . As dit gegee word dat die netto winsmarge 3,8% is en die totale bateomset 1,5X is, dan:

  ROI (ROA) = 3,8% X 1,5 = 5,7% wat u het in Stap 1. Nou weet ons wat elke deel van die vergelyking bygedra het tot die opbrengs op belegging van die firma. ABC, Inc verdien 3,8 sent vir elke dollar van verkope en het sy bates oor 1.5X per jaar gedraai. As die klein hardewarebedryf 'n netto winsmarge van 5,0% gehad het en 'n totale bateomset van 1.8X, was ABC, Inc. laag op beide rekenings, veral die netto winsmarge.

 2. Ons het vasgestel dat die maatskappy wat ons as voorbeeld gebruik, ABC, Inc. swak presteer met betrekking tot hul ROI en die bedryfsgemiddelde. Die uitgebreide Dupont Model stel ons in staat om op dieselfde manier opbrengs op ekwiteit te ondersoek.

  ROE = Netto inkomste beskikbaar aan algemene aandeelhouers / Algemene Aandele = _____% waar netto inkomste uit die inkomstestaat kom en gemeenskaplike ekwiteit is die som van al die ekwiteitsrekeninge op die balansstaat .

  Die opbrengs op ekwiteitsverhouding kan hersaamgestel word:

  ROE = ROI X Equity Multiplier of

  ROE = ROI X Totale Bates / Algemene Aandele waar Totale bates uit die balansstaat geneem word, soos die gewone aandele. Die ekwiteitsvermenigvuldiger maak ROE verskillend van ROI deur die effek van skuld op die vergelyking by te voeg.

 1. Met behulp van die nommers uit die voorbeeld van die berekening van ROI, is dit die volgende stap in die berekening van opbrengs op ekwiteit of ROE:

  ROE = 5,7% X $ 2,000 / $ 896 (gewone ekwiteit uit balansstaat) = 12.7%

  As die ROE vir ABC, Inc. 12,7% is, en ons kry die bedryfsgemiddeld vir die klein hardewarebedryf en dit is 15.0%, is ABC, Inc. swak presteer ten opsigte van ROE sowel as ROI. ROE is 'n maatstaf van die rykdom van die aandeelhouers van die maatskappy en is die winsgewendheidsverhouding aandeelhouers die meeste keer.

 2. Dit is die uitgebreide Dupont vergelyking:

  ROE = (Netto winsmarge) (Totale bate omset) (Ekwiteitsvermenigvuldiger)

  = Netto Inkomste / Verkope X Verkope / Totale Bate Omset X Totale Bates / Algemene Aandele

  Drie elemente interaksie om die ROE van 'n maatskappy te vorm. Hierdie elemente is die winsmarge , die doeltreffendheid waarmee die firma sy bates gebruik om verkope te genereer (totale bateomsetverhouding) en die effek van skuld op die firma (ekwiteitsvermenigvuldiger). Vir ABC, Inc. is die netto winsmarge en bateomset in die besonder swak en verlaag die opbrengs op ekwiteit.

Wat jy nodig het