Fidusiêre pligte in Real Estate

Wanneer 'n makelaar of makelaar in 'n agentskapskapasiteit vir 'n koper of verkoperskliënt in 'n transaksie optree, het hulle sekere wetlik-verpligte pligte wat fidusiêre pligte genoem word. Die posisie van die agent of makelaar is 'n fidusiêre hoedanigheid, wat in die beste belang van die kliënt optree.

Die vereiste fidusiêre pligte verskil volgens die statutêre statutêre statuut, maar een voorbeeld wat algemeen is, is "Vertroulikheid" van die kliënt se inligting.

In 'n fidusiêre hoedanigheid is dit die plig van die makelaar of makelaar om die kliënte se privaatheid te beskerm en alle inligting vertroulik te hou, tensy dit nodig is om dit deur 'n hof te verklaar.

OLDCAR

Dit is 'n akroniem vir die fidusiêre pligte wat vereis word van 'n eiendomsprofessie wat as 'n agent van hul kliënt optree.

Gehoorsaamheid: As 'n agent van u kliënt moet u hul instruksies gehoorsaam. Dit is net as hulle instruksies nie onwettig is nie en in ooreenstemming met die kontrak is.

Lojaliteit: As die agent vir u kliënt, moet u lojaal wees en hul beste belange behou voor dié van enige ander party, insluitend uself. Hoeveel kommissie jy mag maak, veral in die mededingende aanbiedingsituasies, behoort nie 'n oorweging te wees nie en sal vir jou kliënt ontrou wees.

Openbaarmaking: In baie lande vereis die wet 'n eiendomsagent, hetsy in 'n "agentskap" hoedanigheid of nie, om wesenlike feite aan hul kliënt bekend te maak.

Materiële feite is dié wat, as dit deur die koper of verkoper bekend is, moontlik hulle koop- of koopaksies kon verander.

Vertroulikheid: u vertrouensverpligtinge beteken dat u niks bekend maak wat u van u kliënt, hul besigheid, finansiële of persoonlike sake of motivering leer nie.

Rekeningkunde: Rekeningkunde vir alle dokumente en fondse in die transaksie is 'n fidusiêre plig. Akkurate verslagdoening oor die verblyfplek van alle gelde wat verband hou met die transaksie en hul uiteindelike vervreemding is 'n fidusiêre verantwoordelikheid.

Redelike Versorging: Hierdie plig is een om baie versigtig te wees. Die woorde "redelike sorg" word eers definitief volledig omskryf deur 'n regter of jurie wanneer dit te laat is om jou optrede te verander.

Hoe Agentskap Is Geskep :

Express agentskap word geskep deur 'n mondelinge of 'n skriftelike ooreenkoms tussen die prinsipaal en die agent. Dit dui op hul uitdruklike voorneme vir hierdie verteenwoordigende status.

In real estate word die agentskap gewoonlik geskep deur óf 'n skriftelike noteringsooreenkoms met 'n verkoper of 'n koperagentskapooreenkoms met 'n koper. Sommige state laat verbale ooreenkomste toe, maar die meeste doen nie.

Vorme van Kliëntverteenwoordiging : Die meeste van die state vereis enige vorm van openbaarmaking aan die kliënt of voornemende kliënt oor hoe jy hulle sal verteenwoordig in hul eiendomstransaksie. Maak seker dat jy jou staat se reëls verstaan ​​en die verskillende maniere waarop jy hul verteenwoordiger kan wees. U pligte en verpligtinge teenoor die kliënt sal aansienlik wissel, gebaseer op die tipe verteenwoordiging waaroor u kontraktueel ooreengekom het.

Ken die wette in jou staat wat betrekking het op wanneer jy 'n "agent" is en wanneer jy nie is nie. Wanneer jy weet, weet wat van jou verwag word en probeer dankeurig en ywerig daarvolgens. Moenie probeer om advies of dienste aan te bied waarvoor u nie gekwalifiseer is nie, maar weet dat daar hofbeslissings is wat aangedui het dat die eiendomsprofiel moes weet waar die kliënt moet gestuur word vir die inligting wat hulle benodig.

Ek het prokureurs en regters verteenwoordig, en niemand wou hê dat hulle hul "agent" sou wees nie. Hoekom? Wettige aanspreeklikheid is die verantwoordelikheid van een vir die dade van 'n ander. In die eiendomsbedryf sal dit die geval wees wanneer 'n noterings- of kopermakelaar 'n "agent" van die verkoper of koper is. Die kliënt kan verantwoordelik gehou word vir die optrede van die makelaaragent indien hy / sy kennis dra van 'n onbehoorlike of nalatige daad.

Agentskap word nie veel meer beoefen nie, aangesien die meeste van ons as transaksiemakelaars optree. Ons voorsien nog steeds van die pligte wat onder fidusiëring val, maar ons is nie wettiglik verplig om dit te doen nie.