Werknemersvergoeding Toegewysde Risikobeplannings

Werkersvergoedingversekering is verpligtend in die meeste lande. Tog kan sommige werkgewers nie die dekking van 'n standaard versekeraar aankoop nie. Hulle stuur een aansoek na die ander, maar geen versekeraar sal 'n polis uitreik nie. Wat kan hulle doen? Gelukkig het die meeste werkgewers nog 'n opsie. Hulle kan 'n polis koop van die staat se toegewysde risikoplan .

Waarom dekking kan moeilik wees om te verkry

Wanneer 'n werkgewer moeite het met die verkryging van 'n werkersvergoedingsbeleid, het dit tipies een of meer van die volgende eienskappe.

Toegewysde Risikoplan

Aangesien sommige werkgewers nie die werkers se vergoedingsdekking in die vrywillige mark kan verkry nie, het elke staat 'n toegewysde risikoplan opgestel. 'N Toegewysde risikoplan is die mark van die laaste uitweg. Dit is 'n bron van dekking vir werkgewers wat geen alternatief het nie. Toegewysde risikoplanke staan ​​ook bekend as die resepark .

Toegewysde risikoplanke verskil van staat tot staat. In sommige lande word die toegewysde risikoplan deur die NCCI geadministreer . In ander lande kan die plan geadministreer word deur 'n aangewese versekeraar, die staatsversekeringsfonds of die staatsbeoordelingsburo.

Die meeste state vereis versekeraars wat werkers vergoedingsdekking bied in die vrywillige mark om ook aan die oorblywende mark deel te neem. Versekeraars kan verwag word om by 'n staatsherverzekeringspoel aan te sluit of om 'n sekere persentasie toegewysde risiko polishouers te verseker. Versekeraars in 'n herversekeringspoel aandelepremies en verliese gegenereer deur polishouers in die toegewysde risikoplan.

Hoe om dekking te verkry

Stel u versekeringsagent in kennis indien u nie werkers se vergoedingsdekking kan kry nie. Hy of sy kan 'n aansoek namens u op die staat se toegewysde risikoplan indien. As u nie 'n agent het nie, kan u inligting verkry oor u risikoplan van u staat deur kontak op te neem met u staatsversekeringsdepartement of werkersvergoedingsgraderingsburo.

Let daarop dat 'n toegewysde risikoplan u aansoek nie sal aanvaar indien u enige uitstaande premie aan 'n werkersvergoeding versekeraar verskuldig is nie. U moet ook aansoek gedoen het vir dekking en geweier word deur een of meer versekeraars (die nommer wissel deur die staat).

nadele

Vir polishouers het die staat toegewysde risikoplanne verskeie nadele.