Wat is die alternatiewe waardeverminderingstelsel?

Alternatiewe Depresiasiestelsel (ADS) is 'n stelsel wat die IRS vereis om in spesiale omstandighede gebruik te word om waardevermindering op sekere besigheidsbates te bereken ( afskryfbare bates ). ADS verhoog gewoonlik die aantal jare oor watter eiendom afgeskryf word, en verminder dus die jaarlikse aftrekking.

Om hierdie konsep te verduidelik, stap terug en hersien die konsep van waardevermindering vanuit die IRS oogpunt.

Wat is depresiasie?

Waardevermindering is 'n rekeningkundige metode om die koste van 'n besigheidsbate oor die nuttige lewensduur van die bate te versprei.

Omdat waardevermindering jou besigheidsbelasting affekteer, het die IRS spesifieke (en baie komplekse) reëls vir hoe 'n besigheidsbate, soos 'n besigheidsvoertuig, meubels en rekenaars, afgeskryf word.

Vir waardeverminderingsdoeleindes word elke eiendomskomponent (soos die lessenaar in u kantoor) toegeken aan 'n eiendomsklas en 'n nuttige lewensduur (dit word die "herstelperiode" genoem).

Hoekom gaan jy na al hierdie berekeninge? Want vir elke bate in u besigheid moet die jaarlikse waardeverminderingskoste bereken word. Waardeverminderingskoste is belangrik omdat dit jou besigheidsbelasting verlaag. Die IRS wil seker wees dat jy nie te veel waardeverminderingskoste neem nie, en jy wil seker wees dat jy soveel neem as wat die IRS toelaat.

Voordat 'n bate afgeskryf kan word, moet jy (eintlik jou rekenmeester) weet:

Wat is 'n bateklas?

Elke algemene soort besigheidsbate word toegeken aan 'n bateklas, gebaseer op die verwagte lewensduur van die bate. Die verwagte nuttige lewensduur verskil vir die Algemene Waardeverminderingstelsel (GDS) en die Alternatiewe Depresiasiestelsel (ADS). (Hierdie terme word hieronder verduidelik).

Byvoorbeeld, u kantoor is onder die kategorie kantoormeubels, Asset Class 00.11, wat 'n herstelperiode (nuttige lewensduur) van 7 jaar onder die GDS en 10 jaar onder die ADS het.

Nou ken ons die herstelperiode; nou moet ons weet watter waardeverminderingstelsel ons moet gebruik.

Wat is die Twee Waardeverminderingstelsels?

Vir besigheidsbates wat na 1986 aangekoop en gebruik word, moet die Gewysigde Versnelde Kosteherstelstelsel (MACRS) van waardevermindering volgens die IRS gebruik word.

MACRS, of Modified Accelerated Cost Recovery System, is tans die metode wat die IRS goedgekeur het vir maatskappye wat depresiasie op besigheids toerusting wil versnel. MACRS sluit 'n bateklassifikasiestelsel in wat die aantal jare waardevermindering vir elke tipe bate aandui.

MACRS sluit twee waardeverminderingstelsels, die algemene waardeverminderingstelsel (GDS ) en die alternatiewe waardeverminderingstelsel (ADS) in . Hierdie twee stelsels bied verskillende metodes en herstelperiodes vir die berekening van waardeverminderingsaftrekkings.

Besighede gebruik gewoonlik die Algemene Waardeverminderingstelsel, tensy hulle die Alternatiewe Depresiasiestelsel moet gebruik.

Die Algemene Waardeverminderingstelsel gebruik wat 'n "dalende balans" -stelsel genoem word om elke jaar waardevermindering toe te pas. Dit is dat die waardeverminderingskoste elke jaar gebaseer is op die aanvanklike koste minus opgehoopte waardevermindering van al die vorige jare.

Byvoorbeeld, as die aanvanklike koste van u kantoor lessenaar $ 1000 is en die eerste jaar se waardevermindering $ 143 is (met 'n herstelperiode van 7 jaar), is die saldo aan die einde van die eerste jaar $ 857.

Dus, die tweede jaar, word die waardevermindering op $ 857 bereken, en die tweede jaar se waardeverminderingskoste is $ 122.

Hoekom gebruik die alternatiewe waardeverminderingstelsel?

Omstandighede wat die gebruik van ADS benodig, sluit in:

Sommige besighede verkies om ADS te gebruik. Die IRS laat die verkiesing van ADS toe, maar dit "moet alle eiendom in dieselfde eiendomsklas wat gedurende die jaar in diens geneem is, dek."

Een voorbeeld van 'n eiendom wat ADS-waardevermindering moet gebruik, is residensiële huurgeld wat in 'n vreemde land geleë is; Dit sal afgeskryf word oor 'n herstelperiode van 40 jaar.

Raadpleeg u professionele belastingadviseur vir meer inligting oor die waardeverminderingstelsel wat u moet gebruik om die beste belastingvoordeel vir u besigheid te kry.

Vir meer inligting oor waardeverminderingstelsels

5 Maniere Waardevermindering Voordele Jou Besigheid

IRS-publikasie 946: Hoe om eiendom te Depresieer