Meer inligting oor besigheidsbates en belasting

Belasting en Besigheidsbates

Jou besigheidsbates is 'n groot deel van jou besigheidsukses. Met die bates van jou besigheid skep jy produkte en dienste wat deur kliënte gekoop word om jou inkomste te skep. Wanneer u besigheidsbates koop of verkoop, raak hierdie transaksies beide u finansiële posisie en u belastingsituasie. Hierdie artikel verskaf inligting oor besigheidsbates, insluitende waardevermindering, kapitaalwins, en rekordhoudingvereistes vir bates. In besigheid is bates waarde-items wat in 'n besigheid gebruik word. Die bates is van twee tipes: Tasbare bates, soos besigheidsvoertuie, toerusting, voorrade en geboue, en ontasbare bates, soos kopieregte, patente en handelsmerke.

 • 01 - Hoe beïnvloed waardevermindering sakebates?

  Die meeste besigheidsbates verminder met verloop van tyd, waardevermindering as gevolg van gebruik en veroudering; dit word " afskryfbare bates " genoem. Om te verstaan ​​hoe waardevermindering werk, help jou om beter besigheidsbesluite te neem met die verkoop of aankoop van bates.

  Byvoorbeeld, waardeverminderingstoelaes verander elke jaar, afhangende van belastingwette. U kan 'n groter depresiasieaftrekking in een jaar as 'n ander kry.

  Waardevermindering kan ook versnel word, wat u in sommige jare verhoogde waardeverminderingsaftrekkings gee. Hierdie artikel bespreek depresiasie en versnelde depresiasie, en hoe depresiasie besigheidsbates beïnvloed.

 • 02 - Word die verkoop van besigheidsbates my besigheidsbelasting beïnvloed? Wat oor kapitaalwins?

  Wanneer u 'n besigheidsbate koop of verkoop, verkoop u dit vir meer of minder as wat u daarvoor betaal het. As u die bate vir meer verkoop, het u 'n kapitaalwins. As u dit vir minder verkoop, het u 'n kapitaalverlies.

  Om te weet hoe kapitaalwins besigheidsbelasting affekteer, is belangrik in tydsberekening wanneer 'n bate gekoop of verkoop word. Hierdie artikel verduidelik kapitaalwins op bates in meer detail, insluitend hoe bates gekoop of verkoop word as deel van die verkoop of aankoop van 'n besigheid.

 • 03 - Hoe hou ek rekords op besigheidsbates vir belastingdoeleindes?

  Vir belastingdoeleindes moet u goeie rekords hou oor u besigheidsbates, as u aftrekkings wil neem vir batewaardevermindering en vir kapitaalwins en verliese op die verkoop van besigheidsbates. Begin met die aankoop van die bate rekords vir elke transaksie wat verband hou met u bates, insluitende jaarlikse waardevermindering, herstelwerk of wysigings aan bates en ander transaksies.

 • 04 - Watter Metodes word gebruik om Bedryfsbates te waardeer?

  Die verkoop van 'n besigheid kan beteken dat die besigheidsvoorraad verkoop word, of dit kan beteken dat die besigheidsbates verkoop word. In beide gevalle sal jy waarskynlik sekere besigheidsbates verkoop, en jy moet weet hoe hierdie bates in 'n besigheidsverkoping gewaardeer word.

 • 05 - Hoe waardeer ek besigheidsbates ná 'n ramp?

  Om die bedrag van 'n rampverlies te bepaal, moet u inligting oor elke bate in u besigheid insamel. Die inligting wat jy nodig het om te versamel, sluit in:

  • Die koste basis van elke bate
  • Die billike markwaarde van elke bate, beide voor en na die ramp
  • Die bedrag van die vergoeding deur u versekeringsmaatskappy vir elke bate.

  Dan moet u inligting van versekeringsbetalings inhaal om die werklike rampverlies, vir vergoeding, te bepaal.