Wat is 'n vennootskap? Hoe werk dit?

Wat is 'n besigheids vennootskap?

'N Vennootskap in 'n besigheid is soortgelyk aan 'n persoonlike vennootskap. Beide besigheids- en persoonlike vennootskappe behels:

'N Besigheids vennootskap is 'n spesifieke soort regsverhouding wat gevorm word deur die ooreenkoms tussen twee of meer individue om 'n besigheid as mede-eienaars te bedryf.

'N Vennootskap is 'n besigheid met verskeie eienaars, elkeen wat in die onderneming belê het. Sommige vennootskappe sluit in individue wat in die besigheid werk, terwyl ander vennootskappe vennote insluit wat beperkte deelname het en ook beperkte aanspreeklikheid vir die skuld en regsgedinge teen die besigheid.

'N Vennootskap, anders as 'n korporasie , is nie 'n afsonderlike entiteit van die individuele eienaars nie. Die vennootskapsbelasting word deur die vennootskap betaal, maar die winste en verliese word onder die vennote verdeel en deur die vennote betaal op grond van hul ooreenkoms.

'N Vennootskap, soos 'n eenmansaak, is 'n deurlopende besigheid , wat beteken dat die winste en verliese van die besigheid deurgee aan die eienaars.

Soorte vennote in 'n vennootskap

Afhangende van die tipe vennootskap en die vlakke van vennootskapshiërargie, kan 'n vennootskap verskeie verskillende soorte vennote hê.

Hierdie artikel oor verskillende tipes vennote verduidelik die verskil tussen:

Soorte Vennootskappe

Voordat jy 'n vennootskap begin, moet jy besluit watter soort vennootskap jy wil hê. U het dalk die terme gehoor:

Vorming van 'n vennootskap

Vennootskappe word gewoonlik geregistreer by die staat waarin hulle sake doen, maar die vereiste om te registreer, wissel van staat tot staat. Vennootskappe gebruik ' n vennootskapsooreenkoms om die verhouding tussen die vennote, die rolle en verantwoordelikhede van die vennote, en hul onderskeie aandele in die wins of verliese van die vennootskap te verduidelik.

Dit is relatief maklik om 'n vennootskap te vorm, maar soos hierbo aangedui, moet die besigheid geregistreer word by die staat waar die vennote sake doen. Afhangende van die staat, kan u die keuse hê van een of meer van die tipe vennootskappe wat hierbo genoem word. Sodra jy by jou staat geregistreer het, kan jy voortgaan met die ander tipiese take om 'n besigheid te begin.

Vereistes vir deelname aan 'n vennootskap

'N Persoon kan aan die begin van 'n vennootskap deelneem of nadat die vennootskap bedryf is. Die inkomende vennoot moet in die vennootskap belê, wat kapitaal (gewoonlik geld) in die onderneming bring en 'n kapitaalrekening skep . Die bedrag van die belegging en ander faktore, soos die bedrag van aanspreeklikheid wat die vennoot bereid is om aan te neem, bepaal die nuwe vennoot se belegging en deel van die wins (en verliese) van die besigheid elke jaar.

Die belangrikheid van 'n vennootskapsooreenkoms

Wanneer 'n vennootskap gevorm word, moet een van die eerste dade van die vennote wees om 'n vennootskapsooreenkoms voor te berei en te onderteken . Hierdie ooreenkoms beskryf al die verantwoordelikhede van die vennote, stel elke vennoot se verspreidende aandeel in winste en verliese uiteen en beantwoord al die "wat as" vrae oor wat in 'n aantal tipiese situasies gebeur.

Hoe 'n vennootskap inkomstebelasting betaal

Soos hierbo genoem, betaal die vennootskapsonderneming geen inkomstebelasting nie; Die vennote betaal die belasting van die besigheid, gebaseer op hul deel van die wins vir 'n spesifieke jaar, soos uiteengesit in die vennootskapsooreenkoms.

Die vennote word belas met die inkomste (of verlies) van die vennootskap op hul persoonlike inkomstebelastingopgawe, en die vennootskap lê 'n inligtingsopgawe (Vorm 1065) by die IRS.

Meervoudige lidmaatskappye met beperkte aanspreeklikheid (LLCs) lêerbelasting as vennootskap.

Gaan met jou staat se sekretaris van die staat om die vereistes vir die registrasie van jou vennootskap in jou staat te bepaal. Sommige state laat verskillende soorte vennootskappe toe, en daar is verskillende tipes vennote, gebaseer op hul deelname aan die besigheid en die tipe vennootskap.