Redes om 'n besigheidslening uit te neem

Klein besighede neem kommersiële banklenings om verskeie redes af. Lenings kan ook van ander bronne kom. Krediet unies maak lenings aan klein besighede. Lenings kan gemaak word deur rekeninge ontvangbaar of voorraad as kollateraal te gebruik. Lening van geld is duur vir 'n maatskappy en verhoog sy risiko . Benewens die risiko van enige onderneming wat jy onderneem, stel geldlenings 'n ander vlak van risiko voor vir jou onderneming. Ongeag, skuld is een van die vorme van finansiering van kleinsakeondernemings. Hier is vier redes dat maatskappye dikwels skuldfinansiering gebruik.

 • 01 - Om Real Estate te koop en Uit te brei

  Banke sal waarskynlik geld leen aan bestaande firmas wat eiendomme wil koop om hul bedrywighede uit te brei. As 'n firma uitbrei, weet die bank die firma is suksesvol en wil die firma voortgaan om te doen wat dit doen. Uitbreiding vind gewoonlik net plaas indien die firma 'n wins en 'n positiewe kontantvloei maak en positiewe voorspellingsnommers vir die toekoms het. Dit is 'n scenario wat 'n bank moontlik maak om 'n lening goed te keur. Banklenings vir vaste eiendom is gewoonlik in die vorm van 'n verband. Langtermynlenings is gewoonlik 25-30 jaarleninglenings. Die eiendom word as kollateraal gebruik.
 • 02 - Om toerusting te koop

  Besighede het 'n paar keuses ten opsigte van die verkryging van toerusting. Hulle kan dit koop of hulle kan dit verhuur. Daar is goeie redes om 'n lening uit te neem om jou toerusting te koop. Jy kan 'n belastingafskrywing van $ 25,000 neem die eerste jaar wat jy die toerusting verdien en die res van die toerusting oor die ekonomiese lewe afskryf. Jy kan ook die toerusting vir sy lewe gebruik en dit verkoop vir 'n bergwaarde. Om te weet of dit die beste is om toerusting te koop of te huur, moet jy 'n koste-voordeel-analise doen voordat jy die besluit neem. Wanneer 'n bank 'n lening vir toerusting maak, is dit gewoonlik 'n intermediêre termynlening. Intermediêre termynlenings is gewoonlik 10-15 jaartermynlenings.

 • 03 - Om voorraad te koop

  Banke maak soms lenings aan klein ondernemings om voorraad te koop. Sommige klein besighede is seisoenaal van aard, veral kleinhandelondernemings. As 'n besigheid die meeste van sy verkope gedurende die vakansieseisoen maak, wil hulle die meeste van hul voorraad voor die vakansie seisoen koop. Hulle benodig dalk 'n banklening voor die vakansieseisoen om 'n groot hoeveelheid voorraad te koop om vir daardie tyd op te dateer. Banklenings om voorraad te koop, is oor die algemeen korttermyn van aard en maatskappye betaal gewoonlik hulle af nadat die seisoen verby is met die opbrengs van verkope uit hul seisoenale verkope.

 • 04 - Om werkkapitaal te verhoog

  Bedryfskapitaal is die geld wat jy gebruik om jou daaglikse bedrywighede te bestuur. Klein ondernemings benodig soms lenings om hul daaglikse bedryfsbehoeftes te bevredig totdat hul bates voldoende is om hul bedryfskapitaalbehoeftes te dek. Banke leen soms korttermyngeld aan klein ondernemings om hulle in staat te stel om van die grond af te kom en te groei. Namate die besigheid groei en hul eie bates hulle in staat stel om geld te verdien, kan hulle die bedryfskapitaallening aan die bank terugbetaal. Bedryfskapitaallenings kan hoër rentekoerse hê as byvoorbeeld eiendomslenings, aangesien banke hulle meer riskant beskou.