Leer wat 'n verweerder in 'n hofsaak is

Die verweerder in 'n regsgeding is die persoon teen wie die aksie gebring word, deur die eiser. 'N Verweerder in 'n arbitrasiesaak of 'n egskeidingsgeval het die "respondent" genoem. Amerikaanse reg het twee soorte hofsake wat betogers insluit:

Die verweerder hoef nie sy of haar saak te bewys nie; Dit is die eiser se verantwoordelikheid. Die eiser het in die meeste gevalle die bewyslas; die eiser bring die saak na die hof en moet genoeg getuienis verskaf om die saak te laat hoor en toe te laat.

Die term "verweerder" word gebruik in beide siviele en kriminele regsgedinge. In 'n arbitrasie word die verweerder 'n respondent genoem omdat hy / sy op die eise van die eiser reageer.

'N uitsondering op die gebruik van 'n verweerder en 'n eiser vir elke hofsaak is bankrotskap hof. In hierdie hof is daar geen eiser of verweerder nie. Die partye by die saak is die skuldenaar (die persoon wat bankrotskap instel), die skuldeisers (die partye wat eise teen die skuldenaar indien) en die bankrotskap trustee.

Wat gebeur as jy 'n verweerder word

As u gedagvaar word, word u 'n verweerder. Die eerste ding wat gebeur, is dat u met 'n klag of 'n petisie bedien word (afhangende van die tipe geval). Hierdie dokument word gedien deur 'n beampte van die hof (byvoorbeeld 'n sheriff se adjunk).

Soms vereis die dokument dat u in die hof moet verskyn.

Dit sal gebeur in 'n klein eise hofsaak . In ander vorme van regsgedinge (byvoorbeeld 'n egskeidingsgeval), sal jy 'n dokument moet indien as antwoord.

Die eerste ding wat u moet doen is om binne die vereiste tyd (binne 30 dae) hierdie dokument te beantwoord. As u nie binne die vereiste tydperk reageer nie, het die eiser die reg om in te dien vir 'n vonnis teen u. Basies kan jy die saak as standaard verloor as jy nie reageer nie.

Die Burgerlike Prosesproses

In 'n siviele regsgeding - een persoon teen 'n ander - kry die eiser en verweerder gewoonlik elkeen 'n prokureur en die saak verloop nadat beide partye kennis gegee het.

Verweerder in Small Claims Court

As u die verweerder in 'n geval van klein eise is, het u nie 'n prokureur nodig nie. Berei deeglik voor en toon op die vasgestelde datum al die rekords wat u kan vind om u saak te verdedig.