Geïntegreerde Vaste Afvalbestuur (ISWM) - 'n Oorsig

Geïntegreerde Solid Waste Management (ISWM) verteenwoordig 'n kontemporêre en sistematiese benadering tot vaste afvalbestuur . Die Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) definieer ISWM as 'n volledige afvalvermindering-, versameling-, kompostering-, herwinnings- en wegdoenstelsel. 'N Doeltreffende ISWM-stelsel oorweeg die vermindering, hergebruik, herwinning en bestuur van afval om menslike gesondheid en die natuurlike omgewing te beskerm.

Dit behels die evaluering van plaaslike toestande en behoeftes. Vervolgens kies, meng en gebruik die mees geskikte vaste afvalbestuursaktiwiteite volgens die voorwaarde.

Die belangrikheid van ISWM as 'n Afvalbestuursbenadering

Met vinnige bevolkingsuitbreiding en konstante ekonomiese ontwikkeling, word afvalproduksie in beide residensiële sowel as kommersiële / industriële gebiede vinnig gegroei, en druk op die samelewing se vermoë om hierdie materiaal te verwerk en te verkoop. Ook onvoldoende bestuurde vaste afvalstrome kan 'n beduidende risiko vir gesondheids- en omgewingsbekommernisse inhou. Onbehoorlike afvalverwerking in kombinasie met onbeheerde afvalstorting kan 'n wye verskeidenheid probleme veroorsaak, insluitend besoedelende water, knaagdiere en insekte aantrek, asook toename van oorstromings as gevolg van blokkasie in dreineer. Dit kan ook veiligheidsgevare veroorsaak deur ontploffings en brande. Onbehoorlike vaste afvalbestuur kan ook die uitstoot van kweekhuisgas (KHG) verhoog, en sodoende bydra tot klimaatsverandering.

Met alomvattende afvalbestuurstelsel vir doeltreffende afvalinvordering, vervoer en sistematiese afvalverwydering, tesame met aktiwiteite om afvalopwekking te verminder en afvalherwinning te verhoog, kan al hierdie probleme aansienlik verminder word. Terwyl niks nuut nie, bied 'n ISWM-benadering die geleentheid om 'n geskikte kombinasie van bestaande afvalbestuurspraktyke te skep om afval die doeltreffendste te bestuur.

Funksionele Elemente van Geïntegreerde Vaste Afvalbestuur

Die vier komponente of funksionele elemente van ISWM sluit in bronreduksie, herwinning en kompos, afvalvervoer en storting. Hierdie afvalbestuursaktiwiteite kan in interaktiewe of hiërargiese ondernemings gedoen word.

Hierna volg 'n kort bespreking van elk van hierdie funksionele elemente van ISWM:

Bron Reduksie , ook bekend as afvalpreventie, het ten doel om onnodige afvalopwekking te verminder. Bronreduksiestrategieë kan 'n verskeidenheid benaderings insluit, soos:

Herwinning en komposering is belangrike fases in die hele ISWM-proses. Herwinning sluit in die ophoping, sortering en herwinning van herwinbare en herbruikbare materiale, asook die opwerking van herwinbare produkte om nuwe produkte te produseer. Kompostering, 'n komponent van organiese herwinning, behels die ophoping van organiese afval en omskep dit in grondtoevoegings. Beide herwinnings- en komposafval het 'n aantal ekonomiese voordele, soos om werkgeleenthede te skep, benewens om materiaal uit die afvalstroom af te lei om koste-effektiewe bronne van materiaal vir verdere gebruik te genereer. Beide herwinning en komposering dra ook by tot die vermindering van kweekhuisgasvrystellings.

Afvalvervoer is 'n ander afvalbestuursaktiwiteit wat stelselmatig geïntegreer moet word met ander afvalbestuursaktiwiteite om sodoende vlot en doeltreffend afvalbestuur te verseker.

Tipies behels dit die versameling van afval van die kantore en besighede, asook van oordragstasies waar afval gekonsentreer kan word en op ander voertuie herlaai word vir aflewering na die stortingsterrein.

Afvalverwydering , veral deur die gebruik van stortingsterreine en verbranding, is die aktiwiteite wat onderneem word om afvalmateriaal te bestuur wat nie herwin word nie. Die mees algemene manier om hierdie afval te bestuur, is deur stortingsterreine, wat behoorlik ontwerp moet word, goed gebou en sistematies bestuur moet word.

hulpbronne

Geïntegreerde Vaste Afvalbestuur vir Plaaslike Regerings: 'n Praktiese Gids. Hierdie praktiese gids, wat in Junie 2017 deur die Asiatiese Ontwikkelingsbank gepubliseer is, dek die hoofonderwerpe wat verband hou met geïntegreerde vaste afvalbestuur, insluitende meer as 40 gevallestudies wat alle fasette van ISWM-programme insluit.

Gids vir die Ontwikkeling van Geïntegreerde Vaste Bestuursplanne by Army Installations , US Army Public Health Command, Tegniese Gids 197. Vrygestel November 2013.