Meer inligting oor gemagtigde aftrekkings van werknemerbetalings

Onlangs het 'n leser geskryf om te vra of 'n werkgewer werknemersloon vir 'n diefstal kan sny om die werknemers te laat betaal vir die bedrag wat die eienaar verloor. Die antwoord is "NEE." Werkgewers wat werknemers wil dissiplineer, moet 'n ander manier vind om dit te doen, behalwe terughouding van salarisse.

Natuurlik kan enige werkgewer gedwing word om alle werknemers 'n loonverlaging te gee, maar die vermindering van 'n individuele werknemer se loon is diskriminerend.

Wanneer Werkgewers Werknemers Betaal kan sny

Die enigste manier waarop 'n werkgewer geld kan neem uit werknemervoordele is:

  1. As die werknemer die betalingskorting spesifiek gemagtig het. Byvoorbeeld, bydraes tot 'n blomfonds vir blomme vir begrafnisse, of vir United Way of ander liefdadigheid moet skriftelik deur die werknemer goedgekeur word. Werknemers moet ook instem om aftrekkings vir voordeelbydraes te betaal.
    Die uitsondering hierop, volgens die Loon- en Uurreg, is dat 'n werkgewer aftrekkings van 'n werknemer se loon kan afstaan ​​sonder toestemming vir items wat "hoofsaaklik vir die voordeel of gerief van die werkgewer" is (bv. Uniforms). Maar hierdie aftrekkings kan nie die werknemer onder die minimum loon neem nie. So, byvoorbeeld, as 'n werknemer minimum loon maak, kan geen aftrekkings vir uniforms gemaak word nie.
  2. Vir inkomstebelasting weerhouding. Elke werknemer moet die vorm W-4 voltooi, met vermelding van die bedrag van weerhouding vir federale belasting. Vir alle lande waar die werknemer werk wat inkomstebelasting het, moet die werknemer ook 'n onthoudingsvorm invul. Die onthoudingsvorm laat die werkgewer toe om te onthou ('n spesifieke vorm van aftrekking) van werknemerbetaling. Die werknemer kry die bedrag van die aftrekking te spesifiseer.
  1. Per kontrak. In 'n vakbondkontrak, byvoorbeeld, kan werknemersvergoeding afgetrek word vir vakbonde, afhangende van die kontrak en staatswette. Die werknemer kan 'n individuele dienskontrak hê wat sekere spesifieke aftrekkings magtig. Werkgewerlenings aan werknemers kan ook afgetrek word; Die werknemer moet 'n leningsooreenkoms teken.
  1. Deur 'n hof. 'N Hof kan van jou vereis om werknemersloon vir kinderondersteuning, nie-betaling van skuld of ander doeleindes te verskerp. Die werknemer hoef nie toestemming te gee vir hierdie aftrekking nie.
  2. Werknemer-aangevraagde aftrekkings kan te eniger tyd gemaak word. 'N Voorbeeld kan 'n werklening aan 'n werknemer wees ('n leningsooreenkoms moet geteken word), wat die werknemer terugbetaal met loonaftrekkings. Ander werknemer-aangevraagde aftrekkings, United Way, Amerikaanse spaarobligasies, of unievergoedings, moet ook 'n getekende ooreenkoms in die werknemer se lêer hê.

In elke geval moet daar 'n geskrewe rekord in die werknemer se loonstaat lêer wees wat die werknemer ingestem het tot die aftrekking.

Watter aftrekkings word verbied

Werkgewers mag nie die volgende van werknemersvergoeding aftrek nie:

Watter aftrekkings word beperk?

Sommige aftrekkings sonder die uitdruklike toestemming van die werknemer is beperk of beperk, insluitende:

Aftrekkings vir vrygestelde vs nie-vrygestelde werknemers

Vrygestelde werknemers is diegene wat vrygestel is van, en nie oortyd betaal word nie; Nie-vrygestelde werknemers kan oortyd betaal word. Werkgewers word gewoonlik nie toegelaat om aftrekkings te neem van die betaling van vrygestelde werknemers nie. Sommige aftrekkings vir nie-vrygestelde werknemers is beperk of beperk:

Loonbelasting

Die enigste uitsondering op die vereiste vir spesifieke werknemer magtiging is FICA belasting - Social Security and Medicare belasting. Die werknemer gedeelte kan afgetrek word van werknemer betaal sonder spesifieke toestemming, aangesien hierdie aftrekkings word vereis deur die federale wet.

Hierdie toelaag is van toepassing op die nuwe addisionele Medicare-belasting , wat weerhou word van hoër inkomste werknemers sodra hulle 'n spesifieke betaalvlak bereik.

As 'n Werkgewer Werknemer Betaal wil sny

Werkgewers moet weet dat werknemers die reg het om die staatsdiensdepartement of staatsbeampte te kontak indien hul betaling sonder toestemming gesny word (behalwe soos hierbo genoem). As werkgewer wil jy nie dat die staatsarbeiders in jou besigheid kom in reaksie op klagtes van werknemers nie. Hulle sal 'n volledige oudit doen en ander oortredings van indiensnemingsregte kan vind. Hulle mag besluit om federale agentskappe te kontak indien hulle federale oortredings vind. Nie 'n aangename prentjie vir jou besigheid nie.

vergelding

En moenie dink aan die ontslag van werknemers omdat hulle 'n klag ingedien het nie. Federale en staatswette beskerm werknemers teen onregmatige beëindiging.