Wie kan 'n besigheid besit?

Eienaarskap van LLC's, S Korporasies, Korporasies

Wie kan 'n besigheid besit? Dit lyk dalk as 'n dom vraag, maar dit is nie. Sommige soorte individue en ander sake-entiteite kan 'n besigheid besit, maar daar is beperkinge en beperkings op wie 'n besigheid kan besit.

Kan 'n nie-Amerikaanse burger 'n besigheid in die VSA besit?

Ja en nee. Soos bespreek in die Entrepreneur, as jy nie 'n Amerikaanse burger is nie, kan jy 'n besigheid in die VSA besit as jy 'n groen kaart as permanente inwoner het of as jy spesifieke soorte visum (E-1 of E-2) het.

Om 'n ITIN (ID kaart) te hê, is nie genoeg om jou te kwalifiseer om 'n besigheid te besit nie.

Maar 'n nie-inwoner uitheemse mag nie 'n aandeelhouer van 'n S-korporasie wees nie .

VSA Korporatiewe Dienste bied meer gedetailleerde inligting oor verskillende soorte visums en hul geskiktheid om 'n besigheid in die VSA te open. En die Amerikaanse Burgerskap- en Immigrasiedienste ('n deel van Homeland Security) het 'n entrepreneursvisumgids wat jou kan help om aan die gang te kom.

Kan 'n kind 'n besigheid besit?

Daar is geen federale beperking op kinders wat aan 'n besigheid deelneem nie, insluitende 'n LLC, S-korporasie of vennootskap. Maar die meeste lande vereis dat die hoof-eienaars (besluitnemers) van 'n besigheid ouer as 18 is.

Voordat jy 'n kind in 'n besigheid insluit, moet jy rekening hou met die implikasies van 'n minderjarige in 'n besigheidsituasie. 'N Kontrak met 'n minderjarige is nie bindend nie, aangesien die kind nie wetlik bevoeg is om 'n kontrak te sluit nie en die kontrak kan verwerp, wat lei tot moeilike regsituasies.

Dit sluit in ondertekening vir besigheidsleninge, bruikhuurkontrakte, en verkoper of kliëntkontrakte.

'N Kind moet nie die enigste eienaar van 'n besigheid wees nie, om die redes hierbo genoem. Het iemand anders die daaglikse besluitneming en kontrak onderteken. Die konsep van "oënskynlike gesag" werk hier. Skynbare gesag beteken dat iemand redelikerwys kan aflei dat iemand ('n kind, in hierdie geval) gesag het om op te tree en die besigheid aan 'n kontrak te bind.

Wie kan 'n S-maatskappy besit?

Die S-korporasie het verskeie beperkinge op eienaarskap. Hierdie besigheidsvorm is geskep om sake-eienaars die geleentheid te bied om voordeel te trek uit hierdie kruising tussen 'n LLC en 'n gereelde maatskappy, maar daardie voordeel word nie aan almal toegeken nie.

Soos 'n korporasie het 'n S-korporasie aandeelhouers as eienaars. Hierdie aandeelhouers kan nie die volgende insluit nie:

Hierdie eienaarskapbeperkings is ook van toepassing op LLC se geselekteerde S-korporasie status.

Die IRS maak dit moontlik om "sekere soorte boedels en trusts" te wees om aandeelhouers van 'n S-korporasie te wees.

Kan 'n besigheid 'n ander besigheid besit?

In baie gevalle kan 'n besigheid 'n ander besigheid besit. Die mees algemene soort sake-eienaarskap van 'n ander besigheid is 'n filiaalmaatskappy .

'N TG wat kies om as 'n S-korporasie te belas, moet dieselfde beperkings op eienaarskap as die S-korporasie nakom, in terme van nie-inwoner vreemdelinge en die beperkings op vennootskappe en korporasies wat S-korporasies besit.

Kan 'n landgoed of 'n trust 'n besigheid besit?

Eerstens, laat ons die term "boedel" definieer. 'N Boedel is die eienaarskap van bates, of al die geld en eiendom wat deur 'n individuele persoon besit word; Dit is ook die netto waarde van die persoon, insluitende beide wat besit en wat verskuldig is.

Ons verwys gewoonlik na 'n boedel as die bates in 'n testament ten tyde van iemand se dood. 'N Boedel kan in 'n persoon se naam gehou word, of dit kan in 'n vennootskap of in 'n ander reëling gehou word.

'N Trust is 'n entiteit wat bates bestuur, op 'n soortgelyke wyse aan 'n eiendomsbestuurder.

'N Landgoed het gewoonlik 'n eksekuteur of administrateur, wat die bates van die boedel bestuur. Die boedel kan beleggings maak, insluitend belegging in vaste eiendom. 'N Boedel kan in 'n besigheid belê as aandeelhouer of vennoot. In die geval van 'n vennootskap, sou die boedel 'n beperkte vennoot wees.

Soos hierbo genoem, kan 'n boedel of trust nie 'n aandeelhouer van 'n S-korporasie wees nie.