Leer oor 'n besigheidsinstelling

U het die term "vestiging" gehoor, miskien met verwysing na u plaaslike kroeg ('n drankwinkel) of 'n goedkoop boetiek. 'N Stigting is 'n belangrike konsep in besigheid omdat dit sulke aktiwiteite soos belasting en wette bepaal.

Wat 'n instelling is

'N Stigting is 'n enkele besigheidsplek van 'n maatskappy wat in 'n enkele aktiwiteit besig is. 'N Stigting is 'n besigheidsplek, 'n plek waar sake gedoen word.

'N Stigting moet 'n plek wees waar hul besigheidsaktiwiteit plaasvind met die doel om betaal te word vir die verkoop van goedere of dienste, selfs al vind daar geen spesifieke verkope plaas op daardie plek nie.

Byvoorbeeld, 'n onderneming kan wees

'N vestiging vir 'n besigheid kan 'n onderneming wees. Byvoorbeeld, as jy 'n tuis kantoor in New Jersey, en takkantore in Pennsylvania en Maryland het, het jy vestigings in al hierdie plekke.

'N Huishoudelike besigheid kan 'n onderneming wees, indien dit andersins by die definisie pas, al is dit nie jou hoofkantoor nie. Byvoorbeeld, as jy produkte by jou huis stoor, of as jy 'n kantoor by jou huis het waar jy sake doen, kan jou huis as 'n onderneming beskou word.

Die Departement van Arbeid bepaal dat 'n onderneming die volgende is:

'n ekonomiese eenheid wat goedere verwerk of dienste lewer, soos 'n fabriek, myn of winkel. Die vestiging is oor die algemeen op 'n enkele fisiese plek en is hoofsaaklik betrokke by een soort ekonomiese aktiwiteit. 'N Stigting kan ook 'n winkel, kantoor of ander fisiese entiteit wees wat goedere of dienste verkoop wat fisies van mekaar onderskei fasiliteit bedryf deur 'n besigheid.

Vestigings en Belastings

Verskeie belastings staatmaak op die beginsel van sake-instellings vir hul belastingowerheid. As 'n besigheid byvoorbeeld 'n onderneming of besigheidsplek in 'n staat het, het die besigheid 'n belastingneksus in daardie staat. Die staat kan dan 'n inkomstebelasting op die inkomste van daardie onderneming oplê, en dit kan ook vereis dat die diensverskaffer belasting moet invorder, rapporteer en betaal . Op plaaslike vlak moet 'n besigheidsinstelling wat eiendom besit, eiendomsbelasting betaal .

Stigtings in Besigheidsregulering

As jou besigheid verskeie plekke in verskillende lande het, het jy inrigtings in daardie lande, en jy is dus besig om sake te doen in daardie lande. Dit beteken dat as jy 'n LLC of 'n korporasie in een staat het, en takke in ander lande, moet jy dalk 'n buitelandse (uit die staat) LLC of korporasie in 'n ander staat hê en belasting en ander gelde in daardie staat betaal.

Instellings in diensreg

Die term "vestiging" is belangrik in arbeidsreg en arbeidsverhoudinge omdat hierdie wette van toepassing is op werknemers by inrigtings. Byvoorbeeld, 'n winkel (vestiging) in besit van 'n maatskappy in een staat mag verskillende toepaslike arbeidswette hê as 'n winkel (vestiging) wat deur dieselfde maatskappy in 'n ander staat besit word.

Die Departement van Arbeid gebruik die term "vestiging" om besigheidsliggings wat deur OSHA-inspekteurs besoek word, te beskryf en om kleinhandelinrigtings vir doeleindes van die Wet op Billike Arbeidsstandaarde (FLSA) te definieer .

Vestigings in Verdrae

Hier is 'n interessante noot: IRS Publication 597 is inligting oor 'n verdrag tussen die VSA en Kanada met betrekking tot inkomstebelasting. Die verdrag stel Kanada die reg om inkomstebelasting op 'n besigheid te hef indien dit 'n diensstaat in Kanada het:

... as jy of jou onderneming dienste in Kanada lewer, kan jy hanteer word as 'n vaste diensstaat in Kanada, selfs as jy nie 'n vaste basis in Kanada het waaruit jy werk nie.