Wat is 'n eiser in 'n regsgeding?

Eiser of Eiser in 'n Burgerlike Prosesreg

Eiser in 'n regsgeding. Robert Daly

Die terme "eiser" en "verweerder" gaan terug na die Middeleeue toe die Engelse gemene regspraktyke tot stand gekom het. Die term "eiser" kom van die Ou-Engels vir "verontregte" of "opperbendes" en het dieselfde wortel as "klagte".

Die eiser is die persoon wat hofgeding aanhangig maak deur 'n pleit of mosie in te dien. Meer dikwels hierdie dae, in siviele regsgevalle, word eiser dikwels 'n eiser genoem.

Dit wil sê, die eiser of eiser is die persoon wat 'n eis teen 'n ander persoon aanhangig maak. Die term eiser word ook in arbitrasiesake gebruik.

Die ander party in 'n regsgeding is die verweerder of respondent (die een wat reageer). Die verweerder is die persoon wat gedagvaar word of die persoon teen wie die klagte ingedien word.

Eisers in Siviele Litigasie

Die meeste sake- litigasie handel oor burgerreg; dit is een party wat 'n regsgeding teen 'n ander party bring. 'N "party" in hierdie gevalle kan 'n individu of 'n besigheid of organisasie wees (soos 'n organisasie sonder winsbejag).

Burgerlike reg het meestal te doen met die mislukking van een party om iets te doen of te vermy om iets te doen wat iemand anders seergemaak het. Hierdie konsep word soms spesifieke prestasie genoem . Dit is, die verweerder versuim het om 'n spesifieke daad uit te voer.

Byvoorbeeld, as een party (die verweerder) versuim om geld te betaal aan 'n ander party (die eiser), moet die eiser hof toe gaan om die geld terug te kry.

Hoe 'n eiser 'n regsgeding aanhangig maak

Om 'n regsgeding te begin, moet die eiser 'n klag en 'n dagvaarding in die toepaslike hof indien. Dit is twee afsonderlike dokumente. Die klagte stel die redes vir die regsgeding uiteen deur te beskryf wat die verweerder verkeerd gedoen het (byvoorbeeld kontrakbreuk).

Die dagvaarding stel spesifieke vereistes vir die ander party om te reageer.

Soms is die reaksie in geskrewe vorm, terwyl die dagvaarding op ander tye in die hof verskyn (byvoorbeeld in die hof vir klein eise ).

Hierdie dokumente, saam met ander dokumente waarin die eiser se saak uiteengesit word, word verwys as "pleitstukke." Die regsgeding gaan voort uit hierdie aksies.

Bewyslas vir die eiser in siviele regsgedinge

In beide siviele en kriminele sake het die eiser die bewyslas. Die eiser moet bewys dat sy of haar saak waar is, teen 'n standaard. Dit maak sin, want die eiser is die partytjie wat die saak by die hof bring, so hy of sy moet moet bewys waarom die saak gehoor moet word en waarom sy eis geldig is.

In siviele sake word die bewyslas genoem "oorweging van bewyse." Anders as in kriminele sake, waar die bewyslas 'n redelike twyfel is, is oorweging van bewyse minder moeilik om te bewys. Hierdie term verwys na die gewig van die bewyse, nie die bedrag nie. Die getuienis word geweeg deur 'n regter of jurie en watter kant het die mees oortuigende getuienis, met die meeste waarskynlikheid om waar te wees, word die oordeel toegeken.

'N Spesiale saak van bewyslas vir eisers

In die meeste federale belastingkwessies is die IRS die eiser en die individu of besigheidsbelastingbetaler is die verweerder.

Maar in die geval van belastinghof is die individuele belastingbetaler die eiser en die IRS is die verweerder. Dit is omdat

Algemene Misbruik: Die woord "eiser" is nie dieselfde woord as eiser nie, hoewel hulle dieselfde wortel het. Plaintiewe beteken hartseer of treurig, soos in 'n eiserlike melodie.