Layaway Wette en die skep van beleid

Die skep van 'n Layaway-beleid

Daar is geen federale wetgewing in die Verenigde State wat spesifiek ontslagtransaksies bepaal nie. U moet egter bewus wees van twee federale wette - die Wet op die Federale Handelskommissie en die Waarheid in Uitleenwet - wat u plan vir losgelaat kan beïnvloed. Daarbenewens moet jy bewus wees dat ontspanningspraktyke deur staats- of plaaslike wette geraak kan word.

Federale wette

Die Wet op die Federale Handelskommissie verbied onregverdige of misleidende dade of praktyke in of beïnvloed handel.

Versuim om belangrike bepalings van u loslaatplan onder sekere omstandighede bekend te maak, kan die Wet oortree. Die inligting in hierdie boekie moet u in staat stel om sulke moontlike oortredings te vermy.

U losmaakplan kan deur die Wet op Waarheid in Uitleen gedek word indien u van u kliënte vereis om skriftelik saam te stem om alle betalings te maak totdat 'n item ten volle betaal is. As u nie u kliënt skriftelik bind om die loskoopkoop te voltooi nie, is die Waarheid in Uitleenwet nie van toepassing nie.

Staats- en Plaaslike Wette

Sekere staats- en plaaslike wette is spesifiek van toepassing op afleggings. Hierdie wette wissel wyd in wat hulle benodig. Daarbenewens het die meeste state algemene wette op die gebied van verbruikersbeskerming, wat van toepassing kan wees op layaways.

Lees verder om meer te leer oor die skryf van 'n ontspanningsbeleid.

Openbaarmaking van Layaway Terme

Daar is goeie besigheidsredes om jou losgelaatskliënte skriftelike openbaarmakings te gee:

Belangrike aangeleenthede om te openbaar

Daar is 'n paar belangrike aspekte van losplanne om oorweging te gee.

Dit sluit in: kansellasie- en terugbetalingsbeleid ; betalingsplanne; diens- of ontslagkoste; en die ligging , beskikbaarheid en identifikasie van ontspanningsware.

Kansellasie- en terugbetalingsbeleid

Dit is altyd 'n goeie sakepraktyk om kliënte in te lig oor jou kansellasie- en terugbetalingsbeleid omdat die afwesigheid van kansellasie- en terugbetalingsinligting 'n groot bron van ontevredenheid vir kliënte kan wees. Deur hierdie beleid skriftelik te openbaar, kan u klagtes en klagtes van kliënte ontevrede verminder.

Kleinhandelaars gebruik 'n aantal verskillende terugbetalingsbeleid vir loslatingstransaksies. Sommige gee volle of gedeeltelike kontant terugbetalings indien leemtes nie voltooi is nie. Ander gee krediet vir toekomstige aankope. Staatswet mag bepaal watter terugbetalingsbeleid jy moet volg.

Wanneer u u kansellasie- en terugbetalingsbeleid beskryf, gebruik duidelike, eenvoudige en direkte taal.

As u nie volle terugbetalings gee nie, meld duidelik hoeveel, indien enigiets, u sal hef vir die onvolledige ontslagtransaksie. U moet egter die wette in u toestand nagaan. Sommige state beperk die hoeveelheid kleinhandelaars mag hef. Deur u terugbetalingsinligting bekend te maak, sal u kliënte weet wat om te verwag as hulle nie die loskoop-aankoop voltooi nie.

Lees verder om meer te leer oor losgelaatbetalings en koste.

Betalingsplanne

As u 'n spesifieke bedrag benodig om met vaste tussenposes (byvoorbeeld elke twee weke) betaal te word, of dat betalings binne 'n vasgestelde tydperk voltooi moet word (byvoorbeeld binne 60 dae na die aanvang van die ontslag) Dit sal jou helpers help om jou presiese vereistes te ken. Hierdie openbaarmaking kan insluit:

Terwyl die dollarbedrag, die aantal, en soms die frekwensie van betalings kan wissel met die koste van die aankoop, kan u 'n standaard betaling openbaarmakingsformaat ontwikkel. Byvoorbeeld, jou loslaatverkooppunt kan sê:

U betalings van ten minste $ ______ is verskuldig op die dag van elke maand, vir maande, begin. Finale betaling is verskuldig deur ______.

Vae beskrywings van betalingsterme help nie u kliënte om u beleid te verstaan ​​nie. Drie sulke vaag, maar algemeen gebruikte frases word hieronder gegee, tesame met redes waarom hulle onvoldoende is:

  1. Betalings word elke 15 dae betaal. Onvoldoende omdat: Dit vertel jou kliënte nie wanneer hul betalings begin nie, wanneer die volgende betalings verskuldig is, of wanneer die finale betaling gemaak moet word.
  2. Betalings moet in drie gelyke paaiemente gemaak word. Onvoldoende omdat: Dit vertel jou kliënte nie die begin- of einddatums van hul losplanne nie, en gee ook nie die presiese dollarbedrag wat hulle elke keer moet betaal nie.
  3. Finale betaling is oor drie maande verskuldig. Onvoldoende omdat: Dit gee nie aan u kliënte die vereiste betaalbedrae, die datums waarop betaling betaalbaar is nie, of die datum waarop die finale betaling gemaak moet word.

Sommige kleinhandelaars het 'n beleid om die ontslag te kanselleer indien die kliënt nie 'n betaling op 'n sekere datum doen of die transaksie binne 'n bepaalde tydperk voltooi nie. As u so 'n beleid het, oorweeg dit om u kliënte skriftelik in kennis te stel om misverstande te vermy.

Sommige ander kleinhandelaars sal 'n afleggingsdatum vir afleggings laat verloop, veral as die betalings amper voltooi is.

As 'n herinnering stuur sulke kleinhandelaars kennisgewings aan hul kliënte en gee hulle 'n nuwe datum wanneer alle betalings voltooi moet word. As u so 'n beleid het, kan u 'n kennisgewing gebruik wat sê:

Ons het die vervaldatum vir u finale betaling op u ontslagskaal na _____________ verleng. As ons nie u betaling teen hierdie datum ontvang het nie, sal ons die gekanselleerde aankoop oorweeg.

Diens- of Layaway-koste

As u 'n diens of losgelaat by die koopprys byvoeg, sal u kliënte dit waarskynlik wil weet voordat hulle die loslating begin. Jou tekens- of loslaatverkooppunt kan sê:

Daar sal 'n ontslaglading van $ _______ wees.

As enige ander koste, soos gestuur, opgelê word, is dit nuttig om u kliënte met 'n soortgelyke verklaring in te lig.

Ligging van Layaway Merchandise

Kliënte wat koopware koop op losband kan verwag dat die item eintlik "weggelaat" sal word, fisies geskei van voorraad beskikbaar vir verkoop. Baie kleinhandelaars verwyder losmaak artikels uit die verkoopsvloer; Ander hou groot items, soos meubels of groot toestelle, op die verkoopsvloer, maar merk hulle "verkoop." As u nie die loskoopkoop uit handelsware verkoop wat geskei word nie, kan u klagtes oor toekomstige klagtes vermy word.

Jy kan die inligting plaas of dit op die loslaatverkooppunt insluit. Byvoorbeeld, 'n teken kan sê:

Groot afleggings aankope sal op die verkoopsvloer bly maar sal gemerk word "verkoop."

Beskikbaarheid van goedere

As die goedere bestel moet word, sal u kliënte waarskynlik wil weet wanneer en onder watter omstandighede dit bestel gaan word. 'N Kennisgewing wat jou beleid verduidelik, kan sê:

Handelsware moet bestel word. As u goedere koop, sal ons u loslaatbestelling bestel wanneer u die helfte van die koopprys betaal het.

Identifikasie van Handelsware

Aangesien daar 'n paar maande tussen die tyd verloop, is 'n loskoop-aankoop begin en die tyd waarop die goedere opgehaal word, kan u kliënte nie altyd al die besonderhede van die goedere wat hulle gekoop het, onthou nie.

Om te help vermy potensiële verwarring oor die spesifieke goedere wat gekies is, kan u die loslaat-item op die loslaatverkope-strokie identifiseer.

Die beskrywing van die items wat kenmerkende kenmerke, soos kleur, grootte, voorraadnommer, modelnommer en handelsnaam of vervaardiger, kan beskryf, kan misverstande voorkom wanneer die kliënt die finale betaling maak en gereed is om die loskoopgoedere te eis. Byvoorbeeld, jy kan 'n rok wat op lekkasies gekoop is, identifiseer soos:

Een rooi rok, grootte 10, Dresswell Company, Style # 130 A

Algemene maniere om voorwaardes te openbaar

Besighede kommunikeer hul ontslagterme op verskillende maniere. Sommige plaas hul loslaatvoorwaardes op 'n bord in hul winkels. Ander het hul ontsettings op loskoopverkope, en bied kliënte 'n afskrif wanneer 'n aankoop gemaak word. Sommige kleinhandelaars gebruik beide verkoopsontvangste en tekens.

Om misverstande te vermy. Probeer altyd om te sê wie sal doen wat op u verkoopkwitansie is. Dit sal jou kliënte spesifiek laat weet wat hulle moet doen om hul deel van die ontslagtransaksie te vervul. Duidelike voorbeelde, kort sinne en maklik om te lees tipe sal help om jou boodskap oor te dra.

As u 'n teken in u winkel plaas, moet die teken (of tekens) op 'n gepaste en opvallende plek (of plekke) geplaas word en die boodskap moet duidelik en groot genoeg wees om van 'n afstand af te lees.