Inkomste Verspreiding vir Kanadese Besighede

Die Reëls vir Inkomste Versplintering in Kanada

Inkomste-splitsing is die oordrag van inkomste van 'n persoon in 'n hoër inkomstebelastingkoeël aan 'n familielid in 'n laer inkomstebelasting. Omdat in Kanada jou inkomste teen 'n hoër koers belas word, hoe hoër is jou inkomste (sien federale belastingkoerse), deur 'n gedeelte van jou inkomste te oordra aan 'n familielid wie se inkomste laer is as joune, jy kan aansienlik laer inkomstebelasting betaal.

En terwyl die Family Tax Cut wat individue toelaat om hul inkomste te verdeel met 'n gade vir 'n belastingkrediet tot $ 2000, is weg, het ondernemings steeds inkomstebelastingstrategieë beskikbaar vir hulle wat aansienlike belastingbesparings kan skep.

Daar is hoofsaaklik twee maniere waarop jy jou besigheidsinkomste kan verdeel:

1) deur dit aan familielede te betaal as salaris of lone

2) deur sommige van u inkomste aan familielede oor te dra deur dividende

Inkomste verdeel deur die betaling van salaris of lone

As Kanadese besigheidseienaar kan u u werklike inkomste verminder deur u gade en / of kinders as werknemers te huur en u besigheidsinkomste in die vorm van salaris of lone oor te dra.

Veronderstel jou besigheid se netto inkomste is byvoorbeeld $ 75,000. Maar jou gade het al daardie jaar in die besigheid gewerk, en jy het hom 'n salaris van $ 30,000 betaal. Jou netto inkomste daal tot $ 45,000, 'n aansienlike belastingbesparing vir jou. En omdat jou eggenoot se inkomste van $ 30,000 belas word teen 'n laer inkomstebelastingkoers, kry jy in werklikheid 'n dubbele belastingbesparing.

En die Kanadese inkomstebelastingbesparings is nie die enigste voordele vir hierdie belastingstrategie nie. Omdat jou gade nou 'n inkomste het, sal hy of sy bydra tot die CPP en kan bydra tot 'n RRSP , wat jou help om albei 'n gemakliker aftrede te bou.

Die Reëls vir Inkomste Versplintering in Kanada deur Huur Familie

1) Jou gade moet werklik vir die besigheid werk. Dit beteken dat hy of sy aangewese pligte moet hê wat hy of sy verrig, net soos enige ander werknemer. En as werkgewer moet jy die vereiste werknemer rekords hou en onderhou.

Sê net dat jou eggenoot verlede jaar vir jou gewerk het en kies 'n nommer wat jy van die lug hou, is nie genoeg nie.

2) As werkgewer moet jy jou gade 'n salaris of loon betaal wat ooreenstem met die salaris of loon wat jy iemand anders sal betaal om dieselfde werk te doen. Jy kan hom of haar nie $ 70,000 betaal om basiese kantoor take te doen nie, soos byvoorbeeld die indien van en die beantwoording van die fone . As u gade vir u as kantoorassistent werk, moet u hom of haar 'n tarief betaal wat gelyk is aan wat ander kantoorassistente maak.

Om werknemerrekords te hou en jou eggenoot 'n toepaslike loon of salaris te betaal, is 'n klein prys om te betaal vir sulke kragtige Kanadese inkomstebelastingvoordele. As jou gade of kind nie reeds 'n werknemer van jou is nie, is dit dalk tyd om ernstig te dink oor wat hy of sy vir jou besigheid kan doen.

Inkomste Verspreiding deur dividende

As u besigheid geïnkorporeer is (sien ' n vorm van sake-eienaarskap kies ), is 'n ander metode van inkomsteversplitsing om dividende aan u gade en kinders te betaal. Die groot ding oor hierdie belastingstrategie is sy buigsaamheid; Die bedrag van dividende en die ontvangers van hulle kan wissel van jaar tot jaar, afhangende van hoeveel inkomste u wil versprei om u belastingkrag te verlaag.

Om u inkomste te verdeel met behulp van dividende, moet u u korporasie opstel sodat u gade en kinders aandeelhouers is; dan kan jy dividende tussen familielede verdeel om jou belastinglas te verminder. Let daarop dat aangesien dividende aan aandeelhouers betaal word, hoef die familielede nie werknemers van die besigheid te wees om dividende te ontvang nie (alhoewel hulle ook werknemers van die besigheid kan wees en 'n salaris sowel as aandeelhouersdividende ontvang).

U korporasie kan so gestruktureer word dat daar bykomende nie-stemgerigte aandeleklasse vir familielede is. Dit is veral handig vir kinders, aangesien nie-stemgeregtigde aandeelhouers dividende kan ontvang, maar nie die reg het om deel te neem aan besluite rakende maatskappybeleid nie. Vir meer inligting oor die strukturering van aandeel-eienaarskap, kyk Hoe stel ek aandele klasse vir my nuwe korporasie op?

en statute van inlywing .

Die Reëls vir Inkomste Spoeg in Kanada deur Dividende aan Familie te betaal

Die reëls vir verdeelde inkomste wat deur dividende ontvang word, verander vanaf die 2018 belastingjaar.

Eenvoudig gestel, die huidige belasting op gesplete inkomste, wat die hoogste marginale belastingkoers (tans 33 persent federale plus provinsiale belasting op tyd van skryf) toepas om inkomste wat deur sekere familielede onder die ouderdom van 18 ontvang word, te verdeel, word uitgebrei om te dek sommige familielede ouer as 18 jaar oud, wat die voordeel van die verdeling van die gesplete inkomste teen 'n laer marginale koers uitskakel.

Die sleutel tot die gebruik van hierdie metode van inkomsteblootstelling is dus om te verseker dat die dividende nie na familielede met laer inkomste gaan nie, wat deur die Belasting op Gelyke Inkomste geraak sal word deur aandag te skenk aan die uitsluitings en om te verseker dat daardie familielede die reëls.

Byvoorbeeld, as die familielid wat die dividend ontvang 18 jaar of ouer is, sal die dividend nie geraak word deur die Belasting op Verplichte Inkomste as dit kom uit 'n "uitgesluit onderneming" nie,

'n Verwante Sake waar die individu aktief betrokke was op 'n gereelde, deurlopende en wesenlike basis ("Aktief Betrokke") in die aktiwiteite van die besigheid in die belastingjaar of in enige vyf voorafgaande belastingjare van die individu.

"'N Persoon sal geag word Aktief Betrokke te wees indien die individu in die besigheid minstens 20 uur per week werk gedurende die gedeelte van die belastingjaar van die individu wat die besigheid bedryf, of aan daardie vereiste voldoen vir enige vyf vorige jare Die vyf belastingjare hoef nie opeenvolgend te wees nie. In enige ander geval, of 'n individu aktief betrokke is, sal dit afhang van die feite en omstandighede van daardie saak. "( Voorligting oor die toepassing van die verdelingsreëls vir volwassenes , Kanada Inkomsteagentskap).

As u besigheid seisoenaal is, moet die familielid slegs 20 uur per week gewerk het gedurende die gedeelte van die jaar wat u besigheid bedryf het.

Die ander uitsonderings is:

Jy kan meer uitvind oor hoe om die krag van inkomste vir jou te verdeel, deur te praat met jou rekenmeester .