Meer maniere om jou besigheid te maksimeer. Inkomstebelastingaftrekkings

Deel 1: Motorbelastingaftrekkings

Die eerste paaiement van hierdie reeks, maksimeer u besigheids inkomstebelasting aftrekkings , bespreek die hou van u besigheidskoste dwarsdeur die jaar, belastingaftrekkings wat verband hou met die koste van sake doen, en tuisondernemingsaftrekkings. Hierdie artikel dek:

Sodra u albei hierdie belastingartikels gelees het, het u 'n volledige lys van besigheidsuitgawes wat u kan kontroleer voordat u u kwitansies en dokumente aan u rekenmeester oorhandig of gebruik om u eie inkomstebelastingvorm te voltooi - natuurlik , om u besigheidsbelastingaftrekkings te maksimeer

Kom ons kyk eers na aftrekkings wat verband hou met voertuie.

As jy 'n voertuig in die loop van jou besigheid gebruik, het jy al jou besigheidskoste met betrekking tot jou motor (s) afgetrek?

Die koste van brandstof, motorolie en smeermiddels wat in u besigheid gebruik word, is toelaatbare aftrekkings. (Dit sluit petrol in!) U kan ook die lisensie- en registrasiefooie, versekering en die koste van onderhoud en herstel van voertuie eis. As jy die geld geleen het om 'n voertuig te koop, kan jy die rente op jou lening as 'n besigheidskoste eis. As jy 'n voertuig gehuur het, kan jy die huurkoste eis.

Die vang met voertuigaftrekkings is om seker te maak dat jy tussen besigheid en persoonlike gebruik onderskei. As u 'n voertuig het wat u vir besigheid en plesier gebruik, kan u slegs die gedeelte van die motoruitgawes wat verband hou met besigheidsgebruik as 'n besigheidsbelastingaftrekking eis.

Vir meer besonderhede oor hierdie uitgawes en hoe om dit as besigheidsaftrekkings te eis, sien Wat Motorvoertuiguitgawes kan u op inkomstebelasting in Kanada eis?

Om hierdie uitgawes behoorlik te dokumenteer en om seker te maak dat jy soveel van 'n belastingaftrekking eis as wat jy kan, moet jy 'n voertuig se logboek hou. Hoe om 'n logboek te hou om motorvoertuiguitgawes te eis, verduidelik hoe.

As u meer as een voertuig gebruik het om inkomste oor die afgelope jaar te verdien, is dit belangrik dat u afsonderlike rekords vir elke voertuig hou en u uitgawes dienooreenkomstig bereken.

Die afdeling Motorvoertuiguitgawes van die Kanada Inkomste-agentskap se Besigheids- en Professionele Inkomstegids verduidelik die drie klasse voertuie vir inkomstebelastingdoeleindes. Die CRA onderskei tussen motorvoertuie, motors en passasiersvoertuie, en die klas voertuig wat jy het, kan jou toelaatbare aftrekkings beïnvloed.

Byvoorbeeld, as jy die geld geleen het om 'n passasiersvoertuig te koop wat jy gebruik om inkomste te verdien, is die bedrag wat jy kan aftrek beperk, asook 'n aantal huurgeld wat jy kan aftrek.

As jy 'n voertuig gekoop het of gaan koop vir besigheidsgebruik, moet jy ook bewus wees van Kapitaalkostebelasting , die belastingmetode wat jy moet gebruik om die koste van daardie voertuig oor 'n tydperk van jare af te skryf. Hoe om CCA (Capital Cost Allowance) op 'n voertuig wat vir besigheid gebruik is, te eis, verduidelik hoe om dit te doen.

Die Gids gee ook 'n voorbeeld van hoe om die bedrag van aftrekbare rente te bereken op geld wat jy geleen het om 'n passasiersvoertuig te koop wat jy vir sakedoeleindes gebruik het.

Nou, wat van daardie inkomstebelastingaftrekkings met betrekking tot reis?

As jy gereis het om besigheid te doen oor die afgelope jaar, het jy al die verwante reisuitgawes afgetrek by die berekening van jou klein besigheidsbelastingaftrekkings?

Alhoewel u nie normaalweg enige van u lewenskoste as besigheidskoste kan eis nie, is uitgawes wat u aangegaan het terwyl u weg was van die huis af as u reis verband hou met die verdien van besigheidsinkomste, regmatige inkomstebelastingaftrekkings. Weereens moet enige en al sulke aftrekbare uitgawes gedokumenteer word met kwitansies.

U kan byvoorbeeld die koste van verblyf of die koste van taxi's of ander vervoer aftrek. U kan ook die koste van etes, drankies en vermaak eis, hoewel u nie hul volle koste kan aftrek nie.

Die algemene reël vir belastingaftrekkings wat verband hou met etes en / of vermaak, is dat u tot 50 persent van die koste van etes en / of vermaak kan aftrek, of 'n bedrag wat redelik is onder die omstandighede, wat minder is. Professionele Inkomstegids, CRA).

Vir gedetailleerde inligting oor hierdie uitgawes, sien die Reëls vir Etes en Ontspanningskoste op Kanada se inkomstebelasting .

Konvensies is 'n ander inkomstebelastingaftrekking wat jy nie wil oordink nie. U kan die koste van die byeenkoms van twee konvensies of konferensies per jaar as 'n besigheidskoste aftrek. Solank die konvensies wat u bywoon, direk verband hou met u besigheid (dus gaan na die Greybeker-toernooi nie tel nie, maar bywoning van 'n beurs kan) . U sal die besonderhede kry oor hoe om konvensionele uitgawes in die reëls vir etes en vermaakuitgawes vir Kanada se inkomstebelasting af te trek.

As die koste van die konvensie nie die koste van etes insluit nie, dan geld die algemene reël en kan u tot 50 persent van hul koste aftrek. As die koste van die konvensie nie die koste van etes, drank en / of vermaak insluit nie, en dit word nie afsonderlik op u rekening getoon nie, bereken dan die koste daarvan deur $ 50 af te trek vir elke dag wat van die totale bedrag voorsien word. van die konvensie koste. Jammer - kos en drank sluit nie bykomstighede soos koffie of donuts in nie!

Nog 'n algemene belastingvraag is hoe die gebruik van jou gade of kind in jou klein besigheid jou inkomstebelasting beïnvloed. Vervolgens verduidelik hierdie artikel die voorwaardes wat nagekom moet word voordat jy jou gade of kind se inkomste as 'n klein besigheidsbelastingaftrekking eis.

Telt u gade of kind as 'n klein besigheids belastingaftrekking?

Baie klein besigheidsmense werf hul gesinslede natuurlik as werkers. Wat inkomstebelasting betref, maak dit jou kind of gade 'n werknemer en 'n besigheidsbelastingaftrekking. As jy jou kind of gade in diens geneem het, kan jy sy of haar salaris as 'n besigheidskoste aftrek, net soos jy die salaris van enige ander werknemer sou betaal (en natuurlik die salaris op 'n T4-strokie rapporteer).

Maar die volle antwoord op die vraag of die gade of kind wat u verlede jaar in u besigheid aangestel het, kwalifiseer as 'n inkomstebelastingaftrekking hang af of u die voorwaardes van die KVV al dan nie nagekom het.

As u u gesinswerknemer as 'n besigheidskoste gaan aftrek, moet u:

Al hierdie voorwaardes moet nagekom word voordat u kind of gade as 'n wettige werknemer vir inkomstebelastingdoeleindes beskou word.

Ontvangste maak altyd saak, so as jy jou gade of kind per tjek betaal, hou die gekanselleerde tjeks vir jou rekords.

U kan u kind of gade met 'n produk van u besigheid betaal in plaas van kontant indien u wil. As jy dit doen, sal jy die waarde van die produk as 'n uitgawe in jou inkomstebelasting eis en by jou bruto verkope 'n bedrag wat gelyk is aan die waarde van die produk, terwyl jou kind of gade die waarde van die produk insluit in sy of haar inkomste.

Vir meer inligting oor die behandeling van u gade of kind as werknemer, sien die Salaris-, Loon- en Voordele-afdeling van die GOV se Besigheids- en Professionele Inkomstegids.

Vervolgens handel hierdie artikel oor ander aftrekkings wat van toepassing is op klein ondernemings, soos uitgawes met betrekking tot advertensies, regs- en rekeningkundige gelde, en die "ander" of diverse kategorieë aftrekkings.

Ander vorme van besigheidsuitgawes wat u as inkomstebelastingaftrekkings kan gebruik, sluit in advertensiekoste, rekeningkundige gelde en regskoste. En daar is 'n "Ander" kategorie besigheidskoste wat jy kan gebruik vir inkomstebelastingaftrekkings wat nie nêrens anders lyk nie. Gaan deur jou besigheidskoste vir hierdie moontlike inkomstebelastingaftrekkings:

Het jy al jou toelaatbare advertensiekoste afgetrek?

Die koste van die advertering van u kleinsakeonderneming sal bedryfsbelastingaftrekkings wees, indien die advertensiekantore Kanadese is. Dit wil sê, jy kan die koste van die advertering van jou besigheid in 'n Kanadese koerant, tydskrif of op 'n Kanadese TV-stasie of radiostasie as 'n besigheidskoste aftrek.

Maar die Advertensie-afdeling van die Besigheids- en Professionele Inkomstegids waarsku dat jy nie uitgawes kan aftrek nie "vir advertensies wat hoofsaaklik na 'n Kanadese mark gerig word wanneer jy adverteer by 'n buitelandse uitsaaier, of in 'n kwessie van 'n nie-Kanadese koerant of tydskrif."

Vermoedelik moet jy ook die koste van advertensies in 'n Kanadese e-zine of op 'n Kanadese webwerf as 'n besigheidskoste aftrek, maar nie die koste van advertensies in e-zines of webwerwe wat in ander lande ontstaan ​​nie. .

Het jy al jou toelaatbare 'ander' uitgawes afgetrek?

Hierdie vang-alle kategorie van besigheidsuitgawes dek alles van Disability-Related Modifications en Small Tools deur middel van PHSP (Private Health Services Plan) premies. As jy besigheidskoste aangegaan het wat nie in 'n ander kategorie lyk nie, is die kans groot dat hulle in hierdie een sal val.

Het u al die gelde wat verband hou met regs- en rekeningkundige dienste, afgetrek?

Al u rekeningkundige en regskoste is wettige besigheidskoste. U kan ook raadgewende fooie aftrek, soos die koste om professionele advies te kry oor die handhawing van u boeke en rekords.

Hierdie is slegs 'n paar van die besigheidsuitgawes wat kwalifiseer as inkomstebelastingaftrekkings as u 'n klein onderneming bedryf, volgens die Canada Revenue Agency (CRA). Dit is die moeite werd om die tyd te neem om seker te maak dat u al die besigheidsuitgawes waarvoor u geregtig is, afgetrek het, aangesien u besigheidsuitgawes die grootste deel van u kleinbelastingaftrekkings sal uitmaak.

En as jy twyfel oor 'n bepaalde uitgawe wat jy die afgelope jaar aangaan, onthou, raadpleeg jou rekenmeester is nie net die slim ding om te doen nie, maar ook aftrekbaar.

Vir meer inligting oor moontlike inkomstebelastingaftrekkings, soos om u nie-kapitaalverliese en kapitaalkostebydrae te maksimeer , sien 8 Belastingstrategieë om u inkomstebelastingaftrekkings te maksimeer .