Wat is die strawwe vir die indiening van 'n laat GST / HST Return?

Die antwoord hang af van die balans van u GST / HST-rekening

Wat is die strawwe vir die indiening van 'n laat GST / HST opgawe? Volgens die Kanada-inkomste-agentskap se RC4022: Algemene Inligting vir GST / HST Registrateurs, is daar geen GST-laat liassering boetes indien u GST / HST-rekening 'n $ 0-saldo het nie, of die Canada Revenue Agency (CRA) betaal u 'n terugbetaling op u GST-opgawe.

As dit egter nie die geval is nie en jy laat 'n laat opgawe indien, is die GST-boetes 1% van die verskuldigde bedrag plus die resultaat van die volgende berekening:

25% van die bedrag wat u bereken het in (a) hierbo × die aantal maande wat die opgawe agterstallig is, tot 'n maksimum van 12 maande. Sê byvoorbeeld dat jy $ 10,000 in GST? HST skuld en jy is ses maande laat in die betaling. Benewens die oorspronklike $ 10,000 GST? HST-betaling wat jy sou skuld:

(1% van $ 20,000) + 25% van (1% van $ 20,000) x 6 = $ 500 in strawwe

Maar dis nie alles nie. Die Agentskap vir Inkomste in Kanada sal ook rente op 'n agterstallige bedrag hef wat gelyk is aan die 90 dae-tesourie-wisselkoers plus 4% .

Laat indiening van 'n GST / HST opgawe is nie die enigste manier waarop jy GST / HST strawwe kan aangaan nie.

Ignoreer 'n vraag na lêer

U kan ook beboet word vir nie-nakoming. As u 'n eis ontvang om 'n teruggawe te stuur en dit nie doen nie, sal 'n boete van $ 250 gehef word.

Inskrywing van verkeerde opbrengste

As u 'n onakkurate opgawe indien, kan u onderhewig wees aan 'n boete van:

5% van die bedrag plus 1% per maand van die verskil tussen die gerapporteerde bedrag en die werklike bedrag (tot 'n maksimum van 10%) .

Paaiementbetalings

As u opdrag gegee is om paaiementbetalings te maak en u nie op die betaaldatum betaal nie, kan u rente op die 90 dae-tesourie wisselkoers plus 4% gehef word totdat die geïnstalleerde bedrag plus opgelope rente betaal is.

Jy kan nie GST-strawwe van inkomstebelasting aftrek nie!

Om net sout in die wond te vryf, kan u nie enige inkomstebelastingaftrekking eis vir enige boete wat u betaal of verskuldig is vir die versuim om 'n GST / HST opgawe in te dien of vir enige agterstallige rente wat u betaal of verskuldig is vir uitstaande GST / HST bedrae nie.

Die moraal van die storie is dat jy beslis jou GST / HST-opgawe betyds wil ontvang as jy die geld van die Kanada-inkomste-agentskap skuld.