Algemene indeks van finansiële inligting (GIFI)

'N noodsaaklikheid vir die indiening van korporatiewe belasting in Kanada

omskrywing te vervang:

GIFI staan ​​vir die Algemene Indeks van Finansiële Inligting.

Die GIFI is in 1999 deur die Kanada Inkomstediens (CRA) geskep. Die GIFI is 'n stelsel wat 'n unieke kode toeken aan 'n lys van items wat algemeen op besigheid se inkomstestaat , balansstate en state van behoue ​​verdienste gevind word .

Waarvoor word die GIFI gebruik?

Die doel van die GIFI is om die CRA in staat te stel om finansiële inligting doeltreffend te versamel en te verwerk; Byvoorbeeld, die GIFI laat die CRA geldige belasting inligting elektronies eerder as met die hand.

Inligting uit finansiële state word onder die toepaslike GIFI-kode gekategoriseer en op korporatiewe inkomstebelastingopgawes ingeskryf. As jy 'n T2-inkomstebelastingopgawe ( die belastingopgawe vir korporasies ) indien, moet jy die GIFI gebruik, en kies die GIFI-kodes wat die beste pas by die items wat jy rapporteer.

Voorbeelde van GIFI-kodes vir Bedryfsbates
kode GIFI naam
1000 Kontant en deposito's
1001 Kontant - bankontwerpe, banknote, tjeks, munte, geldeenheid, geldopdragte, posnotas en na-gedateerde tjeks
1002 Deposito's in Kanadese banke en instansies - Kanadese geldeenheid
1003 Deposito's in Kanadese banke en instellings - Buitelandse valuta
1006 Krediet-unie sentrale deposito's (slegs krediet unies)
1060 Debiteure ontvangbaar ( eise, dividende, tantieme en subsidies ontvangbaar)
1061 Toelae vir twyfelagtige rekeninge
1066 Belastings ontvangbaar ( GST / HST , inkomstebelasting terugbetalings en belastingkrediete ontvangbaar)
1067 Rente ontvangbaar
1068 Terugbetalings ontvangbaar
1120 voorrade
1121 Voorraad van goedere te koop ( voltooide goedere)
1122 Voorraad dele en voorrade
1123 Voorraad eiendomme ( maatskappye betrokke by Real Estate, ontwikkeling of konstruksie)
1124 Inventaris van aggregate
1125 Werk aan die gang ( goedere in proses)
1126 Grondstowwe
1180 Korttermynbeleggings ( korttermynnotas)
1181 Kanadese termyn deposito's
1182 Kanadese aandele
1183 Kanadese effekte
1184 Kanadese tesourie rekeninge
1186 Ander korttermyn-Kanadese beleggings
1240 Lenings en aantekeninge ontvangbaar
1241 Vraaglenings ontvangbaar ( bedrae soos oproeplenings, daglenings en vraaglenings)
1242 Ander lenings ontvangbaar
1243 Notas ontvangbaar
1244 Verbandlenings ontvangbaar
1300 Te danke aan aandeelhouer (s) / direkteur (s) (slegs korporasies)
1301 Weens individuele aandeelhouers (e) (slegs korporasies)
1302 Verlies van korporatiewe aandeelhouer (s) (slegs korporasies) ( verskuldig van ouer maatskappy)
1303 Te danke aan direkteur (s) (slegs korporasies)
1310 As gevolg van lid (s) / algemene vennoot (e) (slegs vennootskappe)
1311 Weens beperkte vennote (slegs vennootskappe)
1312 Te danke aan lede wat vennootskappe is (net vennootskappe)
1313 As gevolg van algemene vennote (net vennootskappe)
1314 Te danke aan gespesifiseerde lede wat nie beperk is nie vennote (slegs vennootskappe)
1360 Belegging in gesamentlike onderneming (s) / vennootskap (e) huidige belegging of ekwiteit in gesamentlike onderneming (s), vennootskap (e) en sindikaat (te)
1380 As gevolg van gesamentlike onderneming (s) / vennootskap (e) ( huidige bedrae verskuldig van gesamentlike onderneming (s) / vennootskap (s), of sindikaat (s), soos voorskotte, lenings en aantekeninge)
1400 Weens / belegging in verwante partye
1402 Rente ontvangbaar van verwante partye
1403 Lenings / voorskotte verskuldig aan verwante partye
1480 Ander bedryfsbates
1481 Toekomstige (uitgestelde) inkomstebelasting (slegs korporasies) ( inkomstebelasting van toepassing op toekomstige jare)
1482 Opgelope beleggingsinkomste
1483 Belastings verhaalbaar / terugbetaalbaar
1484 Vooruitbetaalde uitgawes
1599 Totale bedryfsbates

Voorbeelde van GIFI-items vir Bedryfslaste

KodeGIFI naam 2600 Bankoortrekking 2620 Bedrae betaalbaar en opgelope laste ( opgelope laste, ooreenkomste betaalbaar, eise betaalbaar, huur betaalbaar en nuts betaalbaar) 2621Trade betaalbare bedrae2622Trade betaalbare bedrae aan verwante partye2623Houe terugbetalings betaalbaar2624Lone betaalbaar2625Bestuursfooie betaalbaar2626Brukke betaalbaar2627De werknemer aftrekkings betaalbaar ( salaris aftrekkings vir werknemervoordele soos indiensneming 2628 Belasting betaalbaar 2629 Betaalbaar betaalbaar ( opgelope rente betaalbaar) 2680 Belasting betaalbaar ( kapitaalbelasting, buitelandse belasting, GST / HST, huidige inkomstebelasting, verkoopsbelasting, ens.). 2700 Korttermynskuld ( korporatiewe lenings, vraaglenings , ens.) 2701Loans van Kanadese banke2705Kaarte en ander items in transito2706Liennotas2707Kredietkaartlenings 2770 Uitgestelde inkomste 2780 2782Die aandeelhouer (s) / direkteur (e) (slegs korporasies) 2781Die individuele aandeelhouer (s) (slegs korporasies) 2782Deis aan korporatiewe aandeelhouers (net) (slegs korporasies) slegs korporasies) 2790 2791Wysing aan lede wat vennootskappe is (slegs vennootskappe) 2793Die algemene vennote (slegs vennootskappe) 2794Datum aan gespesifiseerde lede wat nie beperk is nie vennote (slegs vennootskappe) 2840 As gevolg van gesamentlike onderneming (s) / vennootskap (s) 2860 As gevolg van verwante partye 2861Demand-aantekeninge as gevolg van verwante partye2862Internest betaalbaar aan verwante partye2863Vorderings verskuldig aan verwante partye 2920 Huidige gedeelte van langtermyn-aanspreeklikheid 2960 Ander bedryfslaste 2961Vervangte ontvangs ( bod, kontrakdeposito's, huurdeposito 's, tenders en sekuriteitsdeposito's) 2962Dividende betaalbaar2963Futuur uitgestelde) inkomstebelasting (slegs korporasies) ( inkomstebelasting van toepassing op toekomstige jare en reserwe vir inkomstebelasting getoon huidige) 2964Herborge vir waarborge, waarborge of skadeloosstellings2965Generale voorsienings / reserwes ( voorwaardelike aanspreeklikhede, voorsiening vir verliese op lenings en pensioenreserwes wat tans getoon word) 3139 Totale bedryfslaste

Die volledige GIFI-indeks is vervat in die CRA's Gids vir die algemene indeks van finansiële inligting (GIFI) vir korporasies wat u in verskillende formate kan kry, soos gedrukte weergawes, indien u wil.

Met die GIFI kan jy jou T2-inkomstebelastingopgawe elektronies inskryf, en dit beteken op sy beurt vinniger verwerking van jou opgawe .

Belastingverwerking- en rekeningkundige sagtewareprogramme wat ontwerp is vir gebruik deur Kanadese maatskappye sluit in die GIFI.

As u korporasie beide bruto inkomste en bates van minder as een miljoen dollar elk het, is dit nie 'n lewensversekeraar, deposito versekeraar of algemene versekeraar nie, en u gebruik nie belastingvoorbereidingsprogrammatuur nie , u sal kan gebruik die GIFI kort vorm .

Vir meer inligting oor korporatiewe belasting, sien my Corporate Tax Canada Guide .

Ook bekend as: Algemene indeks van finansiële inligting.

Voorbeelde: Die GIFI-kode vir kontant is 1001, terwyl die GIFI-kode vir voorraad 1120 is.