Hoe om Bylae C stap vir stap te voltooi

Hierdie skedule bereken netto wins of verlies van sekere besighede

Bylae C is die mees algemene besigheids inkomstebelastingvorm wat gebruik word om inkomste vir 'n eenmansaak of enkellidmaatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) te rapporteer. 'N Eenmansaak rapporteer sy besigheidsinkomste deur Bylae C te voltooi en die netto inkomste op die eienaar se persoonlike belastingopgawe in te sluit. 'N Eenlid-LLC word beskou as 'n eenmansaak vir belastingverslagdoeleindes.

Nadat u Bylae C voltooi het, moet u die inkomste op u persoonlike belastingopgawe insluit, en voeg dit by enige inkomste wat u van ander bronne ontvang het.

Hoe om te gebruik en lêer skedule C

Die inligting uit Bylae C wat die netto wins of verlies van u besigheid aandui, word ingevul op reël 12 van Vorm 1040, asook op Bylae SE wat gebruik word om belasting op selfbelasting te bepaal. U moet Bylae C by u belastingopgawe insluit wanneer u dit invul.

Inligting wat u nodig het om Bylae C te voltooi

U moet die hoofberoep identifiseer wat u of u besigheid betrek, sowel as die naam en adres van u besigheid indien dit verskil van u eie. U benodig die Werkgewer ID nommer van u besigheid of u Maatskaplike Sekuriteitsnommer en u moet aandui of die besigheid op 'n kontantrekeningkundige of aanwasrekeningkundige grondslag bedryf word.

U sal ook u besigheidsinkomste vir die jaar benodig. Dit sluit in inkomste uit produkte of dienste, opgawes en toelaes, en ander inkomste soos belastingkrediete of terugbetalings.

Die berekening van koste van goedere verkoop

Die berekening van COGS is in Deel III, lyne 33 tot 42.

U sal ook die eindvoorraad waardasie metode wat gebruik is, moet weet. Hierdie inligting verskyn op reël 34.

U benodig u beginvoorraad, watter addisionele goedere is vervaardig of gekoop, voorraad wat verkoop of verkoop is, en u eindvoorraad.

As u inkomste afkomstig is van die verkoop van dienste, soos u raadpleeg, hoef u nie die koste van goedere wat verkoop of hanteer word, te bereken nie.

U bruto inkomste en u bruto wins sal dieselfde wees tensy u belastingkrediete of ander inkomstebronne het.

U het dalk hulp nodig van u CPA of belastingadviseur om COGS te bereken.

Bereken u bruto wins en inkomste

Noudat u inligting oor u inkomste en die koste van goedere verkoop het, kan u u bruto wins bereken. Die berekening is:

Bruto ontvangste uit verkope - Opbrengs en toelaes = Netto ontvangste

Netto ontvangste - Koste van goedere verkoop = Bruto wins

Bruto wins + Ander inkomste uit belastingkrediete of ander bronne = Bruto inkomste

Lys jou besigheidskoste

Besigheidsuitgawes wat u kan aftrek, word alfabeties gelys op lyne 8 tot 27.

Dit sluit in advertensies, voertuiguitgawes, kommissies en fooie betaal aan verkopers en agente, en kontrakarbeid, wat kontrakteurs insluit vir wie jy Forms 1099-MISC ingedien het.

U kan uitputting, waardevermindering, en artikel 179 uitgawes, asook werknemersvoordele en versekering, insluitend wanpraktyk en eiendomsversekering, maar nie gesondheidsversekering, aftrek nie.

Rente op verbande en ander besigheidskuld is aftrekbaar, asook regs- en professionele fooie , kantooruitgawes, en pensioen- en winsdelingsplanne.

U kan ook koste verbonde aan die huur of huur van voertuie of ander besigheids toerusting, koste van herstel en instandhouding, voorrade , belasting en lisensies, reisuitgawes , etes en vermaak , nutsdienste en lone aftrek.

Lyn 27 is vir "ander" uitgawes. Dit sluit in bankkoste, uniforms en klere, byeenkomste vir klubs en organisasies, internet- en webwerf-koste, boeke, tydskrifte en sagteware, telefoon- en selfoonkoste.

Baie van hierdie besigheids uitgawes het beperkings of voorwaardes wat nagekom moet word voordat hulle afgetrek kan word. Kontroleer dus met 'n belastingpersoon voordat u u opgawe indien.

Lone en ander loonkoste

Lone, salarisse, en betaalstaatskoste is aftrekbare koste. Die totale lone betaal, die werkgewer gedeelte van FICA belasting (Social Security and Medicare), werkloosheidsversekering, en federale en staatswerkers vergoeding versekering is alle aftrekbare uitgawes.

Voertuiguitgawes

As u 'n aftrekking vir motoruitgawes op lyn 9 geëis het, moet u addisionele inligting verskaf om u aftrekking vir besigheidsgebruik van u voertuig te staaf.

Inligting oor voertuie in besit van maatskappye en ander bates wat deur die onderneming besit word, word in Deel IV, lyne 43 tot 47 gevang. Lijn 47 vra of u bewyse kan lewer om u aftrekking te ondersteun. Maak seker dat jy 'ja' kan antwoord.

Ander uitgawes

Deel V laat jou toe om meer besonderhede te gee oor ander uitgawes wat jy aftrek. Dit is die plek om jou selfoon, internetverskaffer en webwerf uitgawes in te sluit, asook bankkoste en ander diverse uitgawes. Probeer soveel moontlik binne die lyne 8 tot 26 inpas. Die totaal van hierdie ander uitgawes gaan op lyn 27.

Besigheidsgebruik van u huis

Jy het twee opsies om inligting oor die besigheidsgebruik van jou huis in te sluit. Opsie A behels die invul van vorm 8829 . Sluit die totale toelaatbare uitgawes in wat bereken word op lyn 30 van Bylae C.

Opsie B is 'n vereenvoudigde berekening : $ 5 per vierkante voet van die huisbesigheidspasie tot 300 vierkante meter vir 'n maksimum van $ 1500 aftrekking. Vul hierdie inligting in die toepaslike gedeeltes van reël 30. U kan slegs spasie gebruik wat gereeld en uitsluitlik vir u besigheid gebruik word, ongeag hoe u die aftrekking bereken.

Berekening van netto wins

Die finale berekening is vir die netto wins. Trek die totale uitgawes wat op lyn 28 ingevoer is uit u bruto inkomste op lyn 7 af, trek dan die uitgawes vir die besigheidsgebruik van u huis op lyn 30 af om u netto wins of verlies te kry. Hierdie nommer is wat u moet rapporteer oor u inkomstebelastingopgawe, Vorm 1040.

Arkiveringskedule C

Dra die netto wins / verlies aanlyn vanaf lyn 31 van u Bylae C na lyn 12 van Vorm 1040. Voeg u inkomste of verlies van hierdie besigheid by ander inkomste of verliese van ander besighede af of aftrek, maar sluit geen lone van 'n werkgewer in nie.

Berekening van selfbelastingbelasting

Die totale netto wins op reël 31 van u Bylae C word ook gebruik om selfbelastingbelasting te bereken wat deur die eienaar van die onderneming betaal moet word. As die besigheid 'n verlies het, word geen belasting op selfbelasting verskuldig nie. Selfbelastingbelasting word bereken op Bylae SE.

Gekwalifiseerde Gesamentlike Ondernemings

'N Gekwalifiseerde gesamentlike onderneming is 'n LLC wat deur u en u gade besit word. Dit kan as 'n alleen-eienaarskap vir belastingdoeleindes hanteer word. In hierdie geval moet beide gades afsonderlike skedule C-vorms voltooi. Die vereistes vir gekwalifiseerde gesamentlike ondernemings word in die instruksies vir Bylae C uiteengesit.

Het ek 'n CPA nodig om Bylae C te voltooi?

As u besigheid redelik eenvoudig is en u nie enige produkte verkoop nie, sodat u nie die koste van goedere wat verkoop word, moet hanteer nie, kan u self die skedule C voltooi, maar wees seker dat u al die reëls nagekom het. vir die aftrekking van verskeie besigheidsuitgawes. Dit is beter om 'n gekwalifiseerde belastingvoorsiener te raadpleeg vir 'n meer ingewikkelde opbrengs.

Vrywaring

Ek is nie 'n CPA of 'n belastingprokureur nie. Hierdie inligting oor Bylae C word slegs vir algemene inligtingsdoeleindes verskaf. Dit is nie bedoel om belasting- of regsadvies te wees nie. Selfs as jy 'n maklike besigheidsbelastingopgawe het, kan dit 'n goeie idee wees om 'n belastingvoorbereider te kyk na jou Bylae C om seker te maak jy het niks gemis nie.