Hoe is 'n niewinsorganisasie anders as 'n voorwinsbesigheid?

Aan die ander kant van die mites

Blend Prente - KidStock / Getty Images

Dit is verbasend dat een van die mees algemene vrae oor die vorming van 'n niewinsorganisasie kom van sake-eienaars wat wonder of hul besigheid nie winsgewend kan wees nie, aangesien hulle nie winsgewend kan wees nie.

Die term "non-profit" lei tot 'n groot misverstand van wat liefdadigheidsorganisasies doen en die rol wat hulle in ons samelewing speel. Dit gaan nie oor die feit dat jy nie wins het nie.

Wat 'n organisasie 'n niewinsorganisasie maak, het te make met doel, eienaarskap en openbare ondersteuning.

Liefdadigheidsorganisasies sonder winsoogmerk het gewoonlik hierdie elemente:

In teenstelling hiermee, is 'n winsgewende besigheid daarop gemik om inkomste vir sy stigters en werknemers te genereer. Winste, gemaak deur verkope van produkte of dienste, meet die sukses van winsgewende maatskappye en daardie winste kan met eienaars, werknemers en aandeelhouers gedeel word.

Vir-winsgewende besighede kan privaat gehou word of in die openbaar verhandel word. Laasgenoemde verkoop voorraad en moet voldoen aan spesiale reëls om aandeelhouers te beskerm.

Daar is baie soorte nie-winsgewende organisasies wat wissel van jou plaaslike krediet-unie tot die Kamer van Koophandel in jou stad.

Sommige niewinsorganisasies is afhanklik van ledegeld en verkope van spesifieke dienste of produkte. Hulle het almal IRS-nommers wat begin met 501 (c). Liefdadigheidsorganisasies sonder winsoogmerk word aangewys as 501 (c) (3) organisasies, en daar is ongeveer een miljoen van hulle in die VSA.

Die meeste 501 (c) (3) niewinsorganisasies bied 'n diens, maar sommige is fondamente wat toelaes aan ander niewinsorganisasies gee om hulle te help om hul missies na te streef.

Die tipiese liefdadigheidsorganisasie is hoofsaaklik afhanklik van donasies, toelaes en missie-verwante verdienste om sy sosiaal-georiënteerde aktiwiteite te befonds. Hulle is altyd openbare organisasies en kan opgeneem word of bestaan ​​as nie-geïnkorporeerde verenigings sonder winsbejag .

Die werksmag van niewinsorganisasies en winsgewende organisasies lyk ook anders. Besighede het betaalde personeel in diens, terwyl niewinsorganisasies 'n werksmag kan hê wat beide betaalde personeel as vrywilligers bestaan. Trouens, in baie niewinsorganisasies, is vrywilligers beter as werknemers.

Kan jy jou plaaslike Walmart-uitnemende vrywilligers voorstel om in hul winkels te gaan werk? Maar dit is presies wat liefdadigheid doen, en mense reageer in troppe. Dit is omdat liefdadigheid pleeg om sosiaal voordelige werk te doen waaraan almal voordeel trek. Om die gemeenskap te dien, het liefdadigheid die meeste van hul inkomste in daardie dienste gelewer. Vrywilligers help hulle om dit te doen omdat hulle nie mense hoef te betaal om baie werk te doen nie.

Nietemin moet die moderne liefdadigheid sommige professionele persone gebruik om voltyds of deeltyds te werk om die plek aan die gang te hou. Hulle het gewoonlik 'n professionele leier, fondsinsameling en bemarkingspersoneel, sakepersoneel soos 'n rekenmeester, en hoogs opgeleide mense om programme, soos onderwys, gesondheidsdienste en terapeutiese dienste uit te voer.

Niewinsorganisasies kan vrygestel word van baie federale, staats- en plaaslike belasting wanneer hulle 501 (c) (3) liefdadigheidsorganisasies word .

In onlangse jare het sommige hibriede besigheidsorganisasies verskyn wat die lyn tussen voor-winsgewende en niewinsorganisasies vervaag. Voorbeelde hiervan is B Korporasies en besighede wat 'n sosiale doel het.

Tradisionele liefdadigheidsorganisasies sonder winsoogmerk Deel hierdie 4 eienskappe

1. Doel

Baie mense dink dat niewinsorganisasies beteken dat die organisasie nie wins kan maak nie. Dit is 'n mite. Om te oorleef, moet niewinsorganisasies, net soos besighede, verseker dat die inkomste van die organisasie sy uitgawes oorskry.

Maar, in plaas van winswins te soek, streef nonprofits na openbare voordeeldoeleindes wat onder federale en staatsreg erken word.

2. Eienaarskap

'N Niewinsorganisasie word deur die publiek besit.

Dit behoort aan geen privaat persoon nie, en niemand beheer die organisasie nie.

Die bates van 'n niewinsorganisasie word onherroeplik toegewy aan die liefdadigheids-, opvoedkundige, literêre, wetenskaplike of godsdienstige doeleindes van die organisasie.

Die kontant, toerusting en ander eiendom van 'n niewinsorganisasie kan nie aan enigiemand gegee word of gebruik word vir enigiemand se privaatvoordeel sonder regverdige markvergoeding aan die niewinsorganisasie nie.

Trouens, 'n nie-winsgewende eiendom is permanent toegewy aan vrygestelde doeleindes. Wanneer en indien die organisasie ontbind , word enige oorblywende bates na skuld en verpligtinge oortuig, moet na 'n ander niewinsorganisasie gaan nie-nie aan lede van die voormalige niewinsorganisasie of enige ander privaat individu nie.

3. Beheer

Beheer van 'n niewinsorganisasie lê by 'n raad van direkteure of trustees. Die verantwoordelikheid van die raad is om te sien dat die organisasie sy doel vervul. Raadslede tree nie as individue op nie, maar moet as 'n groep dien.

Niemand kan permanente ampstermyn op 'n direksie gewaarborg word nie, en die raad kan, indien nodig, 'n uitvoerende beampte of raadslede verwyder.

Dit beteken dat niemand, nie eens die stigter van die organisasie, 'n niewinsorganisasie kan beheer nie. In sommige lande, soos Kalifornië, is daar reëls vir die betaling van direkteure van niewinsorganisasies. Die meeste nie-winsgewende direksies word nie vergoed nie , behalwe vir uitgawes soos reis na en van direksievergaderings.

4. Verantwoordbaarheid

Niewinsorganisasies is aanspreeklik vir die publiek en moet jaarlikse inligtingsopgawes met die federale en staatsregerings indien.

Die federale vorm wat niewinsorganisasies moet indien, is IRS Form 990 . Die niewinsorganisasie moet inligting rakende sy finansies , insluitend die salarisse van die vyf hoogste betaalde nie-amptenare, rapporteer.

IRS Vorm 990 moet aan die publiek beskikbaar gestel word. Die meeste nie-winsgewende organisasies maak dit beskikbaar by hul hoofkantoor en op hul webtuistes. Die belastingvorms word ook maklik verkry deur dienste soos Guidestar.

Op staatsvlak word nie-winsgewende organisasies gewoonlik deur die staat se prokureur-generaal se kantoor beheer. Die kantoor het gewoonlik die mag om 'n niewinsorganisasie by die hof te neem om seker te maak dat dit aan die wet voldoen.

Terug na 7 wenke vir die oprigting van 'n niewinsorganisasie