Hoe die IRS bepaal onafhanklike kontrakteurstatus

Drie faktore die IRS-oorsig vir werkstatus

Vraag: Watter faktore kyk die IRS na in die bepaling van onafhanklike kontrakteurstatus?

In die verlede is 'n 20 faktor toets gebruik om werkers te evalueer om te bepaal of hulle onafhanklike kontrakteurs of werknemers was . Hierdie faktore is saamgepers in drie algemene kategorieë:

Soos u na die onderstaande faktore kyk, moet u daarvan bewus wees dat die IRS nie spesifiek na enige een faktor kyk nie, maar een faktor kan genoeg wees om die IRS te laat bepaal dat 'n werker 'n werknemer is.

Daar is geen "magiese nommer" van faktore wat die status bepaal nie.

Dit is ook belangrik om te onthou dat die IRS veronderstel dat 'n werker 'n werknemer is, tensy anders bewys.

Onafhanklike kontrakteurstoets

Soos u na die drie faktore hieronder kyk, moet u daarvan bewus wees dat die IRS nie spesifiek na enige een faktor kyk nie, maar een faktor kan genoeg wees om die IRS te laat bepaal dat 'n werker 'n werknemer is.

Om u meer leiding te gee oor die kwessies rakende onafhanklike kontrakteurs teen werknemers hier is 'n bespreking van hierdie faktore:

 1. Werklike instruksie of rigting van die werker.
  'N Werker wat moet voldoen aan instruksies oor wanneer, waar en hoe om te werk, is gewoonlik 'n werknemer. Die instruksies kan in die vorm van handleidings of skriftelike prosedures wees wat wys hoe die verlangde resultaat bereik moet word.
 2. opleiding
  Opleiding van 'n werker deur 'n ervare werknemer wat met korrespondensie met hom werk, deur die nodige bywoning van vergaderings en ander metodes, is 'n faktor wat die werkgewer se beheer oor die bepaalde prestasiemetode aandui.
 1. Integrasie van Dienste
  Integrasie van die persoon se dienste in die sakebedrywighede toon gewoonlik dat hy of sy onderhewig is aan rigting en beheer.
 2. Persoonlike Aard van Dienste
  As die dienste persoonlik gelewer moet word, dui dit 'n belangstelling in die metodes, sowel as die resultate. Gebrek aan beheer kan aangedui word wanneer die persoon die reg het om 'n plaasvervanger te huur met die toestemming of kennis van die werkgewer.
 1. Soortgelyke werkers
  Huur, toesig en betalings aan assistente op dieselfde werk as wat die werker oor die algemeen werkgewer beheer oor die werk toon.
 2. Voortgesette verhouding
  Die bestaan ​​van 'n voortgesette verhouding tussen 'n individu en die persoon vir wie hy of sy dienste verrig, is geneig om 'n verhouding tussen werkgewer en werknemer aan te dui.
 3. Werksure
  Die vestiging van vaste werksure deur die werkgewer verleen aan die werker sy eie tydsbestuurder, wat die reg van die onafhanklike kontrakteur is.
 4. Voltydse werk
  Voltydse werk wat vir die besigheid benodig word, dui op kontrole deur die werkgewer, aangesien dit die werker beperk om ander winsgewende werk te doen.
 5. Werk op persele
  As die werker verplig word om die werk op die werkgewer se perseel te doen, word werkgewer beheer geag, veral waar die werk van so 'n aard is dat dit elders gedoen kan word.
 6. Orde van prestasie
  Indien die bestelling van die diensverrigting deur die werkgewer bepaal word of mag wees, kan beheer deur die werkgewer aangedui word.
 7. Verslae stuur
  Die indiening van gereelde mondelinge of skriftelike verslae dui op beheer aangesien die werker sy of haar optrede moet verantwoord.
 8. Metode van betaling
  As die wyse van betaling per uur, week of maand is, bestaan ​​daar waarskynlik 'n werkgewer-werkverhouding. terwyl betaling op 'n kommissie of werksbasis gewoonlik gebruik word waar die werker 'n onafhanklike kontrakteur is.
 1. Betaling van uitgawes
  Betaling van die werker se besigheidskoste deur die werkgewer dui op die beheer van die werker.
 2. Gereedskap en materiaal
  Die verskaffing van gereedskap, materiale, ens., Deur die werkgewer, dui op beheer oor die werker.
 3. belegging
  'N Beduidende belegging deur die werker in fasiliteite wat gebruik word om dienste vir ander te doen, toon 'n onafhanklike status.
 4. Wins of verlies
  Die moontlikheid van 'n wins of verlies vir die werker as gevolg van dienste gelewer, toon gewoonlik onafhanklike kontrakteurstatus.
 5. Uitsluiting van Werk
  Werk vir 'n aantal persone terselfdertyd dui dikwels op onafhanklike kontrakteursstatus omdat die werker gewoonlik in sulke gevalle vry is van enige van die firmas se beheer.
 6. Beskikbaar vir algemene publiek
  Die beskikbaarheid van dienste aan die algemene publiek dui gewoonlik op onafhanklike kontrakteurstatus.
 1. Reg op ontslag
  Die ontslagreg is dié van 'n werkgewer. 'N Onafhanklike kontrakteur kan egter nie "ontslaan" word sonder aanspreeklikheid indien hy of sy 'n resultaat lewer wat voldoen aan sy kontrakspesifikasies nie.
 2. Reg om te stop
  Die reg om te eniger tyd op te hou sonder om aanspreeklikheid te aanvaar, dui op 'n werkgewer-werknemer verhouding.

Vir meer inligting, sien hierdie IRS-artikel oor werknemers teen onafhanklike kontrakteurs.

Terug na Alles oor werknemers teenoor onafhanklike kontrakteurs