Wat om te doen met 'n IRS Backup weerhouding kennisgewing

Wat is 'n IRS Backup Weerhouding Kennisgewing? Wat doen ek as ek een ontvang?

Backup weerhouding is inkomstebelasting weerhouding vereis vir nie-werknemers (insluitende onafhanklike kontrakteurs ) en ander transaksies. Werkgewers is nie verplig om inkomstebelasting van nie-werknemers te weerhou nie, tensy die individu se belastingbetaler-ID nommer nie geverifieer kan word nie. Anders gestel, moet werkgewers inkomstebelasting van nie-werknemers weerhou indien die nie-werknemer se belastingbetaler ID nie verifieer kan word nie.

In hierdie geval sal u 'n kennisgewing van die IRS ontvang. Hierdie artikel bespreek hierdie kennisgewings en verduidelik wat jy moet doen wanneer jy dit ontvang.

Wat is 'n "B" kennisgewing? Wat moet ek doen as ek hierdie kennisgewing ontvang?

'N "B" -kennisgewing is 'n rugsteunkennisgewing van die IRS waarin verklaar word dat die nie-werknemer se belastingbetaler-identiteitsnommer ontbreek of foutief is. Wanneer u die eerste IRS kennisgewing ontvang, moet u:

  1. Begin onmiddellik onthoudingsbelasting teen 28% van die nie-werknemer se betaling nie later nie as 30 dae nadat u die kennisgewing ontvang het.
  2. Stuur 'n afskrif van die "B" kennisgewing aan die individu.
  3. Stuur die individu 'n IRS W-9 vorm en versoek dat dit voltooi word en aan u gestuur word om na die IRS te stuur.

As jy nie die belastingbetaler kan vind nie, weier die belastingbetaler om vorm W-9 te voltooi, of die "B" -kennisgewing word teruggestuur as onleesbaar. U moet dadelik 'n terugbetaling van 28% van die betalings aan die persoon maak.

Wat is 'n tweede "B" kennisgewing? Wat moet ek doen met hierdie kennisgewing?

Die tweede B kennisgewing vertel die individuele belastingbetaler om die IRS of Social Security Administration te kontak om 'n korrekte belastingbetaler ID nommer te verkry. U as die werkgewer word nie verplig om iets te doen nie, behalwe om inkomstebelasting voort te hou van die belastingpligtige se betalings.

Wat is 'n "C" kennisgewing? Wat moet ek doen wanneer ek hierdie kennisgewing ontvang?

'N "C" -kennisgewing is 'n rugsteunkennisgewing van die IRS waarin verklaar word dat die nie-werknemer ondergeskikte inkomste het en onderhewig is aan back-uphouding. Wanneer u die eerste "C" kennisgewing ontvang, moet u:

  1. Begin onmiddellik onthoudingsbelasting teen 28% van die nie-werknemer se betaling nie later nie as 30 dae nadat u die kennisgewing ontvang het.
  2. Stuur of gee 'n afskrif van die "C" kennisgewing aan die individu.

As u 'n "B" kennisgewing of "C" -kennisgewing ontvang, moet u voortgaan met die onthou totdat u deur die IRS in kennis gestel word om weerhouding te hou.

As jy twyfel oor wat om te doen, begin altyd 'n back-uphouer op betaling wat aan 'n individu gemaak word (teen 28%). Laat die belastingbetaler die belastingbetaler ID probleem met die IRS uitdeel.

Verslagdoening en terugbetaling van onttrekking aan die IRS

Wanneer u die terugbetaling van 'n persoon se inkomste terughou, word u nie by die IRS aangegaan nie. U moet hierdie terugbetaalde belasting aan die IRS betaal, verslag doen oor die betalings wat u gemaak het, en sluit die inligting oor rugsteun op die persoon se 1099-MISC in.

Maak terugbetalings terugbetaal

Backup terughoudingsbetalings word nie deur dieselfde proses gemaak as vir werknemersinkomste nie. Betaal afsonderlik, met behulp van elektroniese oordrag (EFT).

Sien Hoofstuk 11, IRS Publication 15, vir meer besonderhede.

Verslagdoening van terugbetaling van terugbetalings

U moet die betalings wat u ingesamel het vir die terugbetaling van terugbetalings, op Form 945, Jaarlikse Teruggawe van Onttrekde Federale Inkomstebelasting, rapporteer . Vorm 945 is verskuldig tot 31 Januarie van die jaar na die belastingjaar. Dus, vir 2016 rugsteun, moet u vorm 945 by die IRS teen 31 Januarie 2017 indien.

Sien die instruksies vir vorm 945 vir meer inligting.

Verslagdoening van Jaarlikse Backup Weerhouding Betalings aan Onafhanklike Kontrakteurs

Maak seker dat jy die totale rugsteuninhoudbetalings vir elke kontrakwerker op hul vorm 1099-MISC vir die jaar insluit. Gee dit aan die persoon en lê dit teen 31 Januarie van die volgende jaar by die IRS.

Terug na Vrae en Antwoorde oor Backup Weerhouding