Hoe besigheidsverlies werk om inkomste te verreken

Besigheid Verlies vir Alleeneienaars, Vennootskappe, en LLC's

Kom ons sê jy het 'n verlies in jou besigheid vir die jaar. Kan jy 'n belasting terugbetaling kry vir die verlies? Om voordeel te trek uit jou besigheidsverlies hang af van die wettige tipe besigheid wat jy besit en of jou belegging in die besigheid geheel of gedeeltelik "in gevaar" is. Dit hang ook af of jy ander inkomste het.

In hierdie artikel gaan ons kyk na hoe verliese vir verskillende besigheidsoorte bepaal word en hoe dit belasting vir die sake-eienaars beïnvloed.

Eerstens sal ek in die algemeen verduidelik, en dan gee ek jou die besonderhede vir besighede wat deurbelasting het (dit wil sê hul besigheidswinste en verliese word by hul persoonlike belastingopgawe ingesluit).

Besigheid Verlies vir Korporasies

Eienaars van 'n korporasie word nie direk op besigheids winste en verliese belas nie omdat die korporasie se belastings afsonderlik van dié van die sake-eienaars is. Die eienaars van 'n korporasie is aandeelhouers; Hulle word belas met uitkerings (dividende). Geen dividende, geen belasting verskuldig nie.

Besigheid Verlies vir deur-deur-entiteite

Soos hierbo bespreek, gaan besigheidsinkomste en -verlies vir sekere soorte besighede deur tot die eienaar se persoonlike belastingopgawe. Hierdie besigheidsoorte is:

Bepaling van netto bedryfsverlies

U totale inkomste en verliese uit alle besigheids- en persoonlike bronne word op u persoonlike belastingopgawe ingesamel. 'N netto bedryfsverlies kan bereken word deur gebruik te maak van spesifieke IRS metodes. As u 'n netto bedryfsverlies het, sal u moontlik 'n terugbetaling op u persoonlike belastingopgawe kry.

Netto bedryfsverlies word bereken deur gebruik te maak van Aangepaste Bruto Inkomste op reël 37 van Vorm 1040 en aftrekking van standaard of toegewysde aftrekkings (maar nie aftrekking van persoonlike vrystellings nie. Meer besonderhede oor netto bedryfsverlies is beskikbaar in IRS-publikasie 536.

Netto bedryfsverlies word bereken op Skedule A van IRS Vorm 1045 (PDF). Die titel van hierdie vorm bevat die term "Tentative Refund." Hierdie terugbetaling is 'n vereiste dat u die verlies verplaas na 'n vorige belastingjaar waarin u 'n wins gehad het. Dit word 'n "verlies terugslag" genoem (hieronder beskryf).

Risiko-reëls en besigheidsverlies

Risikobepalings beperk jou verliese van 'n besigheid tot jou risiko wat in die aktiwiteit beloop. Hierdie risiko risiko's geld vir vennote en S korporasie aandeelhouers en sekere beslote C korporasie eienaars. Risiko-reëls geld ook vir spesifieke soorte sake. Dit is baie ingewikkeld. Jy sal 'n bevoegde belastingkenner nodig hê om dit uit te sorteer.

Passiewe Aktiwiteit Verlies

Besigheid verliese kan beperk word as dit voortspruit uit wat die IRS "passiewe aktiwiteit" noem, dit is 'n besigheid waarin die eienaar nie gereeld, deurlopend of wesenlik deelneem nie. Verliese as gevolg van passiewe aktiwiteit kan slegs afgetrek word tot die bedrag van inkomste uit daardie besigheid.

Vir besonderhede, sien IRS Publication 925.

Enigste Eiendom en Enkel-lid LLC

'N Eenmansaak word belas deur die besigheids eienaar se persoonlike belastingopgawe (Vorm 1040 en sy variante). Die sake-eienaar vul Bylae C in deur die inkomste en aftrekbare uitgawes van die besigheid te toon. Aan die einde van hierdie vorm, op lyn 31, word die netto wins of verlies van die onderneming getoon. As daar 'n wins is, word hierdie nommer oorgedra na reël 12 van vorm 1040.

Soos hierbo bespreek, moet u, as u besigheid verlies het, bepaal of al u belegging in die besigheid "in gevaar is". Die beleggings van die meeste sake-eienaars is in gevaar; Beleggings wat nie in gevaar is nie, sluit in "stop-loss" of "non-recourse" -lenings. As al die aktiwiteite van u onderneming op risiko is, kan u die volle bedrag van die besigheidsverlies aftrek.

Sien die instruksies vir Form 6198 vir meer inligting, of raadpleeg jou CPA of belastingadviseur. Dit is een afdeling wat jy nie self wil probeer nie, tensy jy positief is, weet jy wat jy doen.

Vennootskappe, LLC's, en S Korporasies

As u besigheid 'n lidmaatskap LLC, 'n vennootskap of 'n S-korporasie is, kan u ook verliese vergoed, tot die bedrag van u beleggingsbasis in die onderneming. Dit is maklik om na 'n voorbeeld te kyk om te sien hoe dit werk:

Aftrekking van verliese in verlede of toekomstige jare

As u besigheidsverliese het wat nie aftrekbaar is in die jaar wanneer u die verlies het nie, kan u verwag word om hierdie verliese in die verlede of toekomstige jare af te trek. Dit word 'n belastingverlies- teruggawe of -verliese genoem, en weer, dit is iets wat jy 'n belastingprofessie moet kry om jou te help.

'N Vrywaring: Soos gewoonlik, met belastingkwessies, is hierdie onderwerp meer ingewikkeld as wat dit mag lyk. Die inligting in hierdie artikel en op hierdie webwerf is net vir algemene doeleindes. Dit is nie bedoel om belasting- of regsadvies te wees nie. Om netto bedryfsverlies en ander berekeninge vir u belastingopgawe te bereken, sal u die hulp van 'n ervare belastingpersoon nodig hê.