Gekwalifiseerde Privilege as 'n Verdediging in 'n Defamation Case

Werkgewers is altyd huiwerig om verwysings op werknemers te gee omdat hulle bang is vir 'n lasterproses. Wat werkgewers van vorige werknemers kan sê, word tot 'n sekere mate beskerm deur voorreg .

Eerstens sal ons kyk na die konsep van laster en dan hoe iemand gekwalifiseerde voorreg kan gebruik as 'n verdediging teen 'n aanklag van laster, en ten slotte hoe gekwalifiseerde voorreg werkgewers raak.

Wat is Privilege?

Privilege is 'n spesiale regsreg of immuniteit wat aan 'n persoon of persone toegestaan ​​word.

Gekwalifiseerde voorreg is 'n immuniteit teen regsgeding, gewoonlik 'n regsgeding vir laster, vir dade wat gepleeg word in die uitvoering van 'n wettige of morele plig en wette wat behoorlik uitgeoefen word en vry van boosheid. As kwaadwilligheid getoon kan word, is gekwalifiseerde voorreg nie 'n beskerming teen laster nie.

Wat is laster?

Verdediging is die daad om die reputasie van 'n ander te benadeel deur 'n vals verklaring aan 'n ander persoon te maak. Die daad van laster kan 'n vals skriftelike verklaring of 'n valse mondelinge verklaring wees, deur laster en laster . Libel is die wettige term vir 'n geskrewe lasterlike verklaring; laster is die wettige term vir 'n mondelinge verklaring.

Om 'n verklaring te wees wat lasterlik is, moet dit vals wees en aan ander oorgedra word. In die VSA het die persoon wat die beskuldiging van laster (eiser), die persoon wat na bewering belaster is, die bewyslas.

Verdediging teen laster

Verweerders het tipies verskeie verdediging teen 'n aanklag van laster .

Die waarheid word gesê dat dit die beste verdediging teen laster is; as die verklaring teen 'n ander bewys kan word dat dit waar is, is daar geen laster nie. Die eiser moet ook aantoon dat daar skade aan die eiser se reputasie gedoen is, wat gewoonlik in ekonomiese terme gemeet word. Die eiser kan nie bewys word dat hy tot die verklaring toegestem het nie (byvoorbeeld deur 'n onderhoud te gee), en daar moet bewys gelewer word dat die verklaring aan ander oorgedra is.

Gekwalifiseerde Privilege as 'n Verdediging Verdediging

Privilege, of immuniteit, is ook 'n verdediging teen 'n eis van laster. Gekwalifiseerde voorreg word gewoonlik gebruik in gevalle waar die persoon wat die verklaring kommunikeer, 'n "wettige, morele of sosiale plig het om dit te maak ...." Die persoon wat die verklaring maak, moet aantoon dat hy of sy die verklaring in goeie trou gemaak het, glo dat dit waar is en dat die verklaring sonder boosheid gemaak is. Een voorbeeld van gekwalifiseerde voorreg is die immuniteit van persverklarings van lasterheffings vir verklarings in die pers in goeie trou, tensy dit bewys kan word dat hulle met boosheid gemaak is.

Ander voorbeelde wanneer gekwalifiseerde voorregte gebruik word, is:

Gekwalifiseerde voorreg moet nie met absolute voorreg verwar word nie, wat die persoon beskerm teen regsgeding, ongeag hoe verkeerd die aksie kan wees en selfs as die aksie gepleeg word met boosheid of onbehoorlike motief.

Gekwalifiseerde Privilege en Werkgewers

'N Voorbeeld van gekwalifiseerde voorreg is die immuniteit teen laster vir verklarings wat in die loop van 'n werkgewer se pligte gemaak word.

Die mees algemene voorbeeld van die soort gekwalifiseerde voorreg is 'n werkgewer se kommunikasie met ander as 'n karakterverwysing vir 'n huidige of voormalige werknemer.

In 'n 2012-saak het die 4de Kringhof van Appèl beslis teen 'n eiser wat gesê het dat gekwalifiseerde voorreg nie deels van toepassing was nie weens die beweerde boosheid van die werkgewer.

Disclaimer: Die inligting in hierdie artikel is bedoel om algemeen te wees en is nie bedoel om regsadvies te wees nie. Gekwalifiseerde voorreg in werksituasies word verskillend in elke staat hanteer. Werkgewers moet met die regsadviseur kyk voordat hulle verwysings of inligting oor huidige of voormalige werknemers s.