Fee Eenvoudige Eiendom in Real Estate: Definisie en Uitsonderings

Fooi eenvoudige eienaarskap word altyd verkies

© Groot Stock Foto

Die wet erken fooi eenvoudige eienaarskap as die hoogste vorm van eienaarskap in vaste eiendom. Dit gee die eienaar die reg om die eiendom te geniet. Hy is beperk slegs deur sonering van wette, akte of onderverdelingsbeperkings, of verbonde. Die duur van sy eienaarskap is nie beperk nie en kan in sy testament aan sy erfgename oorgedra word. Fee eenvoudige eienaarskap word ook soms na verwys as "fooi eienaarskap", "erfenis erfenis" of "absolute eienaarskap."

Met ander woorde, jy besit die eiendom. Jy kan pretty much doen wat jy wil, altyd as jy nie die wet oortree of andersins inbreuk maak op openbare welsyn nie en dit is 'n hele afsonderlike gebied van die wet.

Kan eienaarskap beperk word?

Dit kan. Net soos in die voorbeeld van die verbreking van die regsfooi, beteken eenvoudige eienaarskap nie dat jy iemand in jou kelder met straffeloosheid kan vermoor nie. Jy mag dalk ander struikelblokke ondervind, soos met die titelversekering.

As jy net wil weet hoeveel jou eienaarskap op hierdie manier beperk kan word, kom ons kyk na die Uitsonderingsafdeling van 'n titelversekeringsbinder in die staat New Mexico.

N voorbeeld

Jy sal die dinge in hierdie bindmiddel sien wat die titelversekeraar nie sal dek nie, behalwe vir die polis.

"Standaard uitsonderings 1, 2, 3 4, 6 en / of 8 mag van enige polis verwyder word en standaard uitsondering 7 mag op enige polis gewysig word, met voldoening aan alle bepalings van die toepaslike regulasies, teen betaling van alle bykomende premies wat vereis word. volgens die toepaslike regulasies, by ontvangs van die vereiste dokumente en met voldoening aan die maatskappy se onderskrywingsstandaarde vir elke sodanige skrapping. Standaard uitsondering 5 mag uit die polis verwyder word indien die versekerde in die geval van 'n eienaar se polis of die belegger in Die geval van 'n leningsbeleid is 'n korporasie, 'n vennootskap of ander kunsmatige entiteit, of 'n persoon wat die titel as trustee hou. Die polis wat uitgereik word ingevolge hierdie verbintenis, sal in die skedule B geëndosseer of gewysig word om die maatskappy af te sien. regte om arbitrasie te eis ooreenkomstig die voorwaardes en bepalings van die polis, sonder koste of koste aan die versekerde. Die endossement of die taal wat by Bylae B van die polis bygevoeg word, sal lees: "In ooreenstemming met Subartikel D van 13.14.18.10. NMAC, verlaat die maatskappy haar reg om arbitrasie te eis ooreenkomstig die titelversekeringsarbitrasiereëls van die American Land Title Association. Niks hierin verbied die arbitrasie van alle arbitrage sake wanneer dit deur beide die maatskappy en die versekerde ooreengekom word nie. "16-16-19, 3-1-90, 6-1-97, 61-98; 13.14.5.9 NMAC - Rn, 13 NMAC 14.5.9,5-15-00; A, 8-29-06; A, 7-1-05

Bylae B van die beleid of beleid wat uitgereik gaan word, sal uitsonderings op die volgende sake bevat, tensy dit tot bevrediging van die maatskappy afgehandel word.

I. Regte of eise van partye in besit wat nie deur die openbare rekords getoon word nie.

 1. Easements, of eise van easements, nie deur die openbare rekords getoon nie.
 1. Inbreuken, oorvleueling, konflikte in grenslyne, tekortkominge in die gebied of ander aangeleenthede wat deur 'n akkurate opname en inspeksie van die perseel openbaar gemaak sal word.
 2. Enige retensiereg, eis of reg op 'n retensiereg , vir dienste, arbeid of materiaal wat vroeër of hierna verstrek is, is deur die wet opgelê en nie deur die openbare rekords getoon nie.
 3. Gemeenskapseiendom, oorlewingsregte of woonplekregte, indien enige, van enige eggenoot van die versekerde (of 'n belegger in 'n huur- of leningsbeleid).
 4. INTENTIONELE OMITET
 5. Waterregte, eise of titel op water.
 6. INTENTIONELE OMITET
 7. Belasting vir die jaar 2009, en daarna.
 8. Gebreke, aanspreeklikhede, beswaringe, nadelige eise of ander aangeleenthede, indien enige, geskep wat eers in die openbare rekords verskyn of aangeheg word na die effektiewe datum hiervan maar voor die datum waarop die beoogde versekerde vir waarde van rekord verkry die boedel of rente of verband daarop gedek deur hierdie verbintenis.
 9. Besprekings soos vervat in die patent van die Verenigde State van Amerika aan Antonio Martinez Grant, gedateer 8 Mei 1896 en in bewaring gehou in Boek A-16 op bladsye 68-97.
 10. 20 'vergemaklikhede vir toegang, uitstappies en nutsdienste, 50 'n diens vir toegang, uitkyk en nutsdienste, oorhoofse kraglyne, nutsbedrywe soos aangedui op die opname plat getiteld "Lopez to Barron", gedateer 14 Oktober 2003 deur Jeffrey B. Stadler as Job # 858 ingedien op 5 November 2003 in Kabinet Eet bladsy 128.
 1. Verbetering soos vervat in waarborgaktes wat in rekord in boek A-248 op bladsy 569 ingedien is; Boek A-

Lêernommer: Redacted Verbintenis: Redacted

 1. Right of Way Easement, gedateer 3 Junie 1987 ten gunste van Kit Carson Electric Cooperative, Inc., en geliasseer vir rekord in Boek M-119 op bladsy 810.
 2. Regs van wegverbetering gedateer 14 November 2003 tussen Terry Lopez, 'n enkel persoon aan Daniel R. Barron, 'n getroude man wat sy enigste en afsonderlike eiendom hanteer wat in boek M411 op bladsye 270-274 in bewaring gehou word.
 3. Pad- en Utility Easement, gedateer 29 Oktober 2003, en 'n rekord in boek M-413 op bladsy 699.
 4. Verklaring van Verbande, Voorwaardes en Beperkings, gedateer 29 Mei 2006 en in bewaring gehou in Boek M-550 op bladsye 516-535.
 5. Padonderhoudsooreenkoms vir Calle Emelina, gedateer 29 Mei 2006 en geliasseer vir rekord in Boek M-550 op bladsye 536-556,
 1. Soos gereflekteer op die opname plat getiteld "Daneeca C, Barron", gedateer 20 Junie 2005 en in bewaring gehou op die Kabinet Eet bladsy 136B.
 2. PVC-stygers, terugslaglyne, goed, waterkraan, elektriese meter, propaan tenk, 50'-opsie vir ingange, uitgang en nutsdienste soos weerspieël op Verbeteringsliggingsverslag gedateer 28 Augustus 2009 deur Jeffrey B. Stadler as Job # I858-B-2a. . "

Die afhaal

Nie een hiervan is probleme of beperkinge op eienaarskap nie, maar hulle gee 'n idee van die vele maniere waarop eienaarskap bedreigings kan plaasvind, ongeag hoe jy titel hou. Dieselfde geld fooi eenvoudige eienaarskap by verre voorkeur. Hierdie tipe beperkings kan met alle eienskappe voorkom, en hulle sal 'n bykomende las wees as jy op enige ander manier die titel beklee.

Wat is Freehold Estate ?