Soorte Real Estate Encumbrances

Liens is die bekendste beklemtoning:

Leninge is monetêre eise teen 'n eiendom om 'n verpligting of skuld van die eienaar te verseker. 'N Kontrakteur kan 'n monteurspand op eiendomme plaas vir die oprigting van 'n oprit totdat die kontrakteur vir hul werk betaal is. Lede vir onbetaalde belasting is ook algemeen. Verbande is 'n retensiereg teen 'n eiendom. Hofuitsprake kan ook 'n retensiereg skep. In sommige gevalle kan 'n verkoop van die eiendom gedwing word om retensieregte te bevredig.

Aktebeperkings skep beperkings op eiendomsgebruik en is beswaringe:

Ook bekend as verbonde of voorwaardes, beperkings op akte is beperkings op hoe 'n eiendom gebruik word of op die tipe strukture wat op 'n eiendom geplaas kan word. Dit is baie algemeen wanneer nuwe onderafdelings ontwikkel word. Die ontwikkelaars en bouers plaas daadbeperkings ten einde die gebruike van die eiendom te beheer en standaarde van konstruksie te handhaaf. Beperkings of verbonde wat uiters beperkend is, kan oor die tyd positiewe of negatiewe resultate in waarde hê. Streng beperkinge om waarde te handhaaf, kan die gebruik beperk sodat hulle ook die potensiële koperspoel beperk.

Lisensies is voorregte en kan gekanselleer word:

'N Lisensie is die reg wat aan een party verleen word om die regte eiendom van 'n ander te gebruik en kan te eniger tyd beëindig word. As u 'n voertuig of boot op u eiendom, of mondeling of skriftelik, toelaat, het u hulle 'n lisensie toegestaan.

U kan die reg op enige stadium kanselleer, in teenstelling met 'n diensverskaffer.

Easements oordrag met die eiendom:

Easements is die reg van iemand om die eiendomsbesit van 'n ander te gebruik. Daar is twee hoof tipes easements:

1. Easements in Gross - Hierdie tipe van diensverskaffings sal nutverskaffings wees, of die reg van 'n elektriese krag om kraglyne of 'n gasmaatskappy te plaas om pyplyne op 'n eiendom te plaas.

Hierdie regte kan verkoop of oorgedra word.

2. Appurtenant Easements - Wanneer twee eiendomme met verskillende eienaars aangrensend aan mekaar is en een het die regte om die eiendom van die ander te gebruik, is dit 'n aangename vermaak. 'N voorbeeld om 'n oprit na die openbare pad deur die eiendom van 'n ander te plaas.

Inbreuken kan probleme met die oordrag van die titel veroorsaak:

'N Inbreukvoorbeeld sou die hoek wees van 'n gebou op een eiendom wat eintlik oor die aangrensende grenslyn van die aangrensende eiendom is. Oor die algemeen is hierdie inbreuk onbedoeld, en ontdek in 'n opname gedoen vir die verkoop van 'n eiendom. Regte van die eienaar van die eiendom wat daardeur oorskry is, kan wissel, maar kan skadevergoeding insluit of die vermoë om die ander eienaar te dwing om die oorskryding te verwyder.