Voorbereiding van 'n verkoop en administratiewe uitgawes begroting

Ontwikkeling van die Bedryfsbegroting

Die verkoop- en administratiewe uitgawebegroting maak deel uit van 'n maatskappy se pro forma, of begrote, wins en verliesstaat. Hierdie gedeelte van die begroting sluit die beplande bedryfskoste vir die besigheid in, behalwe sy direkte koste van vervaardiging . Die maatskappy se vervaardigingskoste word geklassifiseer as "Koste van Goedere Verkoop" en het hul eie kategorie op die begrote wins en verliesstaat.

Verkoops- en administratiewe koste, ook bekend as verkoop, algemene en administratiewe (SG & A) koste, insluitend uitgawes wat verband hou met die bestuur van die algehele besigheid, soos die koste vir arbeidskoste, huurgeld, kantoorvoorrade en ander bokoste .

'N Maatskappy se hoofbegrotingswins- en verliesstaat sluit hierdie uitgawes saam met verkoopsinkomste, koste van goedere verkoop, en ander uitgawes, soos rente en waardevermindering.

Watter tipes uitgawes kwalifiseer?

Verkoops- en administratiewe uitgawes verskyn op 'n maatskappy se inkomstestaat, reg onder die koste van goedere verkoop. Tipiese maatskappy uitgawes van rekeningkundige, regs-, verkope, bemarking, fasiliteite en ander korporatiewe aktiwiteite val in hierdie kategorie. Hierdie koste kan vasgestel of veranderlik wees; Byvoorbeeld, verkoopprovisies is 'n veranderlike verkoopskoste afhangende van die vlak van verkope wat die verkoopspersoneel behaal. Die verkoopspan ontvang egter ook vaste basis salarisse, wat dieselfde bly ongeag enige veranderinge in die verkoopsvlak. Die kantoorgebou of pakhuishuur is 'n vaste administratiewe uitgawes, terwyl die koste van kantoorvoorrade en nutkoste as veranderlike administratiewe uitgawes tel.

Vir koste-items wat onveranderd bly oor die tyd, vereis begrotings eenvoudig dat die jaarlikse bedrag bepaal word vanaf die vorige jaar en aangepas vir enige geprojekteerde veranderinge en dan verdeel in kwartale of maande om die nuwe begroting te vul.

By die opstel van 'n begroting vir veranderlike uitgawes is dit belangrik om 'n proses te gebruik wat koste dek wat kan toeneem of afneem, afhangende van die vlak van verkope in 'n gegewe tydperk.

Byvoorbeeld, die koste van verkope kommissie wissel elke maand, gebaseer op die aantal verkoopte eenhede. Die maatskappy kan ook meer verkopers hê en meer eenhede verkoop gedurende 'n sekere seisoen. Werknemers se reisuitgawes, advertensies en bemarking kan ook van een maand na die volgende verander weens seisoenaliteit, nuwe produk bekendstellings, verhoogde werknemers reis en ander geleenthede.

Die Begrotingsvoorbereidingsproses

Om 'n begroting voor te berei, moet 'n maatskappy eers besluit oor die tydsduur om te gebruik. 'N Begroting op 'n maandelikse grondslag het gewoonlik 'n goeie vlak van detail wat daarin ingestel is, terwyl sommige maatskappye verkies om 'n kwartaallikse grondslag op hoër vlakke te kies. Aangesien sommige van die uitgawes van die maatskappy verskil met verkope, word die geprojekteerde aantal eenhede wat verkoop word, die beginpunt van die begroting. Ontleders versamel inligting om die benaderde veranderlike koste per eenheid wat verkoop word, te skat en gebruik dit om die maandelikse koste berekenings vir die veranderlike koste begroting te bestuur. Vir vaste uitgawes word die koste per maand sonder enige variasie in die begroting ingesluit.

voorbeeld

Die ArtCraft Pottery Company produseer reproduksies van bekende kunswerke. Om die verkoop en administratiewe (S & A) uitgawes gedeelte van ArtCraft Pottery se begroting te ontwikkel, begin die berekening met 'n skatting van die aantal eenhede van pottebakkery wat die maatskappy se projekte sal verkoop in elke kwartaal van die volgende jaar.

Die maatskappy weet uit die vorige geskiedenis dat sy veranderlike S & A uitgawes gemiddeld tot $ 0.10 per eenheid verkoop word. Vaste salarisse kos sowat $ 1,400 per kwartaal. Die maatskappy beraam advertensie koste vir kwartale 1 tot 4 as $ 100, $ 200, $ 800 en $ 500, gebaseer op die vorige jaar se besteding.

ArtCraft Pottery Verkoop en Administratiewe Uitgawes Begroting
kwartaal 1 2 3 4 Jaar
Eenhede om verkoop te word 1000 1200 1500 2000 5700
Veranderlike S & A uitgawes per eenheid x0.10 x0.10 x0.10 x0.10 x0.10
Totale Veranderlike Uitgawes $ 100 $ 120 $ 150 $ 200 $ 570
Vaste verkope en administratiewe uitgawes:
salarisse $ 1400 $ 1400 $ 1400 $ 1400 $ 5680
Nut $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 200
Advertising $ 100 $ 200 $ 800 $ 500 $ 1600
waardevermindering $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 600
Totale vaste uitgawes $ 1720 $ 1820 $ 2420 $ 2120 $ 8080
Totale S & A uitgawes $ 1820 $ 1940 $ 2570 $ 2320

$ 8650