Arbitrasie teen Litigasie - Wat is die verskil?

U het dalk 'n arbitrasieklousule in 'n kontrak ondervind en gewonder wat dit is en of u gelukkig of ontsteld oor hierdie klousule moet wees.

Of 'n kollega kan jou voorgestel het dat jy 'n arbitrasieklousule in 'n kontrak insluit, en jy wonder hoekom dit jou sal baat.

Arbitrasie as 'n proses is baie anders as die proses van litigasie (probeer sake in die hof), vir sake-geskille.

U is waarskynlik bekend met die litigasieproses, maar u mag nie met arbitrasie vertroud wees nie.

Verskille tussen Arbitrasie en Litigasie

Litigasie is 'n baie ou proses wat behels die bepaling van kwessies deur 'n hof, met 'n regter of jurie. In hierdie geval praat ons oor siviele litigasie - geskille tussen twee partye (in teenstelling met kriminele litigasie, wat die mense teen 'n wetbreker betrek).

Arbitrasie behels egter twee partye in 'n dispuut wat saamstem met 'n belanghebbende derde party in 'n poging om die geskil op te los. In arbitrasie kan daar een of meer arbiters wees wat beide kante van die saak hoor en wat 'n besluit neem.

Hier is 'n paar verskille tussen litigasie en arbitrasie:

Publiek / Privaat, Formaliteit
Die arbitrasieproses is privaat, tussen die twee partye en informeel, terwyl litigasie 'n formele proses is in 'n openbare hofsaal.

Spoed van Proses
Die arbitrasieproses is redelik vinnig. Sodra 'n arbiter gekies is, kan die saak dadelik gehoor word. In 'n siviele litigasie, aan die ander kant, moet 'n saak wag totdat die hof tyd het om dit te hoor; Dit kan baie maande beteken, selfs jare voordat die saak gehoor word.

Koste van die Proses
Die koste vir die arbitrasieproses is beperk tot die arbiter se fooi (afhangende van die grootte van die eis, kundigheid van die arbiter en uitgawes) en prokureursfooie.

Kostes vir litigasie sluit in prokureursgelde en hofkoste, wat baie hoog kan wees.

Keuse van Arbiter / Regter
Die partye in die arbitrasieproses besluit gesamentlik op die arbiter; In 'n litigasie word die regter aangestel, en die partye het min of geen sê in die seleksie. Die partye mag dalk sê of 'n regter of 'n jurie 'n saak hoor.

Gebruik van prokureurs
Prokureurs kan die partye in 'n arbitrasie verteenwoordig, maar hul rol is beperk; In siviele litigasie spandeer prokureurs baie tyd om getuienis te versamel, bewegings te maak en hul gevalle aan te bied; Prokureurskoste in 'n litigasie kan baie hoog wees.

Bewyse toegelaat
Die arbitrasieproses het 'n beperkte bewyse proses, en die arbiter beheer watter getuienis toegelaat word, terwyl litigasie vereis dat alle partye die getuienis volledig openbaar maak. Die reëls van bewyse geld nie in arbitrasie nie, dus daar is geen dagvaardings, geen ondervragings, geen ontdekkingsproses nie.

Beskikbaarheid van Appèl
In bindende arbitrasie het die partye gewoonlik geen appèlopsie nie, tensy 'n appèl in 'n arbitrasieklousule ingesluit is . Sommige arbitrasiebesluite kan deur 'n regter hersien word en word ontruim (verwyder) indien u kan bewys dat die arbiter vooroordeel is.

Litigasie bied verskeie beroepe op verskillende vlakke.

Arbitrasie teen Litigasie: 'n Vergelykingskaart

arbitrasie litigasie
Private / openbare
Privaat - tussen die twee partye Openbaar - in 'n hofsaal
Tipe Vervolging Burgerlik - privaat Siviele en kriminele
Bewyse toegelaat Beperkte bewyse proses Bewysreëls toegelaat
Hoe arbiter / beoordelaar gekies Partye kies arbiter Hof stel regter aan - partye het beperkte insette
formaliteit informele formele
Appèl beskikbaar Gewoonlik bindend; geen beroep moontlik nie Appèl moontlik
Gebruik van prokureurs Op diskresie van partye; beperkte Uitgebreide gebruik van prokureurs
Wagtyd vir geval om gehoor te word Sodra die arbiter gekies het; kort Moet wag vir saak geskeduleer word; lank
koste Fooi vir arbiter, prokureurs Hofkoste, prokureursgelde; duur

Wat as jy nie 'n keuse het nie

Die meeste kontrakte neem aan dat enige meningsverskille in die litigasieproses hanteer sal word.

Die kontrak sal die jurisdiksie lys waarin die saak aangehoor moet word.

Baie kontrakte in die 21ste eeu het 'n verpligte arbitrasieklousule wat bepaal dat alle geskille deur arbitrasie hanteer moet word. In die meeste van hierdie kontrakte word litigasie spesifiek uitgesluit as 'n moontlikheid. Arbitrasieklousules is algemeen in eiendomsreg (verhuurder / huurder) kontrakte en in arbeidsgeskille.

Sekere kontrakte wat verpligte arbitrasie insluit, sluit ook 'n bepaling in wat die reg ontneem om 'n regsgeding in te stel.