Litigasie en sake geskilvrae beantwoord

Litigasie is die proses om 'n saak vir die hof aanhangig te maak. Die litigasieproses is gewoonlik verbind met siviele regsgedinge, waarin een party 'n ander sug. Maar in die algemene sin werk dieselfde litigasieproses in kriminele sake, waarin wette verbreek word. Hierdie artikel fokus op siviele litigasie.

Hierdie artikel kyk na die proses vanuit die oogpunt van jouself as die verbruiker - die besigheidseienaar of individu wat besluit om iemand na die hof te neem of wat na die hof geneem is.

Die twee partye is die eiser, wat die regsgeding, en die verweerder , die persoon wat die regsgeding teen hou, aanhangig maak.

Het ek 'n prokureur vir litigasie nodig?

Natuurlik het albei kante gewoonlik prokureurs . Sommige individue en klein besighede kan besluit om sonder 'n prokureur in 'n regsgeding te gaan. Dit word "pro se" (letterlik, deur self) genoem, en jy moet versigtig oorweeg as jy jou eie saak wil aanbied.

Litigasieprokureurs (prokureur prokureurs) spesialiseer in hierdie soort werk; Jy kan 'n prokureur in enige medium tot grootmaat regsfirma vind.

Hoe werk die litigasieproses?

Die proses om 'n regsgeding aanhangig te maak, begin met die eiser wat 'n klag indien, en gewoonlik word ook 'n dagvaarding ingedien, die verweerder in kennis gestel van die regsgeding en 'n sperdatum vir 'n reaksie gestel. Gewoonlik word 'n datum vir die aanvang van die regsgeding gestel, en die partye begin met die insameling van inligting en die neem van afsettings (state) en rekords.

Dit word die ontdekkingsproses genoem.

Bewegings word deur die partye by die hof geliasseer, sommige versoek inligting en 'n paar prosedure. Prosedurebewegings kan 'n versoek vir 'n plekverandering (plek van die verhoor) insluit of 'n versoek dat die saak deur 'n regter of jurie verhoor word. Die proses wat tot 'n werklike hofdatum werk, kan 'n paar maande neem, aangesien inligting versamel word en mosies aangebied word en besluite geneem word.

Uiteindelik kom die hofsaak op 'n vasgestelde datum voor die hof. 'N Regter of jurie hoor die saak en maak 'n besluit. As enige party 'n goeie rede het om die uitspraak te bevraagteken, kan hulle appelleer. Die appèlproses gaan deur hoër howe op.

Wie besluit watter hof 'n regsgeding sal hoor?

Die hof wat 'n regsgeding hoor, hang af van twee faktore: tipe regsgeding en plek waar die oortreding plaasgevind het.

Sommige soorte regsgedinge word deur 'n spesiale hof gehoor . Voorbeelde hiervan sal wees klein eise hof, bankrotskap hof , of belasting hof.

Ander vorme van regsgedinge word gehoor deur die jurisdiksie waar die oortreding of klagte begin het. Dit het gewoonlik te make met waar die verweerder woon. Dit kan beteken dat 'n eiser wat in een area woon of 'n besigheid het, 'n regsgeding in 'n ander moet indien. Byvoorbeeld, as jy 'n besigheid in Iowa het en 'n ander besigheid in Illinois aankla, sal jy waarskynlik die saak in Illinois moet inlewer.

Wie het die Bewyslas in Litigasie?

In die meeste gevalle het die eiser die verantwoordelikheid om te bewys dat die saak geldig is, aangesien hy of sy die een is wat die proses begin.

Wat is alternatiewe vir litigasie?

Die mees algemene alternatief vir litigasie is arbitrasie.

Litigasie is die verstek in die meeste gevalle, behalwe vir gevalle waar daar 'n verpligte arbitrasieklousule in 'n kontrak is.

Terwyl litigasie en arbitrasie soortgelyke prosesse is, is hulle op verskillende maniere anders. Litigasie is 'n regsproses wat deur die hofstelsel met 'n regter of jurie gaan; arbitrasie is 'n private proses wat 'n arbiter behels wat die twee kante hoor en 'n besluit neem. Die beslissing in litigasie kan appelleer word, maar die beslissing van 'n arbiter kan nie.