Aftrekking van Diverse Besigheidsuitgawes

Diverse Besigheidsuitgawes op Bylae C

Die voltooiing van die Bylae C is nie moeilik nie, maar een van die moeilikste dele van die taak is om uit te vind waar alles gaan. U wil seker wees om ALLE wettige besigheidsuitgawes in te sluit om u belastingrekening laag te hou, maar daar is baie uitgawes wat nie heeltemal in die kategorieë op Bylae C pas nie. Hierdie artikel fokus op diverse uitgawes en kyk na sekere uitgawes wat mag wees. wees verwarrend en bied 'n paar voorstelle oor waar om dit te plaas.

Ons het te make met skedule C-wins of verlies van besigheid in hierdie artikel, maar dieselfde beginsels geld vir alle besigheidsbelastingvorms, insluitend dié vir vennootskappe, korporasies en S-korporasies.

Watter sakekoste is aftrekbaar?

Anders as persoonlike uitgawes is besigheidskoste vir die grootste gedeelte aftrekbaar. Maar sommige besigheids aankope mag nie aftrekbaar wees nie. Hier is 'n lys van die mees algemene nie- aftrekbare besigheidsuitgawes , soos politieke of lobbykoste, koste vir klubgelde en heffings, boetes en strawwe.

Diverse Besigheidsuitgawes op Bylae C

Die term "diverse" word gedefinieer as "diverse, diverse, gemengde" en ons gebruik dit gewoonlik vir omstandighede wanneer ons nie kan uitvind watter kategorie om 'n item te plaas nie. Bylae C lys spesifieke besigheidsuitgawes wat u kan aftrek, op Lijn 8 tot en met 26, dan "Ander uitgawes" op lyn 27a. Die ander uitgawes is diverse.

Nadat u vasgestel het watter uitgawes ingesluit sal word in "Ander uitgawes, Lyn 27a", moet u hierdie uitgawes volledig op Deel V van Bylae C lys, en dan die totaal na lyn 27a oordra. Hoe meer detail, hoe beter.

Watter uitgawes is "Diverse?

Al u besigheidsuitgawes moet in 'n spesifieke kategorie (lyne 8 tot 26) of in ander uitgawes (lyn 27a) pas.

Wanneer jy Bylae C voltooi, begin deur al jou besigheidsuitgawes van jou einde vanjaar-inkomstestaat (P & L) te kyk.

Plaas uitgawes in spesifieke kategorieë waar moontlik. Die kategorieë op u P & L moet ooreenstem met die kategorieë van spesifieke uitgawes op Skedule C. As hulle nie ooreenstem nie, neem tyd om al u jaareindetalle vir uitgawes in hierdie kategorieë te plaas. Slegs die uitgawes wat nie netjies in kategorieë pas nie, gaan na "Ander uitgawes (diverse).

Diverse uitgawes: 'n lys

Die volgende lys toon verskeie besigheidsuitgawes wat al dan nie diverse kan wees ("ander uitgawes" op lyn 27a in Bylae C), met voorstelle oor waar hulle gekategoriseer kan word. Kwalifikasies vir die aftrekking van sommige uitgawes is ingewikkeld, en sommige uitgawes mag oor tyd vergoed of afgeskryf word, eerder as om in 'n enkele jaar as uitgawes af te trek.

Die voorstelle in hierdie lys is gebaseer op IRS Publication 535: Business Expenses. Hierdie inligting is algemeen en moet nie as belasting- of regsadvies beskou word nie. Gaan met jou belastingadviseur oor individuele vrae of situasies.

Oor die algemeen is die koste van die verskuiwing van masjinerie van een stad na 'n ander 'n aftrekbare uitgawe. So is die koste van die verskuiwing van masjinerie van een plant na 'n ander, of van een deel van jou plant na 'n ander. U kan die koste van die installering van die masjinerie op die nuwe plek aftrek. U moet egter die koste van die installering of verskuiwing van nuutgekoopte masjinerie kapitaliseer.

DISCLAIMER: Die outeur is nie 'n CPA of prokureur nie, en niks op hierdie webwerf in artikels, e-posse, blogposte of ander kommunikasie is bedoel om belasting of regsadvies te wees nie. Die doel van hierdie webwerf is om algemene inligting aan lesers te verskaf. Daar word geen aanspraak gemaak op die akkuraatheid of wettige status van inligting op hierdie webwerf nie. Federale, staats- en plaaslike wette en regulasies verander, en elke sakesituasie is uniek. Lesers moet nie op enige belasting of regsake optree sonder om opsies te hersien met 'n belastingadviseur of prokureur nie.

Bron: IRS Publication 535: Business Expenses