Wat is beperk en onbeperkte fondse vir 'n niewinsorganisasie?

UPDATE: FASB standaarde sal verander vir fiskale jare wat begin ná 15 Desember 2017. Op daardie tydstip sal donasies slegs as onbeperk en beperk aangewys word. Vir die besonderhede oor hierdie veranderinge en ander, raadpleeg hierdie Niewinsorganisasie Kwartaallikse artikel.

definisie

Skenkers aan 'n niewinsorganisasie mag die gebruik van hul donasies aan 'n spesifieke doel of projek aanwys of beperk. 'N Voorbeeld is 'n geskenk aan 'n spesiale beursfonds by 'n universiteit.

"Onbeperkte" fondse is donasies wat die niewinsorganisasie vir enige doel mag gebruik. Onbeperkte fondse gaan gewoonlik na die bedryfskoste van die organisasie of na 'n spesifieke projek wat die niewinsorganisasie kies.

Hoe is beperkte fondse aangewys?

Slegs die skenker kan bepaal of 'n skenking beperk is of nie. Die aanwysing kan gemaak word deur 'n brief van die skenker of deur 'n uitdruklike ooreenkoms met die niewinsorganisasie.

Dikwels word toelaes van fondasies beperk tot 'n spesifieke program of doel, en die beperking word uiteengesit in die dokumentasie wat die toekenning vergesel.

Die meeste nie-winsgewende maatskappye vra vir onbeperkte fondse wanneer hulle donateurs per e-pos of direkte pos aanvra. 'N Klousule stel dit dikwels op die donasievorm en in die gawe erkenning . Uitsonderings kan wees wanneer donateurs gevra word om aan 'n kapitale veldtog, 'n boufonds of 'n beursfonds te gee.

Niewinsorganisasies moet duidelik wees wanneer hulle geskenke vra.

Sommige liefdadigheid het 'n skenker terugslag beleef toe dit blyk dat skenkers slegs vir 'n spesifieke doel geskenk het om uit te vind dat die liefdadigheid hul geskenk op 'n onbeperkte manier gebruik het.

Een manier om verwarring te vermy, is om donateurs 'n keuse van aanwysing te gee ten tye van die skenking. Byvoorbeeld, die Amerikaanse Rooi Kruis op sy aanlyn skenkingsblad bied verskeie opsies vir die skenker om sy skenking te rig, soos "Disaster Relief", "Waar dit nodig is," en "Jou plaaslike Rooi Kruis."

Die meeste direkte pos-versoeke sluit 'n verklaring in wat beteken dat die skenker 'n onbeperkte geskenk gee. Byvoorbeeld, Vennote In Gesondheid het hierdie stelling in sy brief ingesluit: "JA! Ek glo dat elke kind reg het om gelukkig en gesond te word. Hier is my geskenk om die sinnelose sterftes van jong kinders van wanvoeding te beëindig. "

Wat is die wettige verpligtinge van 'n beperkte geskenk?

Daar is goeie redes om heeltemal duidelik te wees oor hoe die liefdadigheid beplan om die geskenk te gebruik wanneer u 'n versoek doen. Daar is nie net 'n morele verpligting vir nie-winsgewende organisasies om 'n skenker se wense te vereer nie, maar dit word ook deur die wet vereis om dit te doen.

As 'n skenker 'n skenking tot 'n bepaalde doel beperk en die niewinsorganisasie nie voldoen nie, kan die skenker 'n terugbetaling eis. Die skenker kan indien nodig regstappe doen en die liefdadigheid aanmeld by die Kantoor van die Prokureur-generaal in die staat waar die liefdadigheid woonagtig is.

Die Soorte Beperkte Fondse

Beperkte geskenke val in twee kategorieë, gespesifiseer in die "geskenkinstrument." Dit is die dokument wat bepaal hoe die geskenkde fondse gebruik gaan word. Die geskenkinstrument kan 'n toekenningsbrief uit 'n fondament of 'n brief van 'n individuele skenker wees.

Tydelik beperk

Skenkers stel soms tydsbeperkte beperkings op.

Tydsbeperking beteken dat die skenking vir 'n spesifieke doel vir 'n bepaalde tydperk gebruik kan word, of dit moet 'n spesifieke program of veldtog ondersteun.

Wanneer die tyd op is of die projek gedoen word, word die fondse onbeperk of gestop. Voorbeelde hiervan is 'n toekenning, afstudeerstelling van 'n beurshouer of die voltooiing van 'n bouprojek.

Permanent Beperk

Permanente beperkte fondse verval nooit. Gewoonlik beteken dit dat die liefdadigheid die geskenk belê en dan die rente en beleggingsopbrengste in ewigheid gebruik. Permanente beperkte fondse gaan dikwels in 'n begiftiging wat 'n spesifieke aktiwiteit of organisasie in die algemeen ondersteun.

Wat ookal van die beperkte fonds ingestel is, moet die niewinsorgaan daarvan hou en dit toepaslik in sy finansiële state rapporteer. Raadpleeg die Aanvaarde Rekeningkundige Beginsels (AARP) by die Raad vir Finansiële Rekeningkundige Standaarde (FASB) vir gedetailleerde inligting.